คุรุสภาพื้นที่เขต 2 นนทบุรี

sombut
คุรุสภาพื้นที่เขต 2 นนทบุรี

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 บางใหญ่  ตั้งแต่เวลา 13.30 น.  โดยนายชูชาติ  กาญจนธนชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สพป.เขต 2 เป็นประธานการประชุม มีสาระสำคัญดังนี้

  1. โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2555 ในการนี้กำหนดสัดส่วนให้ กศน.ส่งผู้เข้ารับการพัฒนาครั้งนี้ จำนวน 4 ราย  กำหนดเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2555 โดยขอรายชื่อภายในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555
  2. การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

       2.1    เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2555

       2.2    หนึ่งแสนครูดี

       2.3    เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ฯ ครูอาวุโส ประจำปี  พ.ศ.2555

       2.4   ครู ภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพรพะนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2554 (ขยายเวลาถึง 10 มิถุนายน 2555 เนื่องจากไม่เต็มตามโควตาที่กำหนด)

       2.5    การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555

       2.6  การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2555  (ขยายเวลาถึง 10 มิถุนายน 2555 เนื่องจากไม่ครบทั้ง 10 ประเภท)

        การส่งผลงานของครู ส่วนใหญ่จะพบว่าผู้ที่ส่งจะไม่มีคู่แข๋งหรือบางประเภทไม่มีผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเลย  ไม่ทราบว่าเป็นเพราะไม่ทราบเรื่อง   ไม่กล้าส่ง  ไม่ประสงค์จะส่งเพราะเวลาจำกัด/แบบฟอร์มเยอะไป  หรือรางวัลที่ให้ไม่น่าสนใจ ฯลฯ น่าคิด.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sombut keawmeesee

คำสำคัญ (Tags)#คุรุสภาพื้นที่เขต 2 นนทบุรี

หมายเลขบันทึก: 488705, เขียน: 21 May 2012 @ 15:57 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 00:18 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

มาเยี่ยมให้กำลังใจในการทำงานครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะท่าน ผอ.