โลกธรรมแปด

โลกธรรมแปด

   สรรพสิ่งล้วนเป็นไปตามสภาวะการณ์ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ตามธรรมชาติเหมือนกับชีวิตมนุษย์ที่เกิดหรือกำเนิดมา มีเพศ นาม รูป สัญญา สังขาร มีพัฒนาการตามสภาพบุญทำกรรมแต่ง ของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ โลกธรรมแปดประการ มีเกิดย่อมมีดับ มีมืดมีสว่าง มีสุขก็มีทุกข์ มีลาภก็เสื่อมลาภ มียศก็เสื่อมยศ มีสรรเสริญก็ย่อมมีนินทา นับภาษาอะไรกับคนเราที่อยู่ร่วมกันหมู่มากจะไม่มี โกธร มีเกลีด มีรักมีชิงชัง เฉกเช่นคนเป็นหัวหน้า หรือนายต้องมีศิลปในการปกครองคนให้ได้ใจ เสียก่อนเขาจะทำตามทุกอย่างที่เราต้องการ หากไม่ได้ใจก็อย่าไปเสกปั้นสั่งการเลย เพราะเขาไม่มีทางทำให้เด็ดขาด  ก็จงทำใจปล่อยวางเสีย เพราะมนุษย์ไม่มีทางเชืออะไรทุกอย่างเหมือนๆกันคนเรามีความแตกต่างระหว่างบุคคลตามชาติตระกูล ระดับความเชื่อ ความคิด เจตคติสำคัญที่สุดสำหรับคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (0)