ได้อ่านหนังสือการ์ตูน เกี่ยวกับชีวิตของไอแซก นิวตัน

ตอนท้ายมีคำกล่าวของ นิวตัน  ที่สรุปเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง

จึงลองแต่งกลอนดู ดังนี้

   เปรียบตนดังเด็กน้อย 

 เก็บเปลือกหอยอยู่ชายหาด 

 หินสีดารดาษ 

 เก็บมาวาดหาเหตุผล 

   ความรู้มีหลายหลาก 

 มีอีกมากไม่อาจยล 

 เด็กน้อยหรือจะค้น 

ทั่วมหาทะเลหลวง 

                                                   10-5-55

       ความคิดเห็นอื่นๆเกี่ยวกับความรู้ (ไม่เกี่ยวกับนิวตัน)

       ความรู้ที่มีมากมาย กลับหายไปอยู่ไหน

       ความรู้ที่เกิดขึ้น แต่ไม่อาจเหนี่ยวรั้งไว้ได้

       ความรู้มีได้ เมื่อมีความไม่รู้

       ความรู้มีได้ เมื่อมีน้อมไปเพื่อจะรู้

       ความรู้เป็นเพียงความรู้

       ปราศจากความรู้ และปราศจากความไม่รู้

       ความรู้มีอยู่มากมาย แต่ที่จำเป็นต้องใช้จริงกลับไม่มาก

       ความรู้ที่ประสบ อย่าให้เสียไปเปล่า