เพลงโรงเรียน

SRI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ไม้กระบก

ดอยสะเก็ดของเรา

 

คำร้อง/ทำนอง (ครูศิริรัตน์  คำชมภู)ครูศรีล้านนา

 

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

หนึ่งในฝันพรรณพฤกษารื่นรมย์

คือดอยสะเก็ดวิทยาคม

ครูพรพิมลเพาะบ่มเด็กไทยให้เกรียงไกร

นตฺถิปัญญาสมาอาภา

คำสูงค่าปรัชญาเชิดชูศักดิ์ศรี

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

ครูพรพิมลนำชี้เยาวชนไทยทุกวันเวลา

ผลไม้กระบกพืชเศรษฐกิจของเรา

รากต้นเหง้าแผ่ใบกิ่งก้านสาขา

คุณประโยชน์ มากมายเกินนับคณา

พื้นพสุธาแดนดินถิ่นล้านนาไทย

โรงเรียนดี ที่เราร่วมแซ่ซ้อง

เพื่อนพี่น้องเขียวขาวพราวสดใส

ครูเก่งดีนักเรียนมีวินัย

เกริกเกรียงไกรไทยประเทศเขตแคว้นธานี

 

 ลิขสิทธิ์
ครูศรีล้านา
ครูศิริรัตน์  คำชมภู

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผญาครูศรีความเห็น (0)