หนังสือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลของสก็อตแลนด์...น่าสนใจอย่างไร

ma-mook
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ในหนังสือเล่มนี้ แต่ละภาคส่วนจะแบ่งออกเป็น 1. Jurisdiction 2. Choice of Law 3. Recognition

           หนังสือ International Private Law in Scotland เขียนโดย Dr. Elizabeth Crawford เมื่อพิจารณา outline ของหนังสือเล่มนี้แล้ว จะขอแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหาในหนังสือดังต่อไปนี้

         ในลำดับแรกจะมีการพิจารณาถึง nature ของวิชานี้ว่ากล่าวถึงเนื้อหาของลักษณะวิชานี้ไว้อย่างไรบ้างรวมทั้งพูดถึงประวัติศาสตร์ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลในประเทศสก็อตแลนด์ว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง

         ในลำดับต่อมาของหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงหลักการของการใช้กฎหมายต่างประเทศ เรื่องการย้อนส่ง รวมไปถึงเรื่องของหลักภูมิลำเนาว่าจะต้องมีการพิจารณาอย่างไรบ้าง ซึ่งถือเป็นหลักการที่สำคัญในการพิจารณาใช้กฎหมายขัดกันในกลุ่มกฎหมายขัดกันของรัฐในกลุ่มกฎหมายตระกูล common law แต่ที่น่าสังเกต คือ ในหนังสือเล่มนี้มิได้มีการกล่าวถึงเรื่องสัญชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นหลักการในการพิจารณาใช้กฎหมายขัดกันในกลุ่มกฎหมายของรัฐในตระกูล civil law เลย

          ในส่วนที่สามคือในส่วนของการพิจารณาปัญหากฎหมายขัดกันของเอกชน ซึ่งก็พูดถึงในส่วนของนิติบุคคล และในส่วนที่เป็นบุคคลธรรมดาก็จะมีการพูดถึงกฎหมายขัดกันในเรื่องของบุคคล สัญญา ครอบครัว สามีภรรยา ละเมิด มรดก โดยแต่ละเรื่องจะมีการพิจารณาออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. Jurisdiction 2. Choice of Law 3 Recognition (of foreign decree ) และในส่วนที่น่าสนใจก็คือ ในส่วนของปัญหาการขัดกันแห่งกฎหมายเอกชนนั้น ในหนังสือเล่มนี้ได้มีการแบ่งเรื่องล้มละลาย และเรื่องทรัพย์สินของสามีและภรรยาแยกไว้เป็นบทอย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลในประเทศสก็อตแลนด์เล็งเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเช่นเดียวกับเรื่องปัญหากฎหมายขัดกันในเรื่องอื่นๆ

         ในส่วนที่สี่ คือ เรื่องของการพิจารณาใช้พยานหลักฐาน การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาล เขตอำนาจศาล รวมไปถึงเรื่องการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ และในเรื่องของกฎหมายอาญา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างมากว่ามีการแยกเรื่องกฎหมายอาญาไว้เป็นเรื่องสุดท้าย ซึ่งต่างจากกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลในเล่มอื่นๆ ซึ่งคิดว่าคงจะมีหนังสือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลจำนวนน้อยมากที่จะมีการแยกเรื่องกฎหมายอาญาไว้เป็นบทหนึ่งในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลเหมือนกับในหนังสือเล่มนี้

        จากที่ได้พิจารณาหนังสือเล่มนี้แล้ว ก็จะเห็นได้ว่า หนังสือเล่มนี้มีการแบ่งหมวดหมู่ในการทำความเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลไว้อย่างชัดเจน เป็นขั้นตอน ซึ่งน่าจะทำให้ผู้อ่านทำการศึกษาและทำความเข้าใจได้ง่าย และจะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงพื้นฐานของกฎหมายคดีบุคคล รวมไปถึงช่วยสร้างความเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลในประเทศของกลุ่มกฎหมายตระกูล common law ได้ดียิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หนังสือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลของประเทศสก็อตแลนด์ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

การวิจารณ์หนังสือน่าจะให้ความสำคัญกับปีที่พิมพ์ด้วยค่ะ มันจะบอกเราได้ว่า ข้อมูลในหนังสือจะเก่าหรือใหม่

นอกจากนั้น ถ้าจะดูว่า หนังสือนี้มุ่งจะใช้ในระดับไหน ก็จะทำให้เราประเมินหนังสือได้ชัดมากขึ้น ซึ่งเราอาจดูจากการจัดประเภทหนังสือที่ปก ดูซิคะมีไหม

เขียนเมื่อ 
เปลี่ยนจากวิจารย์เป็นวิเคราะห์น่าจะเหมาะสมกว่านะครับ
เขียนเมื่อ 

หนังสือเล่มนี้พิมพ์ในปี 1998 ค่ะ  แต่ว่าการจัดประเภทหนังสือที่หน้าปกไม่ได้ให้รายละเอียดไว้ค่ะอาจารย์

หมายเลขบันทึก

48746

เขียน

06 Sep 2006 @ 23:22
()

แก้ไข

14 Jun 2012 @ 21:10
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก