กำเนิดโลก

KhunYo-ye
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โลก

การกำเนิดโลก

 

ตอน ดวงดาวแห่งการทำลายล้าง

     นักวิทยาศาศาสตร์มีความเชื่อว่า ดาวเคราะห์นั้นเกิดจากการที่ชนกันของดาวหลายดวง โลกมีขนาดเล็กกว่าในปัจจุบันถึง 10 เท่า โดยเริ่มจากในระบบสุริยะนั้นมีดวงดาวมากมายกว่า ดาวทุกดวงต่างโคจรอย่างเป็นระเบียบในวงโคจรของตนเอง แต่เกิดความผิดปกติเมื่อดาวเหล่านั้นโคจรผิดจงโคจรของตนเองไปรบกวนวงโคจรของดาวดวงอื่น ทำให้เกิดการพุ่งเข้าชนกันของดาวเคราะห์ทำให้เกิดแรงระเบิดและหลอมเอาดวงดาวเหล่านั้นเป็นดวงเดียวกันที่มีขนาดใหญขึ้นกว่า เช่น ดาวศุกร์เกิดจากการพุ่งเข้าชนกันของดาว 8 ดวง โลกเกิดจากการพุ่งเข้าชนกันของดาว 10 ดวง และเศษหินเล็ก ฝุ่นละอองต่างๆ ก็ลอยคว้างอยู่บริเวณรอบๆโลก คล้ายวงแหวน แต่ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปหินเล็กๆเหล่านั้นก็รวมกันกันขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นดวงจันทร์บริวารของโลก และนักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่า ดาวอังคารที่เก่าแก่ที่สุดในระบบสุริยะ มันน่าจะไม่เคยถูกดาวดวงใดพุ่งเข้าชนเลยมีความเหมาะกับการอยู่อาศัย และน่าจะเคยมีมหาสมุทรมาก่อน แต่เนื่องจากดาวอังคารมีแรงดังดูดน้อยมาก จึงไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้


ตอน ปริศนาแห่งการกำเนิดชีวิต

   นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า มนุษย์ถือกำเนิดมาจากจุลินทรีย์  ซึ่งจุลิทรีย์เหล่านั้น บ้างก็ลอยอยู่ในทะเล บ้างจะอยู่ตามพื้นทรายใต้ทะเล ซี่งมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  นักวิทยาศาสตร์ได้นำเอาผลึกเกลือมาศึกษาและมาเจาะเพื่อสำรวจดูถายใน โดยพบว่าข้างนั้นในมีหยดน้ำอยู่  จึงได้นำเอามาศึกษา และได้พบว่า มีแบคทีเรียอาศัยอยู่ในนั้น เขาจึงได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับแบคทีเรียชนิดนั้นอย่างจริงจัง  โดยลงไปเก็บเอาตัวอย่างจากเหมืองที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ที่ลึกที่สุดในโลก เพื่อเอาเก็บตัวอย่างมาศึกษาว่าเหตุใดจึงมีความทนทาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพอากาศแบบนั้น


ตอน จากมหาสมุทร สู่แม่น้ำแห่งชีวิต

     ปลาแมคโทเดิร์ม เป็นปลาดึกดำบรรพ์ ที่มีขนาดใหญ่ และมีฟันที่แหลมคมมาก มันจึงเป็นเจ้าแห่งทะเลในช่วงเวลานั้น ปลาอื่นๆต่างเกรงกลัว  จึงเอาตัวรอดโดยวิธีการขึ้นมาที่ผิวน้ำ 

     อาร์เคออฟเทอรีส จะมีลักษณะคล้ายต้นไม้ มีกิ่งที่หนา แผ่รากลึกลงในดิน มีลำต้นที่หนามาก เชื่อว่ามีความสูงไม่ต่ำกว่า 20 เมตร

     นักวิทยาศาสตร์ตรวจพบตัวอย่าง แหล่งตะกอนน้ำแข็งใน 7 ภูมิภาคทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าโลกเคยอยู่ในช่วงเวลาของยุคน้ำแข็งจริง

     ลาวาที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟนั้นจะไหลไปตามแรงดึงดูดของสนามแม่เหล็กโลก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิศาสตร์สัตว์ความเห็น (0)