ครูเฉลิมสอนภูมิศาสตร์

  Contact

  ครูเป็นทั้งสถาปนิกและเป็นทั้งวิศวกรในตัว ไม่ว่าจะสอนอย่างไร ก็มีอิทธิพลต่อผู้เรียนทั้งสิ้น  
ครูเป็นทั้งสถาปนิกและเป็นทั้งวิศวกรในตัว ไม่ว่าจะสอนอย่างไร ก็มีอิทธิพลต่อผู้เรียนทั้งสิ้น ถ้าใช้วิธีสอนที่ดี ที่ถูกต้อง ก็จะเกิดผลดีแก่ผู้เรียน ในทางตรงกันข้าม ถ้าสอนอะไรผิดๆ ก็จะเกิดผลเสียแก่ผู้เรียนเช่นกัน วันนี้นำเสนอเรื่องของครูเฉลิมอีกครั้ง และไม่บอกด้วยว่า เขาสอนดีหรือไม่ดี ผู้อ่านวิเคราะห์เองก็แล้วกันครับ... ชั่วโมงนี้ครูเฉลิมตั้งใจสอนวิชาภูมิศาสตร์ชั้น ม.3/1 เป็นพิเศษ เพราะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ภายภาพที่เขาถนัด ครูเฉลิมได้ใช้ลูกเล่นที่แพรวพราวมาใช้ในการสอนตามเนื้อหา สร้างความสนุก เรียกเสียงหัวเราะจากนักเรียนตลอดชั่วโมง เช่น ในตอนหนึ่งของการสอน ครูเฉลิมตั้งคำถามนำว่า “นักเรียนรู้ไหมว่าเกาะหมายถึงอะไร” นักเรียนคนหนึ่งยกมือขึ้นตอบ “เกาะหมายถึง แผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบครับ” “เก่งมาก แต่อย่าลืมนะไม่ใช่แผ่นดินอย่างเดียว บางทีก็มีภูเขาด้วย และน้ำที่ล้อมรอบเกาะส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำเค็มด้วย” นักเรียนปรบมือพร้อมกันทั้งชั้น ครูเฉลิมถามนักเรียนต่อ “แล้วทะเลสาบหมายถึงอะไร” “ทะเลสาบหมายถึง พื้นน้ำที่มีแผ่นดินล้อมรอบครับ” “เก่งมาก แล้วแหลมหมายถึงอะไร” “แหลมหมายถึง พื้นดินที่ยื่นเข้าไปในทะเลครับ” “เก่งมาก แล้วอ่าวหมายถึงอะไร” “อ่าวหมายถึง ทะเลที่ยื่นเข้าไปในพื้นดินครับ” “เก่งมาก ทีนี้เหวล่ะหมายถึงอะไร” นักเรียนทั้งชั้นเริ่มไม่มั่นใจ ซุบซิบกันอยู่ครู่หนึ่ง แล้วมีนักเรียนคนหนึ่งยกมือและลุกขึ้นตอบ “เหวหมายถึง อากาศที่ทิ่มลงไปในดินครับ”

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ธเนศ ขำเกิด

Post ID: 49342, Created: , Updated, 2012-06-19 08:44:43+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #เทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครู#จี้ใจได้สาระ

Recent Posts 

Comments (1)

Noo'Dai
IP: xxx.172.148.45
Written At 

อ่าว หมายถึงอะไร หรอค่ะ??