ประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อเตรียม O-NET 2555

เป็นเรื่องสำคัญมากในการเตรียมความพร้อม  เกี่ยวกับการออกข้อสอบ  การวิเคราะห์ข้อสอบ  ตามตัวชี้วัด  เพื่อการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3  

*****

เพื่อสร้างความคุ้นเคยรูปแบบข้อสอบ  คำสั่งในข้อสอบ  และการฝึกฝนการประเมินในลักษณะนี้  

*****

ขณะนี้ ครูอ้อยกำลังอ่าน แนวทางการดำเนินงาน  วิเคราะห์  ออกข้อสอบและรวบรวมข้อสอบ  ของสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในปีที่ผ่านมา  โดยวิเคราะห์ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  ซึ่งครูอ้อย และครูผู้สอนทุกท่าน  ต้องช่วยกันอ่าน และ ทำความเข้าใจ ก่อนที่จะนำไปจัดค่าย

*****

รายละเอียด  ได้แก่  Conversation (Situation , Exchange Information)

*****

เรื่อง Non-Text Information (Sign , picture, map, table, diagram)

*****

เรื่อง  Structure  เรื่อง Vocabularies   (Word Meaning) เรื่อง  Reading

*****

พวกเรา ชาว กทม ทั้ง 3 ศูนย์ จะประชุมเชิงปฏิบัติการที่ โรงเรียนพญาไท  วันที่ 15-16 สิงหาคม นี้ นะคะ  คงจะได้ เห็นคนดำน้ำโผล่ขึ้นมาพร้อมจอกแหน เต็มศีรษะกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาประชุม อบรม สัมมนาความเห็น (3)

ขอบคุณมากค่ะ คนล่าฝัน Blank ฅนล่าฝัน.

เขียนเมื่อ 

ความพร้อมเท่านั้นที่จะเกิดความคิดใหม่ๆ หากมีการดำน้ำมาก็ไม่มีคำอธิบายครับ นอกจากคำว่าควรปรับปรุงครับ

ขอบคุณค่ะ  คุณ ระพี Blank kunrapee