สังคีติสูตร (อ.ประณีต ก้องสมุทร)

.

นมัสการ กราบเรียน เรียนเชิญฟังธรรม เรื่อง "สังคีติสูตร" โดยท่านอาจารย์ประณีต ก้องสมุทร, มูลนิธิวัดพระเชตุพน

.

กราบเรียน เรียนมาด้วยความเคารพ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสาระความเห็น (0)