ชมรมโบว์ลิ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งเป็นประจำทุกอังคาร เวลา 19.00 น. ภายใต้ชื่อการแข่งขันว่าPSU.Bowling League ซึ่งป็นการจัดครั้งที่ 2