แม่จ๋า

เทิดทูน พระคุณแม่

(((..แม่จ๋า..)))
๐ ลมหายใจ ใกล้แล้ว แก้วตาเอ๋ย
อย่าห่วงเลย ลูกยา แก้วตาฉัน
เลือดในกาย ยังเหลือ เผื่ออีกวัน
ก่อนชีพนั้น แม่จ๋า จะล้าลง
... ๐ ข้าแต่ท่าน ผู้สรรสร้าง ทางชีวิต
ผู้ลิขิต บุญญา อานิสงน์
ข้าขอพร พรมพร่าง ร่างอนงค์
ให้ข้าคง ชีพอยู่ คู่ลูกยา
๐ แม้นชีพม้วย มรณัง ในครั้งนี้
ขอชีวี..หนึ่งไว้..ให้เถิดหนา..
ขอกุศล ผลบุญ ที่ทำมา
ให้ลูกข้า ยังชีพ ชั่วนิรันดร์..
..๒๐๐๔๗๒ ก.กตัญญู (๒๘/๐๗/๕๕)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แทนคุณความเห็น (0)