นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนประถม

กลับมาจากภารกิจต่างจังหวัด  ก็กระโดดเข้าจับงานต่อไปในวันรุ่งขึ้น คือ วันนี้ จะมีการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน

*****

การติดตามครั้งนี้  ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ เป็นศึกษานิเทศก์  ส่วนผู้รับผิดชอบ  การต้อนรับ จัดหาเอกสารและบอกล่าวให้ครูจีนมาตอบคำถาม  ก็เป็นครูอ้อย

*****

เวลา 09.00 - 12.30 น.ของวันจันทร์ที่20 สิงหาคม 2555 ซึ่งครูอ้อยต้องออกมาห้องเรียนมาเตรียมการดังกล่าว อีกแล้ว

*****

ส่วนครูผู้สอนภาษาจีน 3 ท่าน ก็ต้องเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้  หรือ สื่อต่างๆที่ใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้มานำเสนอในวันนี้ด้วย

*****

นอกจากนั้น ก็ต้องนำนักเรียนที่มีความสามารถในด้านภาษาจีน จำนวน 5 คนมาให้การสัมภาษณ์ด้วย

*****

ส่วนรายละเอียด  หลังจากการนิเทศจะได้นำมาเขียนให้ทราบ เผื่อให้โรงเรียนต่อไป  ดำเนินการตามแบบหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาประชุม อบรม สัมมนาความเห็น (1)

เสร็จเรียบร้อย ภารกิจนี้ เยี่ยมมาก  ให้กำลังใจตนเอง  ดอกไม้ 1ดอก