ช่วง 4-6 กันยายน ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้จัดประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุขขึ้นที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ ทางโรงพยาบาลบ้านตากได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นงานวิจัยที่นำเสนอทางวาจา 6 เรื่อง นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง ปรากฎว่างานวิจัยผ่านเข้ารอบไปนำเสนอทางวาจา 1 เรื่องคือเรื่องปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ส่วนนวัตกรรมเข้ารอบทั้ง 5 เรื่องคือช้อนอิ่มอร่อย ของคุณวิภา เต๋ทิ ผู้ช่วยเหลือคนไข้  เครื่องเรียกพยาบาล ของคุณสมเกียรติ จันตะโพธิ์ ลูกมือช่าง เครื่องซัคชั่นดูดแห้ง ของคุณไชยา ทับเอี่ยม พนักงานหน่วยจ่ายกลาง  กล่องตากสไลด์ของคุณสุภาภัดต์ ต๊ะคำ หัวหน้างานชันสูตร ตู้ยูวีปราศจากเชื้อของคุณวัชรินทร์ มะหะสุ

จากเอกสารประกอบการประชุมทำให้ได้ทราบว่ามีผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 790 เรื่อง ผ่านเข้ารอบนำเสนอวันงาน 174 เรื่อง ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจของชาวบ้านตากที่มีผลงานเข้ารอบนำเสนอ 6 เรื่อง ซึ่งมากพอๆกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ แม้ปีนี้จะได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นแค่ 1 เรื่อง ก็ไม่เป็นไร เพราะการส่งเข้าประกวดครั้งนี้ได้กระตุ้นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอีกส่วนหนึ่งให้อยากนำเสนอผลงานในปีต่อไปมากขึ้นและเห็นว่าการเขียนผลงานวิชาการไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด

ปีที่แล้ว เราได้โล่รางวัลผลงานดีเด่นมา 2 เรื่องคือการนำเสนอทางวาจาของผมเรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ กับเครื่องอบแห้งเครื่องมือแพทย์ของคุณสมเกียรติ โดยครั้งนั้นมีคุณสมเกียรติ คุณไชยาและคุณสุภาภรณ์ ไปช่วยกันนำเสนอ ปีนั้นทำให้คุณไชยา ตั้งใจว่าปีหน้า (คือปีนี้) จะมานำเสนอผลงานนวัตกรรมของตัวเอง และเขาก็ทำได้ แม้เขาจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ปีนี้ทั้ง 3 คนก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่เงินเดือนไม่ได้มากมายนัก แต่เขาก็มีใจที่คิดนวัตกรรมที่ช่วยให้งานของโรงพยาบาลดีขึ้น)

พี่อ้วน (สุภาภัดต์) เล่าให้ฟังว่าน้องที่ได้โล่รางวัลดีเด่นสิ่งประดิษฐ์ (มีได้ 2 รางวัล) บอกว่า ทาง คปสอ.บอกว่าถ้าได้รางวัลจะได้เงิน 15,000 บาท เป็นแรงจูงใจให้คิดนวัตกรรม แล้วของโรงพยาบาลบ้านตากได้อะไรบ้าง พี่อ้วนบอกว่าก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเพราะที่บ้านตากเรามีนวัตกรรมกันจนเป็นเรื่องปกติในทุกงานอยู่แล้ว ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องพิเศษอะไร ถือว่าทำแล้วโรงพยาบาลดีขึ้น บริการดีขึ้นก็มีความสุขในการทำงานแล้ว ซึ่งเป็นคำพูดที่ผมปลาบปลื้มในตัวเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านตากมาก และผมก็เชื่อว่าปีหน้าน่าจะมีผลงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านตากและสสอ.บ้านตากเข้าร่วมมากกว่านี้อีก

ในส่วนของผม ได้นำเสนอทางวาจาเป็น Oral presentation เรื่องปัจจัยความสำเร็จฯ ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มสาธารณสุข ผู้นำแต่ละคนมีเวลา 12 นาทีในการนำเสนอ ซึ่งผมก็ใช้เวลา 12 นาทีพอดี มีผู้ได้รับรางวัลผลงานนำเสนอทางวาจาดีเด่น 14 คน จาก 134 เรื่อง และอีก ประมาณ 7-8 เดือน จะมีการคัดเลือกเป็นผลงานยอดเยี่ยม ( Best of the best ) เพื่อคัดเหลือแค่ 2 เรื่องเป็นเชิงปริมาณ 1 เรื่อง และไม่ใช่เชิงปริมาณ 1 เรื่อง ซึ่งวิจัยที่ผมนำเสนอเป็นเชิงคุณภาพ

จุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งนอกจากการเผยแพร่ผลงานของโรงพยาบาลบ้านตากก็คือการทำเป็นตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกล้าที่จะทำ เขียนและนำเสนอผลงานทางวิชาการ กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับอยากทำ อยากคิดนวัตกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ