ความเสี่ยงของข้อมูลใน HOMC  ปัญหาที่พบจากการ Audit  แฟ้มผู้ป่วย วันที่ 12  ก.ย 49

1. เลข AN  ของผู้ป่วยซ้ำกัน ทำให้ผู้ป่วยที่ Admit  2 คน กลายเป็น Admit  คนเดียว คือ

ผู้ป่วยในเบิกได้ ชื่อ ดญ.ณัฐธิดา Admit  เมื่อวันที่ 18 ก.พ 49  จำหน่าย 24 ก.พ 49 เลข AN ในใบ Summary  คือ 4901283  แต่ในระบบ HOMC ไม่มีการทำ Admit  เลข AN ไม่มี

เลข AN 4901283  กลายเป็นของผู้ป่วยอีกคนหนึ่งชื่อ วรนิษฐา ที่ลงใน HOMC เมื่อวันที่ 19 ก.พ 49 และ จำหน่าย 21 ก.พ 49   ทำให้ดญ.ณัฐธิดา ไม่มีประวัติ Admit ใน HOMC  ทำให้ข้อมูลผิดพลาด

2. ลงวันที่  Admit  ของผู้ป่วยผิดพลาด ทำให้จำนวนวันนอนผู้ป่วยไม่ตรงตามความจริง คือ

คนไข้ Admit  วันที่  24 ส.ค 49 และ จำหน่าย วันที่  29  ส.ค 49 จำนวนวันนอน  5  วัน  แต่ใน HOMC ลง Admit  เป็นวันที่  26 มิ.ย 49 ทำให้วันนอนของผู้ป่วยกลายเป็น 62 วัน ซึ่งทำให้รายงานผิดพลาด

แฟ้มผู้ป่วยรายนี้มาตรวจที่ OPD แต่ไม่ผ่าน Com หลายครั้ง ไม่ทราบว่าเพราะอะไร

3. การลงสถานผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ของเด็กผิด   ผู้ป่วย 28  คน ลงถูก   2 ราย  อาจเกิดความผิดพลาดจากจนท. ยังขาดความรู้ และ อ่านผล Lab ไม่เป็น ซึ่งแพทย์อาจจะไม่ระบุว่าติดเชื้อหรือไม่

สรุป ข้อ1-2 ไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ติดต่อทาง IT แล้ว  ส่วนข้อ 3  นั้นแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

จะทำอย่างไรดีน่ะ  ให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูล จริงๆๆๆ  กรณีผู้ป่วยในน่าจะมีทางป้องกันได้ คือ 

เมื่อผู้ป่วยรับเข้าตึก เจ้าหน้าที่ตึกควรตรวจสอบ ว่าผู้ป่วยทำ Admit มี เลข AN หรือยัง ถ้าไม่มีต้องแจ้ง ศูนย์ Admit ทันที

เมื่อผู้ป่วยจำหน่ายก็ให้ลง Discharge ใน HOMC ด้วย เมื่อผู้ป่วยจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 

ถ้าช่วยกัน ปัญหานี้อาจจะไม่เกิดซ้ำอีก