สัปดาห์ที่ผ่านมา  ทราบว่า  ฝ่ายบริหารเทศบาลเมืองน่านเสนองบประมาณให้่ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ สภาพิจารณาปรากฏว่างบประมาณร้อยกว่าล้านไม่ผ่าน เบื้องต้นสอบถามแล้ว  เทศบัญญัติ หรือกฎหมายการเงินไม่ผ่านจริง ๆ เพราะคณะเสียงฝ่ายตรงข้ามฝ่ายบริหารตอนเลือกตั้งเข้ามาทั้ง ๓ เขต ๆ ละ ๖  ฝ่ายตรงข้ามชนะใน ๒ เขตเลือกตั้งที่เหลือเฉลี่ยกัน  เป็นว่าฝ่ายตรงข้ามมีมากกว่าเยอะ  เป็นการประลองพลังครั้งแรกของสนามการเมืองท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน

หลายคนสนใจว่า  สมาชิกสภาได้อภิปรายกันด้วยเหตุผลอะไร  บันทึกการประชุมจะปรากฏให้เห็นข้อมูลการอภิปราย   หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า  ก่อที่ฝ่ายบริหารจะนำอะไรไปบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ  จำเป็นต้องปฏิบัิติตามระเบียบ กฎหมาย โดยต้องมีคณะกรรมการพัฒนา มีการไปประชาคมแผน นำเผยมาประชุมกลั่นกรองและประกาศตามระเบียบ  ในขั้นตอนที่ว่ามา มีประชาชน ชุมชนและนักการเมืองอยู่ด้วย  ไหงต้องมาล้มกระดานกัน คือไม่ผ่านวาระแรก อยากอ่านบันทึกการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้มาก

กฎระเบียบมีทางออกทางแก้ไข  คงไม่ปล่อยให้ใครนำบ้านเมืองมาเล่น ๆ  กัน ควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา บรรดาสื่อมวลชนจะได้ไขข้อสงสัยว่า  การไม่ผ่านงบประมาณเทศบาลเมืองน่าน กลางเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕  เพราะอะไร  นอกจากเสียงที่ชนะกันตั้งแต่อยู่ในมุ้ง ข้อมูล เนื้อหาสาระสำคัญในการอภิปรายกันอย่างเป็นเหตุ  เป็นผลในสภา  ปรากฏข้อความอะไรไว้น่าสนใจ  คงไม่มีใครไม่ได้ผ่านงบดื้อ ๆ  เพราะเป็นสภาตามกฎหมาย  ประชาชนทั่วไปติดตามข้อมูลกันอยู่ ไม่ใช้พูดกันเอามัน  พูดกันไปเรื่อย ๆ ข้อมูลสำคัญที่สุดครับ

                                                                          ธนู : ๑๙ ส.ค.๒๕๕๕