การจัดนิทรรศการงานมหกรรม กศน.49

ประสบการณ์ และความภูมิใจในการจัดนิทรรศการงานมหกรรม กศน.49
จากการที่ทีมงาน ศบอ.เกาะคา ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ มหกรรมวัน กศน. ในวันที่ 7-9 ก.ย. 2549 โดยออกเดินทางจาก ศบอ.เกาะคาในเช้าวันที่ 5 ก.ย. 2549 และได้จัดเตรียมนิทรรศการในเช้าวันที่ 6 ก.ย. 2549 ซึ่งได้พบอุปสรรคในเรื่องของสถานที่ในการจัด เล็กน้อย แต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี จากนั้นพวกเราได้ช่วยกันจัดออกแบบ ตกแต่ง สถานที่ จนเสร็จสิ้นเรียบร้อยจึงได้กลับที่พัก และเตรียมความพร้อมเพื่อจะร่วมในงานมหกรรม กศน.49 ในระหว่างวันที่ 7-9  ก.ย. 2549 ในวันเปิดงานทีมงานของ ศบอ.เกาะคาได้ไปจัดเตรียมกันแต่เช้า ก็ได้พบปะกับชาว กศน.ก็ได้ทักทาย พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันพอสมควรในเรื่องของที่มาของการจัดเวที การทำแผนชุมชน การจัดทำหลักสูตร และในส่วนของการทำผังชุมชนก็ได้รับความสนใจ จากการที่ได้อธิบายการจัดทำผังโดยมีส่วนร่วมของชุมชนได้มาช่วยกันทำ แต่ละคนได้ให้ข้อมูลว่าบ้านของตนเองอยู่ตรงจุดไหนในแผนที่ สมาชิกในบ้านมีตำแหน่งในชุมชนอย่างไร อยู่กันกี่คน ประกอบอาชีพอะไรบ้าง ซึ่งได้รับคำชมว่า การทำผังชุมชนโดยมีส่วนร่วมของชุมชน จะได้นำมาซึ่งความภูมิใจของชุมชนที่ได้มามีส่วนร่วม จากนั้นผู้เข้าชมนิทรรศการเริ่มทยอยกันเข้ามาชมงาน บูธของ ศบอ.เกาะคา อยู่ใกล้ประตูทางเข้างาน จึงถือได้ว่าเป็นด่านแรกที่ผู้เข้าชมจะเข้ามาชมผลงาน ทีมงาน ศบอ.เกาะคา ก็ได้จัดทีมเพื่อคอยต้อนรับ และแนะนำผลงาน ของ ทุ่งขามโมเดล โดยมีชื่องานว่า แผนชุมชนนำสู่การยกระดับการศึกษาประชากรวัยแรงงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิด ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้เข้าชม  เพื่อจะได้เป็นการเผยแพร่ และการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขให้ดียิ่งขึ้น และในวันนี้ ทีมงาน ศบอ.เกาะคา ต่างมีความยินดี ที่ผู้อำนวยการดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ได้ขึ้นรับธงปฏิรูปการเรียน การสอน ปี 2549 ซึ่งถือได้ว่าเป็นรางวัล และนำความภาคภูมิใจให้กับชาว ศบอ.เกาะคา ที่ทำงานได้ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน สิ่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมนิทรรศการ คือ เรื่องของการทำแผนการเรียนรู้บูรณาการวิถีชีวิต และอยากได้ตัวอย่าง โดยผู้สนใจได้แจ้งที่อยู่ เพื่อขอรับตัวอย่างเป็น ซีดี หรือไฟล์เอกสาร ซึ่งทีมงานได้จดบันทึกไว้เพื่อดำเนินการต่อไป  ตลอดสามวันที่ได้อยู่ร่วมในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ มากมายที่ผมจะได้นำไปพัฒนา ปรับปรุง การทำงานของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog ทำให้ผู้คนสามารถเขียนถึงเรื่องราวและบทความต่าง ๆ ได้ง่ายดังใจนึก

คำสำคัญ (Tags)#พงษ์กฤษณ์

หมายเลขบันทึก: 50033, เขียน: 14 Sep 2006 @ 10:30 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 09:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

การที่ได้รับธงชัยปฎิรูปการเรียนการสอนประจำปี 2549 ก็เพราะพวกเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ