วันนี้วันที่ 8 กันยายน 2549  อาจารย์รัชนี  นครไทยภูมิพร้อมอาจารย์สมหมาย ภาคสุข ได้ออกฝึกอาชีพ วิชา การทำนำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ แก่ประชาชนในเขตอำเภอท่าเรือ  เพื่อให้ประชาชนได้นำไปประกอบอาชีพเสริมมีรายได้มากขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมฝึกจำนวน  38 คน และถ้าหากประชาชนกลุ่มใดต้องการฝึกอาชีพเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพติดต่อได้ที่  อ.รัชนี  นครไทยภูมิ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา  และในวันที่ 12- 14 กันยายน 2549จะไปฝึกอาชีพแก่ประชาชน ที่วิทยาลัยการอาชีพมหาราช วิชา การทำไอศครีม  ซาลาเปา  และการทำผ้าบาติก

อ่านแล้วสนใจติดต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยาเด้อ