อดีตกำนันตำบลปอภารเมืองร้อยเอ็ดนำคณะดูงานหนึ่งได้หลายแสน

เกษตร/กรมส่งเสริมการเกษตร/ร้อยเอ็ด

อดีตกำนันตำบลปอภารเมืองร้อยเอ็ดนำคณะดูงานหนึ่งได้หลายแสน

 

วันนี้(24 มิถุนายน 55)นายฉลอง นครไพรอดีตกำนันตำบลปอภาร อ.เมืองร้อยเอ็ด นำคณะสมาชิกกลุ่มเกษตรกรจากบ้านปอภาร เดินทางไปโดยรถยนต์ ส่วนบุคคล สนับสนุนโดย ส.ส.วราวงษ์  พันธุ์ศิลา จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 พรรคเพื่อไทย ณ แปลงไร่นาสวนผสม เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555 ของนายหนูทัศน์ คำแพงบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ต.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เป็นแปลงที่ผลิต ข้าว พืช สัตว์ ประมง โดยเฉพาะการปลุกมะนาวพันธุ์พิจิตร 1 พร้อมบังคับออกนอกฤดูกาล เป็นความสำเร็จของแปลงเรียนรู้ จากเกษตรกรสู่เกษตรกร “สาธิตแปลง 1 ไร่แก้จน” หรือ 1 ไร่ได้หลายแสน”  ภายใต้แปลง30 ไร่ที่น้อมนำพระราชดำริ ไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริ 30:30:30:10 การจัดรูปแปลงนาอย่างเหมาะสม นาข้าว พืชไร่ไม้ผล การประมงหรือแหล่งน้ำ ที่อยู่อาศัยโรงเรือนปศุสัตว์ ภายในฟาร์มอย่างเหมาะสมและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

นายฉลอง นครไพรตนเองเชื่อด้วยสายตา และการับฟัง 1 ไร่ได้หลายแสน เพราะเดือนมีนาคม – เมษายน 2555 นายหนูทัศน์ คำแพงขายมะนาวได้ 25,000-35,00 บาท ขยายพันธุ์กิ่งมะนาวได้ 3,500 กิ่ง/ปี จำหน่ายกิ่งละ 100-150 บาท ขายพริก มะเขือเทศ มะละกอ เลี้ยงเป็ด ปลา กบ สุกรป่า มะเขือเทศ หรือพืชผักที่จำเป็น รายได้จาก 1 ไร่แก้จน เป็นหนึ่งไร่ได้หลายแสนบาท  แปลงสาธิตแห่งนี้มีการเก็บข้อมูลแบบบัญชีฟาร์ม

เกษตรกรที่เดินทางมาวันนี้ ภาคภูมิใจของความเป็นเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ จึงต้องมาศึกษาดูงานพร้อมนำไปเป็นแบบอย่างของเกษตรกรร้อยเอ็ด ครับ

 

**********วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน

คิวภาพ.การศึกษาดูงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

....แปลงที่ผลิต ข้าว พืช สัตว์ ประมง โดยเฉพาะ....การปลุกมะนาวพันธุ์พิจิตร 1 พร้อมบังคับ....ออกนอกฤดูกาล .... เป็นความสำเร็จของแปลงเรียนรู้ ....ดีจังเลยคะ


ขอบคุณบทความดีดีนี้นะคะ