เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ครูเมี้ยวสอนเด็กๆให้สร้างสรรค์งานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายภายในบริเวณอาคารอนุบาล ครูเมี้ยวพาเด็กๆไปเก็บใบไม้ต่างๆที่ลุงภารโรงตัดแต่งต้นไม้ไว้ นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ แค่พาไปเก็บใบไม้เด็กๆก็สนุกกันแล้ว ใบไม้ที่ได้มาเช่น ใบกระบือ ใบสนแผง ใบเฟื่องฟ้าด่าง ใบเฟิร์น เด็กๆนำมาปะติดเป็นปลาและมีต้นสาหร่ายด้วยได้ผลงานที่สวยงาม เด็กๆตั้งใจทำงานกันดี เมื่องานเสร็จก็ยิ้มหน้าบานกันเชียว