แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาต้นคว้าด้วยตนเอง(IS1, IS2) ของโรงเรียนมาตรฐานสากล

การจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ครูควรเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าบอกเนื้อหาความรู้ เพราะเนื้อหาความรู้หาได้ไม่ยากในปัจจุบัน ถ้านักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดี(สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง) จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้ตลอดชีวิต

"การจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ครูควรเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าบอกเนื้อหาความรู้ เพราะเนื้อหาความรู้หาได้ไม่ยากในปัจจุบัน ถ้านักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดี(สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง) จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้ตลอดชีวิต" บันได ๕ ขั้นที่แนะนำโดยคณะทำงานโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นแนวทางหนี่งที่จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผมจึงได้เขียนเอกสารแนวการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS1, IS2) และกิจกรรม IS3 ของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยศึกษาจากเอกสารประกอบการอบรมที่ สพม.แจกระหว่างประชุมเมื่อปลายเดือน พค.๕๕ ผสมกับประสบการณ์ที่ผมมี เพื่อเพิ่มทางเลือกในการศึกษาของครูที่สนใจ ขอเอกสารได้ที่ [email protected] หรือดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับผมแนบไฟล์มาด้วยที่นี่แล้วครับ ดาวโหลดได้เลยครับ วิชาIS.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้วิชาการด้านการศึกษา และเรื่องที่น่าสนใจจาก ดร.เฉลิม ฟักอ่อน

คำสำคัญ (Tags)#บันได 5 ขั้น#IS3#วิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง#วิชา is1#รร.มาตรฐาสากล#วิชา IS2

หมายเลขบันทึก: 493431, เขียน: 04 Jul 2012 @ 15:52 (), แก้ไข: 28 May 2013 @ 17:35 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 5, ความเห็น: 54, อ่าน: คลิก


ความเห็น (54)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านดร.ท่านคือบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพค่ะ ครูหมูจ๋า ป.บัณฑิต 51 ที่ล่องแพก๊อด้วยกันค่ะท่านจำได้หรือเปล่าคะ

จำได้ครับ ขอบคุณครับ ถ้าต้องการความรู้อะไรเพิ่มก็บอกผมครับ ถ้ามีผมจะส่งให้ครับ เพื่อเอาไปพัฒนานักเรียนครับ

ลิขสิทธิ์
IP: xxx.175.29.188
เขียนเมื่อ 

ในระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย is1 และ is2 ต้องเรียนต่อเนื่องในชั้นปีเดียวกันหรือไม่ หมายถึง is1 เรียนเทอม 1 is2 เรียนเทอม 2

ใน ๓ ปี ม.ต้น ให้เรียนให้ครบ IS1 IS2(ต้องเรียน IS1 มาก่อน จัดคนละปีก็ได้) สำหรับ IS3 จัดพร้อมกับ IS2 ก็ได้ หรือจัดภาคเรียนถัดไป ม.ปลายก็จัดเช่นเดียวกันครับ

ลิขสิทธิ์
IP: xxx.175.29.188
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับอาจารย์ ผมขอถามต่อนะครับ การจัดการเรียนการสอน is1 โดยใช้ครูเฉพาะทางสอนคนเดียว(หัวหน้างานวิจัยโรงเรียนและทีมงาน ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นรายวิชา) เป็นการสอนทฤษฎี เน้นให้เด็กรู้กระบวนการ โดยใน 1 ห้องเรียนเด็กสามารถเลือกประเด็นปัญหาได้ทุกกลุ่มสาระวิชาฯ และให้เด็กเลือกครูที่ปรึกษา is ตามกลุ่มสาระฯในปะเด็นที่เด็กสนใจศึกษา ยังไม่ต้องมีชิ้นงาน ส่วน is 2 จัดครูสอนเหมือน is1 ผมหมายถึง ครูผู้สอนมีหน้าที่สอนทฤษฎีและกระบวนการ อย่างเดียว การตรวจสอบชิ้นงาน ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา is ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและประเมินผล จัดแบบนี้ถูก ไหมครับ

จากที่ผมศึกษาจาก Power point และเอกสาร ร่างแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล(ฉบับปรับปรุง) ปกสีเขียว ทุกเขตพื้นที่การศึกษาน่าจะมี เพราะ สพฐ.น่าจะแจกให้โรงเรียนมาตรฐานสากลด้วย จากเอกสาร ผมคิดว่า โรงเรียน/ผู้รับผิดชอบวิชา IS ต้องมองให้ตลอดแนว คือ วิชา IS 1 เป็นการกำหนดปัญหา ค้นหาคำตอบ แล้วสรุป(บันได ๓ ขั้นแรก ดังนั้น ครูต้องให้นักเรียนหาปัญหาที่พบในโรงเรียน/ชุมชน/สังคม ฯลฯ แล้วเลือกปัญหาที่กลุ่มของนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานั้นได้ จากนั้น จึงร่วมกันศึกษาวิธีการแก้ปัญหาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หลาย ๆ แหล่ง แล้วนักเรียนสรุปเป็นองค์ความรู้ ที่จะนำไปแก้ปัญหาในบริเวณที่กลุ่มนักเรียนได้สำรวจไว้(ก็จบ IS1) พอเข้าสู่วิชา IS2 ครูสอนวิธีการเขียนรายงานตามหลักการเขียน/ตามหลักวิชาการเพื่อนำเสนอองค์ความรู้ที่สรุปได้(รูปแบบใดก็ได้ตามความหมาะสม ซึ่งการเขียน แน่นอน ต้องเริ่มจากการสำรวจปัญหา เลือกปัญหา ค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา สรุปเป็นองค์ความรู้-ใช้ข้อมูลจากวิชา IS1 มีเขียนรายละเอียด -การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ก็เป็นรูปแบบหนึ่ง -รายงานวิจัย ก็เป็นรูปแบบหนึ้ง ควรเลือกให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน) เมื่อเขียนเสร็จแล้วก็นำเสนอในห้องเรียน และส่งครู อีกส่วนหนึ่งที่นักเรียนคงต้องทำคือ นักเรียนเลือกเอาส่วนที่จะนำเสนอกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาความร่วมมือในการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการ(องค์ความรู้ที่พบ) โดยนักเรียนควรจะทำในรูปแบบที่สั้น และอ่านง่ายด้วย เพื่อนำเสนอกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น คนในชุมชน(ถ้าเริ่มจากปัญหาชุมชน) แล้วหาความร่วมมือในการร่วมกันแก้ปัญหาในชุมชน(ระยะเวลานำเสนอ ควรสอดคล้องกับเวลาที่นักเรียนจะทำกิจกรรม IS3(ทำโครงการ/โครงงานแก้ปัญหา...) ซึ่งสามารถเปิดได้พร้อมกับวิชา IS2 หรือเปิดถัดจากวิชา IS2 เพื่อให้นักเรียนทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง คือ เพื่อนำเสนอ ผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับวิธีการแก้ปัญหาที่เราค้นพบ หรือเขาอาจจะเพิ่มเติมปรับปรุงบ้างก็ได้) จนเห็นตรงกัน จากนั้นกลุ่มของนักเรียนก็ดำเนินการตามโครงการร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เมื่อเสร็จแล้วก้สรุปรายงานกิจกรรม
 วิชา IS1, IS2 ครูต้องให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการหาความรู้ให้นักเรียน แล้วเป็นพี่เลี้ยง และที่ปรึกษากับนักเรียนจนจบวิชา ส่วน กิจกรรม IS3 ครูทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้นักเรียนทำงานประสบความสำเร็จก็คงพอครับ ความคิดเห็นของผมก็เป็นดังนี้ครับ  
จารุภัทร วงศ์จักร
IP: xxx.174.142.253
เขียนเมื่อ 

อาจารย์เป็นผุู้ทีความรู้ ขอบคุณที่เผยแพร่ความรู้ที่ดีที่สุดให้คุณครูได้พัฒนา ขอความกรุณาอาจารย์หากมีเรื่องใหม่ๆกรุณาส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเอาไปพัฒนานักเรียนนะคะ กราบขอบพระคุณคะ

ขอบคุณครับ ขณะนี้มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ คือ การศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) และ การจัดการเรียนรู้แบบเปิด(Open Approach) ซึ่งใช้ในญี่ปุ่นมาร้อยกว่าปีแล้ว และ ดร.ไมตรี จาก ม.ขอนแก่น ได้นำมาให้โรงเรียนใช้ทั่วประเทศ เขตละ ประมาณ ๑ โรงเรียน และกำลังขยายผล ซึ่งเทคนิคนี้ สามารถทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และสนุกกับการเรียนรู้ สามารถคิดได้อย่างหลากหลาย เพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความเข้าใจความคิดรวบยอด(Concept) ของเรื่องที่เรียน สามารถถามอากู๋(Google) โดยพิมพ์คำว่า การศึกษาชั้นเรียน หรือ Lesson Study หรือ การจัดการเรียนรู้แบบเปิด(Open Approach) ลอง search ดูนะครับ

กุณฑีรา บุญเลี้ยง
IP: xxx.29.193.155
เขียนเมื่อ 

ขอข้อมูลเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาต้นคว้าด้วยตนเอง(IS1, IS2) ของโรงเรียนมาตรฐานสากล หน่อยค่ะ ขอความกรุณาส่งมาที่อีเมล์ [email protected] เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน ขอขอบพระคุณค่ะ

อุษณีย์ จันทร์สุริยา
IP: xxx.4.215.190
เขียนเมื่อ 

ขอข้อมูลเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาต้นคว้าด้วยตนเอง(IS1, IS2)  กำลังศึกษาวิธีการสอนอยู่ค่ะเพราะเทอมที่ 1 ปีการศึกษา  2556 นี้จะได้สอนนักเรียนชั้น ม.2  รบกวนอาจารย์หน่อยค่ะ

เฉลิม ฟักอ่อน
IP: xxx.206.229.108
เขียนเมื่อ 

อาจารย์เปิดเฟสบุคของอาจารย์ แล้ว search ข้อความว่า บทความเฉลิม ฟักอ่อน แล้วเลื่อนหาหัข้อบทความ ออกแบบจัดการเรียนรู้วิชา IS ก็ดาวน์โหลดได้ครับ หรือ mail โดยตรงถึงผมครับ ขอบคุณที่สนใจ

กัญญารัตน์
IP: xxx.49.75.158
เขียนเมื่อ 

ขอโทษนะค่ะ รบกวนขอดูตัวอย่างที่เสร็จสมบูรณ์ของวิชา IS ได้ไหมค่ะ

ยังไงก็รบกวนส่งเข้าที่อีเมล [email protected]

ขอบคุณค่ะ

เฉลิม ฟักอ่อน
IP: xxx.206.228.104
เขียนเมื่อ 

ส่งให้แล้วครับ

ทนงศักดิ์ ถึงงามคุณทรัพย์
IP: xxx.155.44.189
เขียนเมื่อ 

ขอโทษนะครับ รบกวนขอตัวอย่างที่เสร็จสมบูรณ์ของวิชา IS ได้ไหมครับ

ยังไงก็รบกวนส่งเข้าที่อีเมล [email protected]

ขอบคุณครับ


พชรวรรณ
IP: xxx.49.251.9
เขียนเมื่อ 

รบกวสขอตัวอย่างที่เสร็จสมบูรณ์ของวิชา IS1ด้วยค่ะ


ต้องสอนเทอมนี้พอดี แต่ยังไม่รู้จะสอนยังไง

รบกวนส่งมาที่เมล์ [email protected] ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

พรสุดา
IP: xxx.109.243.16
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอตัวอย่างด้วยน่ะค่ะวิชาIS1 สอนเป็นปีแรก รบกวนส่งมาที่ [email protected] ขอบคุณมากค่ะ

วชิระ
IP: xxx.205.6.113
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอตัวอย่างสมบูรณ์ด้วยเช่นกันครับ สอน IS 1 ปีแรกเหมือนกันครับ [email protected] ขอบคุณครับ

ธงชัย
IP: xxx.52.116.204
เขียนเมื่อ 

รบกวนไอเอสสมบูรณ์ด้วยเช่นกันครับ สอน IS 1 ปีแรกเหมือนกันครับ [email protected] ขอบคุณครับ

จินตนา หางาม
IP: xxx.53.251.149
เขียนเมื่อ 

ดีใจค่ะที่ Search เนื้อหา IS1 แล้วเจอ ดร. ดิฉันได้สอนวิชานี้เป็นปีแรกค่ะ ด้วยความตั้งใจอยากถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนอย่างถูกต้อง แต่ตัวเองยังไม่ชัดเจนเรื่องเนื้อหาข้อมูลก็ยังไม่มีในมือ อาศัยค้นหาในอินเทอร์เน็ต และได้แนวทางจากท่าน ดร. ดีใจมากค่ะ ดิฉันจึงขอความอนุเคราะห์เหมือนคุณครูท่านอื่นๆ รบกวนส่งตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมาที่ [email protected] จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

จัดให้แล้วคาับ

จินตนา หางาม
IP: xxx.53.251.149
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค้า ได้รับแล้วค่ะอาจารย์ใจดีมากๆๆๆ คงจะรบกวนอาจารย์อีก หากมีแนวทางอื่นที่หลากหลายค่ะ

เฉลิม ฟักอ่อน
IP: xxx.49.33.223
เขียนเมื่อ 

ผมเพิ่ง upload version ล่าสุด โดยเพิ่มโครงสร้างรายวิชา(หน่วยการเรียนรู้) ชั้น ป.๔-๖ ครับ ดาวโหลดไฟล์ที่ข้างบนไปใหม่นะครับ

จินตนา หางาม
IP: xxx.53.251.149
เขียนเมื่อ 

ได้แล้วค้า ขอบพระคุณมากค่ะ วันนี้ได้ใช้แนวทางของอาจารย์สอน ม.2 ด้วย นักเรียนค่อนข้างเข้าใจดีพอสมควร ครูก็จะฝึกหาประเด็นตัวอย่างให้เด็กคิดเยอะๆค่ะ เรียนรู้ก่อน ยังไม่เก่งเท่าที่ควร ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ

เฉลิม
IP: xxx.206.177.41
เขียนเมื่อ 

ดีใจด้วยครับ

ดีใจมากค่ะที่ Search เนื้อหา IS1 แล้วเจอ ดร. ดิฉันได้สอนวิชานี้เป็นปีแรกค่ะ ด้วยความตั้งใจอยากถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนอย่างถูกต้อง แต่ตัวเองยังไม่ชัดเจนเรื่องเนื้อหาข้อมูลก็ยังไม่มีในมือ อาศัยค้นหาในอินเทอร์เน็ต และได้แนวทางจากท่าน ดร. ดีใจมากค่ะ ดิฉันจึงขอความอนุเคราะห์เหมือนคุณครูท่านอื่นๆ รบกวนส่งตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมาที่ [email protected] จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ดีใจค่ะที่ Search เนื้อหา IS1 แล้วเจอ ดร. ดิฉันได้สอนวิชานี้เป็นปีแรกค่ะ ด้วยความตั้งใจอยากถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนอย่างถูกต้อง แต่ตัวเองยังไม่ชัดเจนเรื่องเนื้อหาข้อมูลก็ยังไม่มีในมือ อาศัยค้นหาในอินเทอร์เน็ต และได้แนวทางจากท่าน ดร. ดีใจมากค่ะ ดิฉันจึงขอความอนุเคราะห์เหมือนคุณครูท่านอื่นๆ รบกวนส่งตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมาที่ [email protected] จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


กมลพร สวนทวี
IP: xxx.29.189.125
เขียนเมื่อ 

ขอ IS ม.ต้นและมงปลาย ด้วยนะค่ะ สอนเป็นปีแรก ต้องการแบบอย่างมาศึกษาและสอนค่ะขอบคุณมากค่ะ

เฉลิม
IP: xxx.206.224.152
เขียนเมื่อ 

คลิกที่ วิชาIS.doc ที่อยู่สุดท้ายของบทความครับ ไม่ว่าชัืนไหน คิดว่าใช้แนวทางนี้ทำน่าจะได้ครับ ตามขั้นตอนที่แนะนำ

เบียร์
IP: xxx.170.167.50
เขียนเมื่อ 

สอนIS2 ลบกวนขอข้อมูลอย่างละเอียด รวมถึงแผนการสอนที่เป็นมาตรฐาน

เฉลิม
IP: xxx.206.225.62
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ย้อนไปข้างบนที่บทความ และคลิก ตัวหนังสือสีฟ้าชื่อ วิชาIS แล้วดาวโหลดไฟล์ได้ครับ และมีเอกสารเกี่ยวกับการสอนวิชา IS ในบันทึกล่าสุดของผม อาจารย์ก็ดาวโหลดที่ตัวหนังสือสีฟ้าได้เช่นเดียวกัน ถ้าทำไม่ไ้ด้ ลองปรึกษาเพื่อน หรือให้ e-mail ของอาจารย์ให้ผมด้วย ผมจะส่งไปให้ครับ

อริสา
IP: xxx.8.70.40
เขียนเมื่อ 

 ขอขอบคุณค่ะ

บัว
IP: xxx.67.102.89
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอดูผลงานที่เสร็จเรียบร้อยของis2ได้มั๊ยคะ ส่งที่ [email protected]

เฉลิม
IP: xxx.55.218.219
เขียนเมื่อ 

คงต้องไปขอดูจากโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่ผมไม่มี รายงานของเด็กที่เรียนวิชา IS2 น่าจะเป็นลักษณะรายงานโครงงาน(ถ้าเด็กได้องค์ความรู้จากการทดลอง) ถ้าเด็กได้องค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อาจจะเป็นแบบรายงานธรรมดาทั่วๆไป ถ้าเด็กได้องค์ความรู้เพื่อนำไปบริการสังคมจากการวิจัย ก็เป็นรายงานวิจัย5บท ผมคิดว่ารูปแบบรายงานของวิชา IS2 น่าจะมี 3 ลักษณะ และต้องนำองค์ความรู้ที่ได้จากวิชา IS1 มาเขียนรายงานเต็มรูปแบบ

ครูทิพย์
IP: xxx.25.234.1
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่าน ดร. ขอบคุณที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง IS เพิ่งรับผิดชอบงานมาตรฐานสากลค่ะ แล้วที่โรงเรียนก็เปิดสอน IS1 เทอมนี้เป็นเทอมแรกค่ะ ไปอบรมมาพร้อมกับรับนโยบายที่เชียงใหม่ ไม่ได้รับความกระจ่างค่ะ จึงต้องขอความกรุณาจากท่าน ดร. ช่วยอนุเคราะห์ส่งไฟล์เกี่ยวกับวิธีสอน การเขียนแผนการสอน เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ พร้อมทั้งนำไปเป็นตัวอย่างให้ครูให้โรงเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ทำใบงาน เอกสารสอนเด็กค่ะ กรุณาช่วยส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่ [email protected] นะคะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ 

 

ครูดลฤดี
IP: xxx.99.238.203
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่าน ดร. ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนวิชา IS ในระดับชั้น ป. 4 -  6  เทอมนี้เป็นเทอมแรกค่ะ ไม่เคยไปอบรมท่ีไหนเลยแต่ต้องมารับผิดชอบสอนวิชานี้ต่อจากน้องค่ะ  ทำให้เกิดความงง ว่าในระดับประถมฯ จะทำอย่างไรดี  จึงต้องขอความกรุณาจากท่าน ดร. ช่วยอนุเคราะห์ส่งไฟล์เกี่ยวกับวิธีสอน การเขียนแผนการสอน เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ พร้อมทั้งนำไปเป็นตัวอย่างให้ครูให้โรงเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ทำใบงาน เอกสารสอนเด็กค่ะ กรุณาช่วยส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่ [email protected] นะคะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ 

กัลย์กมล
IP: xxx.29.187.163
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะหนูเป็นอีกคนที่มีปัญหาเรื่องการสอนis2 ไม่มีความรู้เลย ย้ายมาโรงเรียนใหญ่เค้าก็ให้ลงสอนแทนครูเก่าโดยที่ไม่มีความรู้เลย พอเริ่มสอนได้บ้างก็จะมาบังคับเอาแผนการสอน is2 กลุ้มใจมากเลยคะ พอจะเมตตามีตัวอย่างแผน is2 ให้ได้ดูเป็นตัวอย่างบ้างไหมคะ ถ้ามีขอความเมตตาด้วยนะคะ [email protected] ขอบพระคุณล่วงหน้าคะ

ธนาดา เปรมปรีดี
IP: xxx.108.36.161
เขียนเมื่อ 

ขอโทษนะค่ะขอตัวอย่างหน่อยค่ะ

ดีใจเช่นกันคะที่ Search เนื้อหา IS1และ IS2 แล้วเจอ ดร. ดิฉันได้สอนวิชานี้เป็นปีแรกค่ะ ด้วยความตั้งใจอยากถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนอย่างถูกต้อง แต่ตัวเองยังไม่ชัดเจนเรื่องเนื้อหาข้อมูลก็ยังไม่มีในมือ อาศัยค้นหาในอินเทอร์เน็ต และได้แนวทางจากท่าน ดร. ดีใจมากค่ะ ดิฉันจึงขอความอนุเคราะห์เหมือนคุณครูท่านอื่นๆ คือขอรบกวนส่งตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมาที่  [email protected] จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

สุชญา ทองศรีนุช
IP: xxx.7.214.36
เขียนเมื่อ 

รบกวนอาจารย์กรุณาส่งแผนการเรียนรู้ IS1ให้ด้วยค่่ะ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  ที่ [email protected] ค่ะ

วิไลวรรณ
IP: xxx.29.178.143
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอแผนการสอน IS1 และ IS2 จากอาจารย์ด้วยนะค่ะ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ [email protected] ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

กันต์กนิษฐ์ สมบัติวงค์
IP: xxx.175.15.187
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนอาจารย์   หนูขอดู IS2 แบบหน่อยได้ไหมค่ะ ได้สอน ม.1 เทอม 2  อยากได้แนวทางในการนำไปสอนค่ะ เพราะไม่รู้จักวิชานี้มาก่อน  รบกวนส่งให้ในเมลล์หน่อยนะคะ  [email protected]  

ขอบพระคุณค่ะ

ครูอัขฌา
IP: xxx.10.228.197
เขียนเมื่อ 

ได้สอนเหมือนกันค่ะ เป็น ม.ต้น  รบกวนส่งตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้และงานมาที่ [email protected] ด้วยนะคะ จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

สุภาวดี
IP: xxx.0.166.204
เขียนเมื่อ 

ชอบคุณนะคะที่เป็นแหล่งวิทยาการให้กับคุณครูทั้งหลาย ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

สุดาลักษณ์ สุทธะคำ
IP: xxx.53.2.132
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะตอนนี้ดิฉันก็ได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชานี้เช่นกันคะ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.ปลาย ยอมรับว่าเป็นครูใหม่และไม่เคยไม่ได้ยินรายวิชานี้มาก่อน ยังไงหนูขอรบกวนให้อาจารย์ส่งตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้และงาน IS1-IS3 มาที่ [email protected] จักเป็นพระคุณอย่างยิ่งคะ

รัสรินทร์ ธนโชติกิติพัฒน์
IP: xxx.205.247.229
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์. ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอน IS 1 ม.5 ครั้งแรก พยายามหาข้อมูลจากเน็ตเพื่อถ่ายทอดให้นักเรียนเหมือนท่านอื่นไปค่ะ. รบกวนขอข้อมูลแนวทางการจัดการเรียนการสอน ด้วยนะคะอยากได้แผนเหมือนท่านอื่นค่ะ^^ ส่งมาที่[email protected] ขอบคุณล่วงหน้าค่

กาญจนา แก้วคง
IP: xxx.230.142.27
เขียนเมื่อ 
  1. สวัสดีค่ะอาจารย์. ดิฉันต้องสอนวิชา IS ชั้นม.4อยากทราบแนวทางการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยส่งมาที่ [email protected] ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

อภันตรี วงษ์สนธิ์
IP: xxx.29.179.63
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะหนูรบกวนขอไฟล์ข้อมูลแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาisของชั้น ม.1 ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

Klinthong Prapaporn
IP: xxx.109.22.137
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชา IS ชั้น ม.2 และ ม.5 ดิฉันขอแนวทางในการทำแผนการจัดการเรียนรู้ หรือตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ รบกวนอาจารย์ส่งรายละเอียดมาที่ [email protected] ขอขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ

wanida
IP: xxx.175.248.171
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ ดิฉันเพิ่งบรรจุใหม่ได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชา IS2 ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ซึ่งดิฉันไม่เคยมีความรู้ในวิชานี้เลย หนักใจมากค่ะ ดิฉันขอแนวทางในการทำแผนการจัดการเรียนรู้ หรือตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ รบกวนอาจารย์ส่งรายละเอียดมาที่ [email protected] ขอขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ .....

Khunathip
IP: xxx.89.57.93
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์ ผมได้รับมอบหมายให้สอน IS2 มอปลายครับ อยากจะรบกวนท่านอาจารย์ ช่วยแนะแนวทาง หรือเป็นไปได้ อยากขอเอกสารแผนการสอน หรือเอกสารประกอบการสอน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนในแนวทางที่ถูกต้องด้วยครับ [email protected]

นายฐนกร
IP: xxx.29.178.136
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอข้อมูลด้วยคนนะครับจะเอามาให้ครูที่ รร.ได้เป็นแนวทางการสอน

ส่งมาที่ [email protected]

นางอุทัยวรรณ สวนใต้
IP: xxx.68.105.77
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดร.เฉลิม ดิฉันได้สอนวิชา  IS1 เป็นปีแรกค่ะ ด้วยความตั้งใจอยากถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนอย่างถูกต้อง แต่ตัวเองยังไม่ชัดเจนเรื่องเนื้อหาข้อมูลก็ยังไม่มีในมือ อาศัยค้นหาในอินเทอร์เน็ต และได้แนวทางจากท่าน ดร. ดีใจมากค่ะ ดิฉันจึงขอความอนุเคราะห์เหมือนคุณครูท่านอื่นๆ รบกวนส่งตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมาที่ E-mail:[email protected]

น.ส.จารุณี พานคำ
IP: xxx.159.198.12
เขียนเมื่อ 

ท่าน อ. ค่ะ หนูได้ สอน IS ม.ปลาย เป็นครั้งแรกค่ะ หนูรบกวนขอแนวทางการจัดการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยนะคะ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ค่ะ เนื่องจากไม่เคยสอนเด็กมัธยมมาก่อน [email protected]

จิรัชญา
IP: xxx.29.177.171
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์. ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอน IS 1 ม.2 ครั้งแรก พยายามหาข้อมูลจากเน็ตเพื่อถ่ายทอดให้นักเรียนเหมือนท่านอื่นไปค่ะ. รบกวนขอข้อมูลแนวทางการจัดการเรียนการสอน ด้วยนะคะอยากได้แผนเหมือนท่านอื่นค่ะ รบกวนส่งให้ด้วยนะค่ะ  [email protected]

ขอบพระคุณค่ะ