พอได้เวลาตื่นขึ้นมาให้รู้สึกว่าวันเวลานี้ชั่งรวดเร็วจริงแท้  เผลอสติหน่อยเดียววินาทีก็ก้าวไปไม่หยุดยั้ง  ประเด็นก้คือว่าเราจะทำอะไรในชีวิตเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับวันเวลาที่สูญเสียไปละ  สิ่งหนึ่งที่คิดได้คือ  จงลงมือทำเดี๋ยวนี้ในสิ่งที่ดีมีประโยชน์  อย่าพยายามปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไป  อย่าหายใจทิ้งเสียเปล่า  อย่าทำความชั่วด้วยประการทั้งปวง  หมั่นทำความดี  มีความสบายกายสบายใจอยู่ในร่มธรรมทางศาสนา  เถิดนะ 

 

        การทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตามสติกำลังปัญญาของเรานั้นละ จะเป็นความดีติดตามตัวเราไปทุกหนแห่ง  เราไม่ทิ้งธรรม  ธรรมก็ไม่ทิ้งเราและเรารักษาธรรม  ธรรมก็รักษาเรา  การทำหน้าที่ของผมในวันนี้คือการสอนหนังสือเกี่ยวกับศาสนา  ก่อนอื่นผมเริ่มการสอนทำนองนี้คือ

 

1 . หลังจากทักทายกับผู้เรียนแบบที่จะแสนธรรมดาแล้วผมก็นำเข้าสู่บทเรียนโดยเปิดเว็บไซต์ไปที่ you tube เปิดเรื่อง การกำเนิดโลกและความเป็นไปของการกำเนิดชีวิตในโลกกลม ๆ ใบนี้

 

2 . แล้วผมบรรยายประกอบตามเรื่องราวที่ผ่านจอให้ผู้เรียนเข้าใจพร้อมเปรียบเทียบโลกในความหมายทางศาสนาว่ายังไง

 

3 . ผมเปิดโลกทัศน์ให้ผู้เรียนเห็นจริงในเรื่องราวผ่านจอและได้เปรียบเทียบโลกในมุมมองทางศาสนา  พร้อมบอกให้ผู้เรียนอย่าพึงเชื่อในเรื่องราวทั้งหมดจนกว่าจะได้ไตร่ตรองมองหลักจนรอบคอบแล้วจึงถือตามมติที่ตนเองรู้เข้าใจว่าอย่างไร

 

4 . ผมเปิดเรื่องราวของมนุษย์ยุคหินยังแก้ผ้าอยู่เลยเป็นสารคดีอิงประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของมนุษย์ชาติ  พร้อมเปรียบเทียบมนุษย์ในความเชื่อทางศาสนาว่าต่างหรือเหมือนกันอย่าง  มีที่มาอย่างไร  โดยผมอิงแนวคิดตามอัคคัญญสูตรเกี่ยวกับการเกิดโลกและมนุษย์นั้น

 

        เป็นอันว่าวันเวลามาถึงช่วงท้ายรายการต้องขอขอบพระคุณเจ้าของความรู้ที่ถ่ายทอดลงไว้ในสื่อทั้งหลายโดยเฉพาะ YOU TUBE และก็ต้องเอวังลงเพียงเท่านี้ก่อนแล.

 

แง่คิด...การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน  จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องอิงอาศัยเทคโนโลยี เป็นสื่อ ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจอย่างแจ่งแจ้งในเรื่องราวที่กำลังศึกษาอยู่นั้น.