BIOME

Mameaw kawarin
BIOME

การเรียนวันที่ 7/7/55

ทบทวน

หวาย มีหลายชนิด บางชนิดเอามาทำอาหาร

ป่าสนเขา---  เช่นแสลงหวง  ภูชี้ฟ้า  ภูสอยดาว

ป่าชายเลน---

ป่าผลัดใบ---  ป่าเบญจพรรณ : มีไผ่

                   ป่าเต็งรัง : ต้นเต็ง  ต้นรัง  

 

biome

     ที่มาของรูป  : http://www.muonics.net/blog/index.php?postid=34

     niche   บทบาทหน้าที่ในระบบนิเวศ   เป็นสิ่งที่เรามีความสัมพันกันทางสังคม  เช่น เรามีบทบาทอย่างไร  เช่นต้องการทำงาน  เพื่อสนองความต้องการของแต่ละคน  ซึ้งทุกอน่างขึ้ยอยู่ที่ปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่างกัน  เช่น  ปัจจัย 4  ส่วนอื่นมาจากความอยากและความต้องการทั้งสิ้น  

 แต่ส่วนใหญ่มี 2 ปัจจัย คือ

1)  การเอาตัวรอด  :   เกี่ยวกับการดำรงชีวิตทั้งสิ้น

       ตัวอย่างในมนุษย์  การเอาตัวรอด  เช่น

       -  การแข่งขันเพื่อหาที่อยู่อาศัย

       - การกินเพื่อเอาชีวิตรอด

       - การโกหก

       - การทำงานเพื่อการอยู่รอด

 

2)  การสืบพันธุ์  :  เพื่อการดำรงชีพและเผ่าพันธุ์ตัวเอง

    2.1 การแข่งขันต่อสู้

       - การแข่งขันเพื่อหาอาหาร  

       - การแข่งขันต่อสู่เพื่อผสมพันธุ์  

       แต่สิ่งต่างๆ ต้องขึ้นอยู่กับการปรับตัวและความเหมาะสมของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ  เพื่อนเป็นการอยู่รอด  และดำรงเผ่าพันธุ์ของตนเอาไว้ให้มากที่สุด เช่นไวรัสอีพัวบา  เมื่อติดเชื้อจะสามารถเสียชีวิตได้เร็วมาก  แบะการไอการจาบก็สามารถที่จะขยายเผ่าพันธุ์ของมันได้ช่นกัน  โดยที่มีคนอื่นมาติอเชื้อ  และเชื้อก้อจะเจริญและขยายในคนนั้นหรือเรียกว่า host 

      ศีล 5 ก็เป็นปัจจัยในการเอาตัวรอดและการดำรงเผ่าพันธุ์ของตนเอาไว้ เช่นกัน

พื้นฐานของการดำงชีพ  คือ  แสง  อุณหภูมิ  ความชื้อและอีอย่างคือ

การกระจายตัวของสิ่งมีชีวิต  การปรัตัวต่างๆ  เช่น

1)   การปรับ

อากาศหนาว

      - การที่มีขนมาก

เกี่ยวกับอาหารการ

      - ปรับเปลี่ยรูปใบเป็นหนาม และการเพิ่มรากฝอย

      - การปรับคอที่ยาวของสัตว์

การหลบหลีกผู้ล่า

      -  สัตว์ตัวเล็กมีการวิ่งที่ไว  หรือการสร้างเกาะที่แข็ง  เพื่อหลบลีกแก่การถูกล่า

 

      - การลู่ลม  ผลที่เป็นหนาม ผมที่มีปีก

การจับคู่

       -การทำตนเองให้โดดเด่น  เช่น  การลำแพนของนกยูง  เพื่อดึงดูดฝ่ายตรงข้าม

การระจายตัวของวัตว์  

      - การอพยพของัตว์

      - การแตกละอองดอก  หรือดอกหญ้าบางชนิดมีความเหนียว  เพื่อจะสามารถติดกับสิ่งอื่นเพื่ิอการสืบพันธุ์

การทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง

       - ต้องมีการปรับเปลี่ยนสภาพร่างกายเพื่อให้เหมาะสมแก่การอยู่รอด

2) การทนทาน

      Law of the tolerance  " กฏการทนทาน"  และกฏการน้อยที่สุด

3) ปฏิสัมพันธุ์ระว่างสิ่งมีวิตนั้นกับสิ่งมีชีวิต

      สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมาอยู่รวม  ทำให้เกิดการขาแคลน การลดขันการแพร่กระจายมักมีอุปสรรค   barriess  

อาจแบ่งได้เป็น 3 ชนิด

   1. Physical  barrier  เช่น แผ่นดิน  เกาะ  ภูเขา  ทะเลทราย ทะเล     เป็นอุปสรรคในการอพยพ

   2. Climatic   barrier  เช่น  แสง  อุณหภูมิ  ควมชื้น  แรงกดดัน           เป็นอุปสรรคในการดำรงชีพ

   3. Biological   barrier  เช่น  อาหาร  ศัตรู  โรค  การแก่งแย่งแข่งขัน     เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตเช่น  เมื่อติดโรค  ก็สามารถเกิดโรคชนิดนั้นๆๆ และก่อให้เกิดการเสียชีวิต   บางชนิดเกิดการแพร่กระจายจากสงคราม  จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

วิธีการแพร่กระจาย

      1. มีสิ่งพาไป

      2. การเคลื่อนที่ไปด้วยตนเอง

ประเภทการแพร่กระจาย

      1. การแพร่กระจายตามภูมิศาสตร์

      2.การแพร่กระจายตามนิเวศ

การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตในน้ำ

     1. อุณหภูมิความชื้นที่มีการเแลี่ยนแปลง

     2. ระดับความลึกที่แสงส่องถึง

     3.องค์ประกอบทางเคมีของน้ำ   มี  เกลือ  แร่ธาตุ  สารอาหารที่น้ำมาใช้ประโยชน์  ( salinnity/nutrient availability )  เช่นถ้าดินนั้นมี N และพืชไม่สามารถน้ำมาใช้ได้  เพราะไม่สาารถละลายในน้ำได้  จึงต้องปรับตัวเอง  เพราะดินเป็นกรด

    4.การเคลื่อนไหวของน้ำ Constant/seasonal


      

 ส่วนของภาคเช้า

   ข้อมูลผิดพลาดขออภัยด้วนนะค่ะ

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน zoogeography

คำสำคัญ (Tags)#biome

หมายเลขบันทึก: 493838, เขียน: 07 Jul 2012 @ 10:32 (), แก้ไข: 12 Jul 2012 @ 00:51 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)