JJ2012V6_7 สองงานประสานหนึ่งเดียว

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Morning and Afternoon Talk [email protected]

 หน้าที่ไม่ต้องบอก ต้องใช้จิตสำนึก "ครูเพื่อศิษย์ คิด ทำ รายงาน และ บันทึกประวัติศาสตร์ การสร้าง คณะเภสัชศาสตร์"

 Green Marine [email protected] ย่างก้าวเข้าปีที่ ๓ สร้างสาน เภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญ ศาสตร์ ทางทะเล

 ทีมงานย่อยเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพ ท่านรองวิโรจน์ ท่านโอ๊ต ท่านนา และ บ่าย ท่านน้องแอน มาร่วมกัน ระดมความคิด เพื่อเก็บ ประมวล หลักฐานเชิงประจักษ์

 เช้าก่อนไปทำงานไปถ่ายภาพความก้าวหน้าตึก อาคารปฏิบัติการ(ภาพล่างสุด) ฐานะเป็น กรรมการตรวจการจ้าง เป็นครั้งที่สอง ส่งให้ ผู้บริหารระดับสูง ของคณะได้ทราบความก้าวหน้า

 แผนพัฒนายกระดับคุณภาพ ของ คณะเภสัชศาสตร์ ที่เริ่มตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดังภาพ ข้างล่าง

และ อีกหลายๆภาพเป็นส่วนที่กำลังสรุป กิจกรรม "สี่ประสาน เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๕"

นำภาพความก้าวหน้า อาคารปฏิบัติการที่ ตอกเสาเข็มเกือบจะเสร็จสิ้น เมื่อเช้าวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ มาฝากเพื่อความสบายใจ ว่าความตั้งใจ ของ มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนในการพัฒนา อาคารสถานที่ เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิต เภสัชศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญทางทะเล

JJ2012

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

บันทึกเก็บเป็นหลักฐานอีกแล้วนะคะ ^^

เขียนเมื่อ 

แม่นแล้วท่านพิชชา

เขียนเมื่อ 

เห็นเสาเข็มก็น่าสบายใจ น่าจะเป็นเครื่องยืนยันให้สภาสบายใจขึ้นครับ

หมายเลขบันทึก

490931

เขียน

12 Jun 2012 @ 09:56
()

แก้ไข

12 May 2013 @ 09:18
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 3, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง