ภาษาไทย ควรใส่ใจให้มากขึ้น


นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาศึกษาแลกเปลียนเรียนรู้กับครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนจิระศาสตร์

 น้อมนำพระราชดำรัส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัส ว่าด้วยภาษาและหนังสือ ตอนหนึ่งความว่า

"...เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านการรักษาภาษานี้มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน  อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ ความหมายว่า วิธีใช้คำมาประกอบเป็นประโยค    นับเป็นปัญหาที่สำคัญ  ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้..."

(คัดจากบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานกระแสพระราชดำริเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ จากหนังสือ วรรณศิลป์ปริทัศน์ รวบรวมโดยเฉลิมศักดิ์ ศิลาพร)

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้

           เช้าวันนี้วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๙ เราชาวจิระศาสตร์วิทยา ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน ๔๕ คนและอาจารย์ ๒ ท่าน โดยมีท่าน ผศ.อัจฉรา โพธิภนท์  เป็นผู้นำคณะ เมื่อคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาถึงห้องประชุมอาคาร ๙  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้กล่าวต้อนรับแนะนำคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์รวมทั้งตัวแทนบุคลากรที่มาต้อนรับพร้อมทั้งแนะนำโรงเรียนโดยวีทีอาร์ ต่อจากนั้นนักศึกษาได้มีโอกาสไปสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในห้องเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครูภาษาไทย จนกระทั่งพักเที่ยงจึงมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่อาคาร ๙ จากนั้นตัวแทนครูผู้สอนภาษาไทยในช่วงชั้นที่ ๑-๓ ได้มาพูดคุยถึงเทคนิคการสอนภาษาไทยให้น่าสนใจและนักเรียนไม่เบื่อหน่าย (ครูภาษาไทยต้องเป็บแบบอย่างที่ดีในการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน รู้จักใช้จิตวิทยา มีความสามารถในการร้องเพลง เล่านิทาน แต่งคำประพันธ์ ฯลฯ) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาสอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง จนกระทั่งเวลา ๑๕.๐๐ น. จึงได้เดินทางกลับ

          ก่อนจากท่าน ผศ.อัจฉรา ในฐานะหัวหน้าคณะได้กล่าวแสดงความขอบคุณและกล่าวว่า การมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา พบว่า สิ่งที่ทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จในทุกด้าน เช่น การบริหารจัดการสถานศึกษา งานวิชาการ กิจการนักเรียน และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพราะโรงเรียนมี "ผู้บริหารมืออาชีพ" ที่มีความรู้และประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ (แบบคิดนอกกรอบ) กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์และที่ประทับใจอย่างยิ่ง คือ ความรัก ความสามัคคีของหมู่คณะที่ผู้บริหารให้ความสำคัญอย่างยิ่ง นับว่าเป็นสังคมแห่งสมานฉันท์จริงๆ  นับเป็นโรงเรียนต้นแบบที่จะเป็นตัวอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถาบันการศึกษาได้เป็นอย่างดี ผศ.อัจฉรา กล่าวในที่สุด

          ส่วนตัวแทนนักศึกษา กล่าวว่า รู้สึกดีใจและประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ซึ่งความรู้ที่ได้รับในวันนี้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของพวกเราเป็นอย่างดีและจะนำไปเป็นแนวทางในอนาคต เพื่อเป็นการขอบคุณ 
          จึงขอมอบบทกลอนนี้ให้ไว้แก่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

                                          จากใจ...สุนันทา

             "ขอบพระคุณจิระศาสตร์สามารถแม่น
เป็นปึกแผ่นผลงานการศึกษา

สร้างนักเรียนสับเปลี่ยนหมุนเวียนมา

ให้ก้าวหน้าต่อไปในสังคม

            สวนสุนันทาประทับใจไมตรีจิต

ให้แนวคิดการศึกษาอย่างเหมาะสม

เราทั้งผองแสนดีใจได้เยี่ยมชม

สุดสุขสมวันนี้เปรมปรีดิ์ใจ"

           นายไพฑูรย์  พูลเกิด  ผู้แทนนักศึกษาโปรแกรมภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒ กล่าวอำลาด้วยบทกลอนอย่างประทับใจ สมกับที่เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย  แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติภูมิ

         นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของเยาวชนไทยที่ให้ความสนใจและให้ความสำคัญของการเรียนการสอนภาษาไทย  ดังนั้นจึงหวังว่าเด็กและเยาวชนไทยทุกคนจะหันมาใส่ใจภาษาไทย ภาษาแม่ของเราอย่างจริงจัง และจริงใจเฉกเช่นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
              ๘ ก.ย. ๔๙

หมายเลขบันทึก: 49073เขียนเมื่อ 8 กันยายน 2006 16:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 20:49 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี