วันนี้วันอังคารที่ 5 กันยายน 2549 มีกิจกรรมสำคัญ คือ...

  • • วันนี้แต่เช้าผมต้องไปหาดใหญ่ เพื่อปรับโครงการที่จะทำ MOU กับ สปสช. เป็น “โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมพลังเครือข่ายนักพัฒนาสุขภาพชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง” ในวงเงิน 880,000 กว่าบาท ซึ่งผมรับเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เกิดเวทีขึ้น ในนามของ สสจ.พัทลุง โดยมีคุณเอื้อ นพ.ยอร์น จิระนคร (นพ.สสจ.พัทลุง) จะเป็นผู้ลงนามใน MOU ให้
  • • ตอนไปรอรถบัสไปหาดใหญ่ ผมเกิดอาการเครื่องรวน ต้องไปหาห้องน้ำ เลยไปถึงสายหน่อย พี่ยูซุฟโทรหา ตอนเก้าโมง ผมยังอยู่ที่หาดใหญ่ใน อยู่เลย ขาไปนี่ผมไม่ต้องขับรถเอง (รถบัสโดยสาร) จ่ายเงินแล้วหลับเลย หลับจนอิ่ม ตื่นอีกทีก็ถึงควนลังแล้ว ผมนึกสังสัยว่ากรนด้วยไหม ตอนหลับแต่ไม่มีใครบอกเลย
  • • ตอนไปถึงห้องประชุม อ.หมอ อมร รอดคล้าย (ผอ.สปสช.) สาขาพื้นที่สงขลา กำลังเปิดประชุม ท่านแซวผมแบบเป็นกันเองจนเราเบาสบาย หลังจากที่มาหนัก ๆ (เพราะแยกเบ้มาด้วย) ว่ามาช้ามีอะไรจะพูดไหม ผมตอบว่าไม่พูด ไม่แก้ตัวครับ ขอเพียงอย่าหักเงินค่าที่จัดสรรไป เพราะหัวหน้าจะด่าเอา ก็ได้หัวเราะกัน เหมือนได้ทักทายกันไปในตัว เป็นการทำ Small Talk กันดี ๆ นี่เอง
  • • วันนี้ผมได้เสนอโครงการไป 2 โครงการ ในนาม สสจ.พัทลุง ตามที่ตกลงกันไว้ คือ “โครงการเสริมพลังการสร้างสุขภาพของประชาชน จว.พัทลุง” วงเงิน 1,100,000 กว่าบาท และ “โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมพลังเครือข่ายนักพัฒนาสุขภาพชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง” วงเงิน 880,000 กว่าบาท ในหลักการแล้ว ผ่านการพิจารณารอบแรก เหลือเพียงปรับให้ถูกหลักเกณฑ์งบประมาณ และเงื่อนไขวัตถุประสงค์ของวงเงิน โครงการแรกนั้นเป็นชุดโครงการที่จะกระจายโครงการย่อยอยู่ในแต่ละ CUP ส่วนโครงการที่ 2 นั้นเป็นโครงการที่รับอาสาจะเป็นแกนกลางให้กับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง แทน สปสช.สาขาพื้นที่สงขลา โดยร่วมกับเครือข่าย ทั้ง 7 จังหวัด
  • • ก่อนกลับได้ ลปรร.กับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 11 จว.นครศรีธรรมราช หลายเรื่องมาก โดยเฉพาะพบว่ามีนวัตกรรมหลายอย่าง เรานัดที่จะเชื้อเชิญเพื่อไขว้การ ลปรร.กันอีกในคราวต่อไประหว่างจังหวัด
  • • ค่ำคืนนี้ก็นอนดึกอีกครั้ง เพราะพรุ่งนี้มีนัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยบริการฯ ที่ยังต้องเตรียมความพร้อมอีกหลายอย่างในฐานะกรรมการและเลขาฯ

“การเดินทางที่แสนสุขใจ เพราะได้หลับอย่างเต็มอิ่ม อย่างไม่เคยนึก บนรถบัสประจำทาง”