การทำสิ่งที่ใหม่

Fareeda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โดนเองกับตัว

คนเราต่างยอมรับความเป็นไปในสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ฉะนั้นเราควรเป็นคนที่ทันต่อเวลา เหตุกาณ์ ความเปลี่ยนแปลงทั้งทางความคิด สติปัญญา เทคโนโลยีที่มีความเจริญ รับเอาอารยธรรมจากต่างแดนเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนั้นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความเห็น (0)