หลาย ๆ คนที่มีโอกาสได้สัมผัสกับเรื่องที่อยู่ตรงหน้าของข้าพเจ้าขณะนี้ บอกเป็นหลายเสียงแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าสัมผัสได้จากน้ำเสียงและแววตาของเขาเหล่านั้นคือ...ความสุข... แล้วข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟัง