วรรณทิชา
นางสาว วรรณทิชา ลีชมรัตน์

สาระดีๆๆ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที่สมัคร


สาระดีๆๆ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที่สมัคร

การเขียนแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที่สมัคร

ขอเอาข้อแนะนำมาเผยแพร่ให้หลายๆๆคนได้อ่านบ้างค่ะ เผื่อบ้างคนมีโอกาสได้เขียนเพื่อพัฒนาปรับตะแหน่งหรือสมัครสอบในตำแหน่งอื่นๆค่ะ

ปก  คำนำ  สารบัญ

ชื่อเรื่อง  : ต้องเสนอใ้ห้ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะสมัคร เป็นแนวคิดที่จะปรับปรุง พัฒนาวิชาการ รูปแบบ ไม่ใช่การปฏิบัติงานประจำ

หลักการและเหตุผล : ข้อมูล/สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอหรือสถานการณ์ภายในหน่วยงาน สาเหตุ/เหตุจูงใจที่นำเสนอ สภาพปัญหาในปัจจุบัน และแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอนาคต

ข้อเสนอแนวทางในการพัฒนา

1. เขียนเป็นข้อเสนอว่าจะดำเนินการอย่างไร ให้เขียนเป็นข้อๆ หรือเสนอในลักษณะแผนปฏิบัติการ

2.ให้ระบุเป็นข้อเสนอที่ตัวเองจะำดำเนินการหลังจากที่ได้รับเลือกแต่งตั้งรับตำแหน่งและต้องเป็นข้อเสนอที่ปฏิบัติได้จริง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ให้ระบุผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามข้อเสนอ

1.เสนอในเชิงปริมาณผลผลิตหรือความก้าวหน้าในการดำเนินการ

2.ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น ลดขั้นตอนการดำเนินงาน

3.ช่วยในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

หากมีข้อใดที่เพิ่มเติมหรือเสริมให้การเขียนมีความสมบูรณ์มากขึ้น สามารถแนะนำได้นะค่ะ  


หมายเลขบันทึก: 488826เขียนเมื่อ 22 พฤษภาคม 2012 16:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 กรกฎาคม 2012 14:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

ชื่อผู้สมัคร (นาย/นาง/นางสาว)...................................................นามสกุล........................................................ วิสัยทัศน์ ........................................................................................................................................................

      .........................................................................................................................................................
   1. หลักการและเหตุผล.........................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 2. เป้าหมาย......................................................................................................................................... 2.1 เชิงปริมาณ…………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 เชิงคุณภาพ..................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. แนวทางการพัฒนา…………………………………………………………………………………………………………… 3.1 พันธกิจ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.2 กลยุทธ์............................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.3 เงื่อนไขความสำเร็จ......................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………

4. การประเมินความสำเร็จ.................................................................................................................
  4.1 แนวทางการประเมินผล..................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

  4.2 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ.........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

  4.3 ผลลัพธ์และผลกระทบ....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

  4.4 การนำไปสู่การพัฒนางาน..............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ.........................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

อยากทราบรายละเอียดอะคับ

ชื่อผู้สมัคร (นาย/นาง/นางสาว)...................................................นามสกุล........................................................

วิสัยทัศน์ ........................................................................................................................................................

 1. หลักการและเหตุผล......................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................

 2. เป้าหมาย.........................................................................................................................................

2.1 เชิงปริมาณ…………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 เชิงคุณภาพ..................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. แนวทางการพัฒนา……………………………………………………………………………………………………………

3.1 พันธกิจ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………

3.2 กลยุทธ์............................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………………………

3.3 เงื่อนไขความสำเร็จ......................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………

4. การประเมินความสำเร็จ.................................................................................................................
  4.1 แนวทางการประเมินผล..................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

  4.2 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ.........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

  4.3 ผลลัพธ์และผลกระทบ....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

  4.4 การนำไปสู่การพัฒนางาน..............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ.........................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี