คาดหวัง

คาดหวัง

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

          หลายครั้งเราคาดหวังบางสิ่ง ซึ่งมักเป็นสิ่งดีๆ สมหวังบ้าง ผิดหวังบ้าง ไม่ได้แปลกอะไร

          แต่เมื่อไหร่ มีคนมาคาดหวังจากเรา นั่นย่อมบ่งบอก ว่าเรามีอะไรดีเป็นพิเศษอยู่แน่ๆ

          ถ้าเราทำให้คนที่คาดหวังได้สมหวัง นั่นคือสิ่งที่ภาคภูมิใจ แต่ขอให้เป็นสิ่งดีๆ ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน

          แต่ถ้าเป็นสิ่งไม่ดี เราทำให้คนผิดหวัง เราทำถูกต้องแล้ว

          รศ.พงศ์วัชร สิริจันทรวงศ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำบุญขออะไรความเห็น (0)