คุณค่าการใช้คำถามสำหรับเด็กปฐมวัย

dararat
คุณค่าการใช้คำถามสำหรับเด็กปฐมวัย

คุณค่าการใช้คำถามในเด็กปฐมวัย

                       ถ้าพูดถึงคำถามสำหรับเด็กปฐมวัยนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าเป็นทั้งการตั้งคำถามให้เด็กคิดจะตอบหรือเป็นการที่ครูหรือพ่อแม่ ผู้ปกครองส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้ตั้งคำถามเอง คุณค่าประการสำคัญของการใช้คำถามที่เกิดกับเด็กจึงเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดและการสังเกตของเด็ก นอกจากนั้นยังมีคุณค่าอื่นๆที่จะกล่าวเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้ตระหนักและฝึกการใช้คำถามกับเด็กหรือให้เด็กสามารถใช้คำถามได้ในลักษณะต่างๆซึ่งต้องส่งเสริมกันตั้งแต่เด็ก มีดังนี้

                      1  เร้าความสนใจ และจูงใจให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม

                      2  นำเด็กไปสู่ปัญหาหรือเรื่องใหม่ที่น่าสนใจ

                      3  กระตุ้นหรือเร้าความสนใจให้เด็กได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง

                      4  ส่งเสริมกระบวนการคิดและการตัดสินใจของเด็ก

                      5  พัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก

                      6  สามารถวินิจฉัยปัญหา ข้อบกพร่อง และจุดเด่นของเด็ก

                      7  เพื่อทบทวนหรือสรุปสิ่งที่ได้ทำมาแล้ว

                      8  สามารถประเมินและตรวจสอบความเข้าใจของเด็ก

                      9  สามารถประเมินได้ว่าเด็กบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม หรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กตามที่ครูต้องการให้เกิด

                     ฉะนั้นการใช้คำถามของผู้ใหญ่นั้น เราควรได้ทราบและควรฝึกใช้คำถามที่เปิดกว้างกับเด็กให้คุ้นเคย เพื่อให้เด็กสามารถตอบได้หลายคำตอบ เช่น เราใช้เชือกทำอะไรได้บ้าง คำถามดังกล่าวเป็นคำถามที่สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพราะเด็กได้ฝึกคิดอย่างคล่องแคล่ว หลายทิศหลายทางและคิดในสิ่งแปลกๆใหม่ๆ คำตอบของเด็กไม่มีผิดแต่จะช่วยให้เด็กได้ฝึกฝนการคิดอย่างสนุกสนาน และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เนื่องจากผู้ใหญ่ส่วนมากมักจะคุ้นเคยกับการใช้คำถามที่ให้เด็กใช้ความคิดพื้นฐาน ซึ่งเด็กเพียงแต่ตอบจากการใช้ความจำหรือได้เรียนรู้มาแล้วเท่านั้น ดังนั้นจึงควรฝึกทักษะในเรื่องของการตั้งคำถามประเภทที่เด็กจะต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนในการหาคำตอบ สิ่งที่ควรทำมีดังนี้คือ การหลีกเลี่ยงคำถามที่ต้องตอบด้วยคำว่าใช่ หรือไม่เท่านั้น ระวังคำพูดบางคำที่ใช้ในกิจกรรม เพราะคำพูดเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะของคำตอบ  เช่น คำว่า ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร เป็นต้น หรือถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้คำถามที่เด็กจะต้องตอบว่า ใช่ หรือไม่ใช่ ให้ถามเหตุผลหรือข้อคิดเห็นของเด็กเพิ่มเติม และคำถามที่ใช้ถามเด็กควรมุ่งให้เด็กได้ค้นคว้าเปรียบเทียบหรือแก้ปัญหาในสถาณการณ์ต่างๆ เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมครูปฐมวัยราชบุรี1

คำสำคัญ (Tags)#การใช้คำถามในเด็กปฐมวัย

หมายเลขบันทึก: 489742, เขียน: 01 Jun 2012 @ 00:33 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 13:31 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)