543.รายชื่อผู้ร่วมบริจาคโครงการจิตอาสาโคลัมโบ


อนุโมทนาสาธุ

 

 

 

(สังเกตุสภาพห้องเรียนโทรมมากครับเพราะอาคารมีอายุร้อยกว่าปีแล้ว) 

หลังจากได้บอกเล่าเรื่องราวของโครงการจิตอาสาโคมัลโบซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบร่วมกับชุมชนชาวไทยในโคลัมโบและจังหวัดใกล้เคียงจะไปบูรณะโรงเรียนเด็กประถมคุณานันท์ วิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระชินวงวงศ์หรือพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฏางค์ ชุมสายทรงก่อตั้งเมื่อปี 1906 ในวัดทีปทุตตมาราม กรุงโคลัมโบซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนพุทธแห่งแรกสำหรับชาวพุทธ

ด้วยความตั้งใจที่จะตามรอยสยามในศรีลังกาทำให้ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนนี้ ซึ่งในปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมเต็มที่ เด็กๆ ล้วนมาจากครอบครัวที่ยากจนในบริเวณนั้น ผมและคณะจนท.สถานทูตและคนไทยได้ไปสำรวจมาหลายครั้ง เห็นสภาพแล้วจึงตัดสินใจริเริ่มโครงการจิตอาสานี้ และด้วยจิตกุศลของกัลยาณมิตร ทำให้มีผู้ร่วมบริจาคจำนวนหนึ่งแล้ว ผมจึงขอแจ้งรายนามผู้มีจิตศัรทธา ดังนี้ครับ

กระทรวงการต่างประเทศ จากงบชุมชนไทยเข้มแข็งที่เหลือ จำนวน 30000 บาท(ใช้เป็นทุนแรกเริ่มของโครงการนี้ จากงบค่าใช้จ่ายที่ประเมินเอาไว้ประมาณ 1 แสนกว่าบาท)

รายชื่อผู้บริจาคตามลำดับการแจ้ง

1.คุณเพียรวิชญ์ วรฉัตร 8000 รูปีศรีลังกา

2.คุณสุนทรี แซ่ตัน 300 บาท

3.คุณจิรภัทรและคุณวัรท วงศชุตินาท 2000 บาท

4.คุณจิณณพัต โรจนวงศ์ 1000 บาท

5.คุณเพียงออ เลาหะวิไลย 3000 บาท

6.คุณกิตติภูมิ วรฉัตรและครอบครัว 2000 บาท

7.ดร.นลินี ทวีสิน 3000 บาท

8.คุณประวีณวรรณ สุวรรณเกต 5000 บาท

9.คุณนากนภางค์ ดำรงสุนทรชัย 500 บาท

10.คุณอภิรดี อนุคระหานนท์ 500 บาท

11.คุณภาวีวรรณ นรพัลลภ 500 บาท

ขอขอบคุณผู้มีจิตกุศลทุกท่านนะครับ ที่ให้โอกาสเด็กๆ โรงเรียนประถมของวัดประวัติศาสตร์สยาม-ศรีลังกา ซึึ่่งได้ชื่อว่าเป็น Royal Thai Temple ของเจ้าชายพระภิกษุจากสยาม Prince Priest Prisdang

ขอให้ทุกท่านได้รับผลบุญและเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมครับ

ผมจะได้รายงานความคืบหน้าของโครงการนี้เป็นระยะๆ ครับ 

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 494720เขียนเมื่อ 13 กรกฎาคม 2012 19:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 สิงหาคม 2012 09:31 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (8)

ขอบคุณทุกดอกไม้กำลังใจนะครับ ขอบคุณผู้มีจิตกุศลและร่วมบริจาคทุกท่านครับ เจริญสุขครับ

มาเพิ่มเติมครับ

ณ วันที่ 16 กค. 2555

คุณหมอเขตต์ ศรีประทักษ์ - นพ.วิชัย ศรีประทักษ์ - คุณขวัญพงษ์ ศรีประทักษ์ 4000 รูปี ศรีลังกาและ 50 เหรียญสหรัฐฯ

คุณพันธ์พิไล ใบหยก "ครอบครัวใบหยก" 100 000 บาท

คุณพวงเพชร กุลทวีและเพื่อนร่วมงาน 3000 บาท

คุณอารีรัตน์ ดัดสงษ์ (Areerat Dadsong) 10000 รูปีศรีลังกา

คุณสายรุ้ง โล (Sairoong Low) 2000 บาท

*ผมได้รับแจ้งจากดร.สุเมธ ชุมสายฯ ด้วยว่าจะร่วมบริจาค 10000 บาทด้วยครับ

อนุโมทนาสาธุกับผู้มีจิตกุศลทุกท่านนะครับ ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับ

1.ได้รับแจ้งจากคุณหมอเขตต์ ศรีประทักษ์ด้วยว่าคุณหมอและคณะบริจาคปรับปรุงห้องน้ำให้โรงเรียนเด็กคุณานันท์ 3 ห้อง เป็นเงิน 18000 บาทครับ ขออนุโมทนาสาธุด้วยครับ ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมครับ

2.เมื่อวาน(20 กค.)ได้รับเงินบริจาคจากกลุ่มเจ้าหน้าที่บริษัท Bischoff คุณเดช-สุทิศา เดชกุลรัมย์ 2000 บาท คุณมาโนด ปิ่นแก้ว 27 เหรียญสหรัฐฯ คุณณัฐพงศ์ 2000 รูปีศรีลังกา คุณกาศจา-นำเนียร รูปเลื่อม 500 บาท ขออนุโมทนาสาธุด้วยครับ ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับ

 

ได้รับแจ้งจากคุณอรพินท์ บรรเจิดรุ่งขจร ร่วมทำบุญโครงการจิตอาสาโคลัมโบ ผ่านทางสะพานบุญพี่ตู่ ดังนี้ครับ 1.บจก. เฮ้าส์แวร์ 2000 จำนวน 2,000.00 บาท
2.บจก. ทริปเปิ้ลดับบลิวอินดัสทรี 2,000.00 บาท
3.ครอบครัวคุณวราภรณ์ + ประเสริฐ + เพรียวพรรณ เจนศิริวานิช 5,000.00 บาท
4.คุณแม่พรรณี บรรเจิดรุ่งขจร + คุณวิญญู + ลาวัณย์ บรรเจิดรุ่งขจรและครอบครัว 10,000.00 บาท
5.คุณแม่พัชรา อุตุทรัพย์สุข + คุณวิโรจน์ + อรพินท์ บรรเจิดรุ่งขจรและครอบครัว 3,000.00 บาท
6.คุณวิชัย + คุณรัตนา อัศว์วิเศษศิวะกุล และครอบครัว 10,000.00 บาท
7.คุณศิริวรรณ อินทรกำธรชัยและครอบครัว 3,000.00 บาท
8.คุณลักษมี + Mr. Jan Hilpert 3,000.00 บาท
9.คุณฐณัฎฐา กิตติโสภี + ตรง ศรีวรเวทย์ และครอบครัวกิตติโสภี + คุ้มภาคย์ 3,000.00 บาท ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านครับ ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมครับ

ขอแก้ไขครับ คุณอารีรัตน์ เดชสง ร่วมบริจาค 8000 รูปี และคุณวราพงศ์ เดชสง ร่วมบริจาค 8000 รูปีเช่นกันครับ ขออนุโมทนาสาธุด้วยครับ

อยากร่วมบุญกับท่านฑูตด้วยติดต่อได้อย่างไร

คุณวัชรีครับ

ผมขอให้ผู้ศรัทธาในเมืองไทยโอนเงินเข้าบัญชีผมครับ โดยเมื่อโอนแล้วแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ด้วยครับ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหมู่บ้านเศรษฐกิจ 
ชื่อบัญชี นายพลเดช วรฉัตร หมายเลข 091-2-00803-9
อนุโมทนาสาธุ
*เมื่อโอนเงินแล้ว ขอความกรุณาส่งสำเนาใบโอนแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ poldejw@hotmail.com จักขอบคุณมากครับ

เรียนทุกท่านครับ

ฮอตเมล์ของผมโดนแฮกไปหลายเดือนแล้ว และผมไม่ได้ใช้แล้ว ในขณะนี้ ผมใช้ poldejw@gmail.com หากต้องการติดต่อผม ขอให้ใช้อีเมล์ใหม่นี้นะครับ


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี