สวนแตงร้าง

 

มองสวนแตงแล้งตายไม่ทำต่อ

เห็นรอยตัดเหลือตอรอสลาย

ยังทนฝืนยืนเดี่ยวเพียงเดียวดาย

อยู่ที่ปลายไร่ปรกอันรกเรื้อ

 

เป็นสวนแตงแรกตั้งแต่ครั้งต้น

ระหว่างคนสองคนบนความเชื่อ

หวังชีวิตพิสมัยไออุ่นเจือ

วันที่เหลือเผื่อใจให้แก่กัน

 

ปลูกสวนแตงมีแรงต่อปลูกกอรัก

เนิ่นนานนักรักทวีทีละขั้น

เมื่อรักแรงแตงงามตามวัยวัน

เป็นสวนขวัญฝันไว้ในชีวิต

 

หนุ่มรถไถรับจ้างมาถางสวน

รักเริ่มรวนอารมณ์พรหมลิขิต

หวังเปลี่ยนไปใจเปลี่ยนปมลมเปลี่ยนทิศ

เธอเปลี่ยนมิตรคนใหม่มุ่งหมายมอง

 

หนีตามหนุ่มรถไถไปต่างถิ่น

ทิ้งถวิลความหวังเราทั้งสอง

ทิ้งไร่แตงแล้งตายไร้คนครอง

รอยหม่นหมองที่มาน่าเสียดาย

 

เมื่อคนปลูกล้มป่วยด้วยไข้ป่า

เมื่อศรัทธารันทดหมดความหมาย

รกไร่แตงแปลงร้างยังเรียงราย

มองต้นรักหักมลายกระจายดิน

 

***บันทึกวันเยือนสวนแตงริมน้ำแควใหญ่ กาญจนบุรี***