Archanwell
รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

ข้อเท็จจริงของระบบการทำงานของแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ในประเทศไทย


เป็นสารบาญของบันทึกซึ่ง อ.แหววเขียนเพื่อประกอบการบรรยายภายใต้ “โครงการสัมมนาวิชาการเรียนรู้และเข้าใจสถานะทางกฎหมายของแรงงานต่างด้าว” ซึ่งจัดโดยศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.จี๊ด เศรษฐบุตร (LT I) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. หากท่านสนใจอ่านในรายละเอียดโปรดคลิกตาม URL ที่ปรากฏเลยค่ะ

๑.บทนำ : แนวคิดทั่วไป

๑.๑.   แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของงานบันทึก

๑.๒.   แนวคิดเกี่ยวกับชื่อของงานบันทึก

๑.๓.   แนวคิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงอันเป็นเป้าหมายของงานบันทึก

๒.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ผูกพันรัฐไทยในเรื่องของคนต่างด้าวในประเทศไทย

๒.๑.   ผู้บันทึกพบในประการแรกว่า กฎหมายระหว่างประเทศรับรองให้รัฐไทยมีอำนาจอธิปไตยที่จะจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทยตามอำเภอใจของรัฐไทย

๒.๒.  ผู้บันทึกพบว่า หากไม่มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศผูกพันรัฐเจ้าของดินแดนเป็นอย่างอื่น รัฐนี้ย่อมจำกัดสิทธิในเสรีภาพที่จะทำงานของคนต่างด้าว

๒.๓.   ผู้บันทึกพบว่า รัฐเจ้าของสัญชาติของนักลงทุนมักจะพยายามผลักดันให้มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศกับรัฐเจ้าของดินแดนที่มีการลงทุนเพื่อพัฒนาสิทธิที่ดีกว่าของคนสัญชาติของตนที่ไปเป็น “นักลงทุนต่างด้าว” หรือ “แรงงานต่างด้าว” ในรัฐนั้น

๒.๔.  ผู้บันทึกพบว่า รัฐที่เชื่อในแนวคิดมนุษย์นิยมจะยอมรับสิทธิทำงานของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนสัญชาติหรือคนต่างด้าว ไม่ว่าจะเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกหรือผิด

๓.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกฎหมายของรัฐไทยว่าด้วยสิทธิทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย

๓.๑.คนต่างด้าวที่ทำงานก่อนการปรากฏตัวของกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวใน พ.ศ.๒๕๑๕ ย่อมมีสิทธิทำงานต่อไป

๓.๒.คนต่างด้าวที่มีสถานภาพพิเศษตามกฎหมายภายในหรือระหว่างประเทศย่อมมีสิทธิทำงานโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว

๓.๓.คนต่างด้าวที่มีลักษณะทั่วไปซึ่งเข้ามาทำงานในลักษณะอันจำเป็นเเละเร่งด่วนที่มีระยะเวลาทำงานไม่เกินสิบห้าวัน ย่อมมีสิทธิทำงานหากร้องขออนุญาตทำงานในสาขาอาชีพที่ไม่ต้องห้าม

๓.๔.คนต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายและมีสิทธิอาศัยชั่วคราวซึ่งเข้ามาทำงานในลักษณะเพื่อทำงานอันจำเป็นเเละเร่งด่วนที่มีระยะเวลาทำงานไม่เกินสิบห้าวัน ย่อมมีสิทธิทำงานหากมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนตามกฎหมายทราบ

๓.๕.คนต่างด้าวทำงานในธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายย่อมมีสิทธิทำงาน

๓.๖.คนต่างด้าวที่มีปัญหาสิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายย่อมมีสิทธิทำงาน หากร้องขอใบอนุญาตทำงานในสาขาวิชาชีพที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๓.๗.คนต่างด้าวซึ่งมีภูมิลำเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยหรือท้องที่ต่อเนื่องกับท้องที่ดังกล่าวย่อมมีสิทธิทำงาน หากร้องขอใบอนุญาตทำงานในบางสาขาอาชีพในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่กำหนดได้

๔.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมนุษย์ที่ถูกเรียกว่า “แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทย”

๔.๑.   แรงงานต่างด้าวแท้

๔.๒.  แรงงานต่างด้าวที่มีจุดเกาะเกี่ยวอย่างแท้จริงกับประเทศไทย

๔.๓.   แรงงานต่างด้าวเทียม

๕.ข้อเท็จจริงอันเป็นสถานการณ์เด่นด้านกฎหมายและนโยบายเพื่อจัดระบบแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : แรงงานชนกลุ่มน้อยไร้รัฐไร้สัญชาติจากพม่า

๖.บทสรุป

-------------------------------------------

หากต้องการอ่านในรายละเอียด โปรดคลิก URL ดังต่อไปนี้เลยค่ะ

http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/821/448/original_Fact-on-Alien-Workers-in-Thailand.pdf

http://www.gotoknow.org/media/files/821448

-------------------------------------------

 

หมายเลขบันทึก: 495676เขียนเมื่อ 22 กรกฎาคม 2012 21:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 กรกฎาคม 2012 22:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี