คนพูดหลายภาษา-ฉลาดกว่าไหม

.
สำนักข่าว BBC ตีพิมพ์เรื่อง Being bilingual 'boosts brain power' = "(เป็นคน)พูดได้ 2 ภาษาเพิ่มพลังสมอง" = "พูดได้หลายภาษาฉลาดกว่า", ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ
  • [ bilingual ] > [ ไบ่ - ลิ้ง - กั่ว; ตัวสะกด 'L' ออกเสียงคล้ายสระ "อัว" ] > http://www.thefreedictionary.com/bilingual > adjective = ซึ่ง(สามารถ)พูดได้ 2 ภาษา
  • คำนี้มาจาก 'bi-' = 2 เช่น bicycle = วงกลม 2 วง = จักรยาน; และ '-lingual' = ลิ้น ภาษา
  • [ lingua ] > [ ลิ้ง - กั่ว ] > http://www.thefreedictionary.com/lingua > noun = ลิ้น; คำนี้มาจากภาษาละติน
การศึกษาใหม่จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น (ตีพิมพ์ใน Porceeings of the National Academy of Sciences) ทำในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา 48 คน (23 คนพูดได้ 2 ภาษา, 25 คนพูดอังกฤษได้ภาษาเดียว), บันทึกคลื่นสมอง และให้ฟังเสียงต่างๆ กัน
.
ผลปรากฏว่า ทั้งสองกลุ่มฟังเสียงตัวอย่างในห้องเงียบๆ ได้ดีพอๆ กัน แต่เมื่อมีเสียงรบกวน (background chatter)... กลุ่มที่พูดได้ 2 ภาษาจะประมวลผลเสียงได้ดีกว่า
.
ศ.นินา เคราส์ หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่า คนที่พูดได้ 2 ภาษามีแนวโน้มจะ "ฉลาด" ในเรื่องเสียงมากกว่า โดยเฉพาะการโฟกัสเสียงที่สำคัญในท่ามกลางเสียงรบกวนได้ดีกว่า
.
อ.วิโอริกา มาเรียน ซึ่งอยู่ในทีมวิจัยกล่าวว่า จุดเด่นของคนที่พูดได้ 2 ภาษาได้แก่
.
(1). attention > ความใส่ใจ หรือสมาธิในการฟังเรื่องสำคัญ (เรื่องหลัก) ดีกว่า
.
(2). inhibition > ความสามารถในการทนทาน หรือตัดใจจากสิ่งรบกวน (ลดการรับรู้เรื่องรอง เรื่องไม่สำคัญ) ดีกว่า
.
(3). encoding > ความสามารถในการถอดรหัสเสียง หรือตีความเสียงหลักดีกว่า
ความสามารถนี้จะชัดมากในการทำงานด้านเสียง เช่น การเล่นดนตรี ฟังเพลง ฯลฯ แถมยังช่วยให้การสื่อสารเวลาเกิดวิกฤติ เช่น น่าจะมีโอกาสอยู่รอดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ-อุบัติภัย-สงคราม ฯลฯ เหนือกว่าคนที่พูดได้ภาษาเดียว
.
คนที่พูดได้ 2 ภาษาขึ้นไปตั้งแต่เล็กมักจะเรียน และทำธุรกิจได้ดีกว่าคนที่พูดภาษาเดียว
.
การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า การพูดได้ 2 ภาษา หรือการเรียนภาษาใหม่ๆ เพิ่มขึ้นน่าจะช่วยป้องกันสมองเสื่อมได้
.
ทุกวันนี้ความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติมีแนวโน้มจะขึ้นกับความสามารถทางภาษาสำคัญได้แก่
.
(1). ความสามารถในการพูดภาษาหลักของโลก เช่น อังกฤษ จีน ฯลฯ
.
สมมติว่า คนกัมพูชาพูดอังกฤษได้มากกว่าคนไทย จะทำให้กัมพูชาได้เปรียบไทยในเรื่องการท่องเที่ยว การค้า-ลงทุน
.
(2). ความสามารถในการพูดภาษาเพื่อนบ้าน หรือภาษาของชาติที่ทำการค้าขายร่วมกัน
.
สมมติว่า คนกัมพูชาที่พูดไทยได้มีมากกว่าคนไทยที่พูดกัมพูชาได้... คนกัมพูชาจะได้เปรียบไทยในเรื่อง "รู้เขารู้เรา" เช่น ถ้ามีสงครามจะหาข่าวได้ดีกว่า ฯลฯ
.
ความสามารถในเรื่องภาษาต่างประเทศมีความสำคัญมากเป็นพิเศษในโลกออนไลน์ หรืออินเตอร์เน็ต เนื่องจากองค์ความรู้ที่มีทั่วโลกส่วนใหญ่บันทึกผ่านภาษาอังกฤษ
.
เรียนเสนอรัฐบาลประกวดบทเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาหลักของโลก และติวทุกวิชา ทั้งแต่อนุบาลจนถึงอาชีวะชั้นสูงทุกปี, นำขึ้น YouTube และให้ดาวน์โหลดได้ที่ห้องสมุดโรงเรียนทุกจังหวัด จะทำให้องค์ความรู้ของไทยเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
.
กราบ เรียนขออินเตอร์เน็ตที่ไม่ใช่ "อินเตอร์เทิล (internet + turtle = อินเตอร์เน็ต + เต่า = อินเตอร์เต่า)" ไปบ้านนอกด้วย จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวไปไกลอย่างแรง
.
ถึงตรงนี้... ขอให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ
.

> [ Twitter ]

  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ รพ.ห้างฉัตร ลำปาง. 8 พฤษภาคม 55. ยินดีให้ท่านนำบทความไปใช้ได้ โดยอ้างที่มา และไม่ใช้เพื่อการค้า > CC: BY-NC-ND.
  • ข้อมูลทั้งหมดเป็นไปเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ไม่ใช่วินิจฉัยหรือรักษาโรค; ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูงจำเป็นต้องปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)