"การจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ครูควรเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าบอกเนื้อหาความรู้ เพราะเนื้อหาความรู้หาได้ไม่ยากในปัจจุบัน ถ้านักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดี(สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง) จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้ตลอดชีวิต" บันได ๕ ขั้นที่แนะนำโดยคณะทำงานโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นแนวทางหนี่งที่จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผมจึงได้เขียนเอกสารแนวการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS1, IS2) และกิจกรรม IS3 ของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยศึกษาจากเอกสารประกอบการอบรมที่ สพม.แจกระหว่างประชุมเมื่อปลายเดือน พค.๕๕ ผสมกับประสบการณ์ที่ผมมี เพื่อเพิ่มทางเลือกในการศึกษาของครูที่สนใจ ขอเอกสารได้ที่ [email protected][email protected][email protected]่นี่แล้วครับ ดาวโหลดได้เลยครับ วิชาIS.doc