ช่วยกันหาลูกค้ามาเรียน กศน. จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน


เรียน กศน. จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน

       ภารกิจที่สนองนโยบายของรัฐบาลในการเรียน กศน. จบ ม. 6 ภายใน 8 เดือน ที่ กศน.เพื่อนเรียนรู้ที่อยู่เคียงข้างกับประชาชนต้องหาหนทางพัฒนาหลักสูตรให้เป็นจริงได้ในความหมายของการพัฒนาเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนรู้ สู่การวัดผลประเมินผลการศึกษาที่เทียบคุณค่ามัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความหมายกับการใช้ในชีวิตประจำวันเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตรนี้ได้ผ่านการคิดออกมาเพื่อจะนำพาสู่การปฏิบัติต่อไป ให้ กศน.อำเภอต่างๆ ไปหาลูกค้ารอไว้เมื่อประกาศใช้รับได้ทันทีในเร็ววันนี้ มีสาระสำคํญเพื่อสร้างความเข้าใจการเทียบระดับความรู้แบบเก่าและใหม่ดัง Mindmap ต่อไปนี้

 

1 แบบเดิม

1.1 ผู้สมัครต้องอายุ 20 ปี

1.2 ยังต้องเทียบระดับทีละระดับ

1.3 พระภิกษุสมัครไม่ได้

1.4 ต้องมีอาชีพอย่างน้อย 1 ปี

2 แบบจบ ม.6 ภายใน 8 เดือน

2.1 ผู้สมัครต้องอายุ 18 ปี

2.2 ไม่รับเทียบระดับประถม

2.3 รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีวุฒิ ป.6 เทียบให้จบ ม.ปลายเลย

2.4 ต้องมีอาชีพอย่างน้อย 3 ปี

2.5 หรือเป็นพระภิกษุ

2.5.1 นอกจากจบ ป.6 แล้ว

2.5.2 ยังต้องได้นักธรรมตรีด้วย

2.5.3 ถ้าได้นักธรรมเอก ไม่ต้องจบ ป.6

3 สมัครที่จังหวัดไหนก็ได้

3.1 เพราะไม่ต้องประเมินอาชีพ ณ สถานประกอบการ

3.2 แต่ประเมิน 9 วิชา

3.2.1 เริ่มต้นด้วยการขอประเมินก่อนเลย

3.2.2 วิชาไหนผ่านก็ผ่านเลย (เกณฑ์ 60%)

3.2.3 วิชาไหหนไม่ผ่าน

เรียนรู้ทบทวน โดยครูที่ปรึกษาและมีสื่อให้

3.2.4 ครบแล้วจบ ม.ปลาย

4 9 วิชา ใน 4 หมวด

4.1 หมวด 1 เครื่องมือสร้างความรู้ความสำเร็จ

4.1.1 1.การใช้คอมพิวเตอร์

4.1.2 2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

4.1.3 3. การผลิต การตลาด การบริโภค นำไปสู่ชุมชน SME

4.2 หมวด 2 พัฒนาองค์กร -ชุมชนเข้มแข็ง

4.2.1 4. ระบอบประชาธิปไตย และการเป็นพลเมืองดี

4.2.2 5.การบริหารจัดการชุมชน/องค์กร

4.3 หมวด 3 ภาษาเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา

4.3.1 6. การสนทนาภาษาอังกฤษ (หรือภาษาจีน)

4.3.2 7. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

4.4 หมวด 4 ความรู้ทั่วไปในการดำเนินชีวิตและวิจัยชุมชน

4.4.1 8. การวิจัยชุมชน

4.4.2 9. การจัดการอาหารเพื่อครอบครัวและชุมชน


     ล่าสุดมีการปรับรายละเอียดใหม่ดังนี้ครับ http://www.gotoknow.org/posts/511785


หมายเลขบันทึก: 486926เขียนเมื่อ 3 พฤษภาคม 2012 14:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มกราคม 2013 21:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (369)

โอ๋มีคำถามค่ะ ผอ. 1.ผอ.ต้องมีอาชีพอย่างน้อย 3 ปี หมายถึงต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทที่เขาทำงานอยู่มาใช่ไหมค่ะ 2.ที่มีบางคนพูดว่าต้องเป็นคนที่ทำงานประกอบธุรกิจที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ถึงจะเทียบได้ เช่น จำพวกเจ้าของกิจการใหญ่ๆ จริงหรือเปล่าค่ะ แล้วเอาอะไรมาวัดว่ากิจการใครใหญ่ กิจการใครมั่นคงค่ะ 3.ถ้าเขาเป็นเกษตรกร เทียบได้ไหมค่ะ 4.สมมติว่าเขาเป็นนายกเทศบาลฯ และมีธุรกิจขายแอร์เล็กๆๆเป็นของตัวเองด้วย เทียบได้ไหมค่ะ 5. วุฒิเทียบโอน ๘ เดือน เอาไปเรียนต่อ ปริญญาตรีได้ไหมค่ะ

ดูแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะค่ะผอ ต้องรีบสร้างความเข้าใจระดับผู้ปฎิบัติควรเรียกประชุมแลสร้างความเข้าใจด่วนก่อนประชาสัมพัน

ขอบพระคุณค่ะ ผอ. มีความชัดเจนขึ้นค่ะ

ขออนุญาตตอบคุณโอ๋ (พิมพ์สุภา) ในบางส่วนก่อนนะครับ

1. เรื่องหลักฐานการประกอบอาชีพนั้น ถ้าเทียบเคียงกับการเทียบระดับเดิม หลักฐานการประกอบอาชีพ ให้เป็นไปตามลักษณะของอาชีพ
    1.1 อาชีพที่มีองค์กร/ที่ทำการชัดเจน หลักฐานคือ บัตรประจำตัวพนักงาน/ลูกจ้าง/ข้าราชการ หรือหลักฐานการเสียภาษี หรือหลักฐานการจดทะเบียนการค้า หรือโฉนดที่ดิน
    1.2 อาชีพที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 1.1 ให้ใช้หนังสือรับรองของนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา
    1.3 อาชีพที่ไม่มีหลักฐานและไม่มีทั้งนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา ให้ใช้หนังสือรับรองของผู้เกี่ยวข้องที่เชื่อถือได้ เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน-ผู้นำชุมชน-ข้าราชการ 

2. ไม่ได้บอกว่า ต้องเป็นคนที่ทำงานประกอบธุรกิจที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเช่นจำพวกเจ้าของกิจการใหญ่ๆถึงจะเทียบได้ แต่ระบุว่า "เป็นอาชีพที่เลี้ยงตนเองหรือครอบครัวได้" ซึ่งผมยอมรับว่ายังไม่ชัดเจนว่าใช้เกณฑ์อะไรวัด สถานศึกษาอาจตั้งเกณฑ์รายได้หรือเกณฑ์อะไรขึ้นมา แต่อย่างน้อยเจ้าตัวเขาต้องระบุว่าเลี้ยงตนเองหรือครอบครัวได้

3. อาชีพเกษตรกรก็ได้ ถ้ามีปริมาณและมีการพัฒนาจนเลี้ยงตนเองหรือครอบครัวได้

4. เป็นนายกเทศมนตรีและมีธุรกิจขายแอร์เล็ก ๆ เป็นของตัวเองด้วย ถ้ารวมรายได้สามารถเลี้ยงตนเองหรือครอบครัวได้ ก็เทียบได้

5. วุฒิเทียบระดับฯ และแบบจบ ม.6 ใน 8 เดือนนี้ มีศักดิ์และสิทธิ์เท่า ม.6 ในระบบ แต่มีปัญหาที่ "ไม่มีเกรด" จึงเอาไปเรียนต่อแบบที่ต้องใช้เกรดไม่ได้ เช่นเข้าระบบแอดมิดชั่นไม่ได้ แต่ใช้เรียนต่อกับหลักสูตรปริญญาตรีที่ไม่ต้องใช้เกรด เช่น มสธ. ม.ราชภัฏ ได้

รายละเอียดเหล่านี้คงจะมีการพัฒนาให้ชัดเจนขึ้นต่อไป

ครูโอ๋ ถามดีมาก ครับ. ขอบคุณ อ.เอกชัยที่ช่วยตอบอย่างชัดเจน แต่ที่สำคัญคือคงต้องใช้เกณฑ์ที่ค่อนข้างยืดหยุ่นกว้างๆ อันต้องพึ่งดุลพินิจจากคณะกรรมการด้วย ซึ่งคณะทำงานกำลังพิจารณากันด้วยอาชีพนั้นมีความหลากหลายมากๆ ครับ

ขอบคุณ ผอ.ค่ะ ที่ให้ความรู้ เพิ่มเติมปัญญา

ขอบคุณ ผอ.ดิศกุล และ อาจารย์เอกชัย ที่ได้ยินเหมือนคุณสมบัติของผู้เทียบอยู่ไกลมากจนเหมือนต้องไปหารับ คุณตัน โออิชิมาเรียน เลยท้อ ว่าจะหาได้ไหม ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะที่ให้ความกระจ่างมากขึ้น..ต่อไปนี้จะต้องมีคนจบม.6 มากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

ขอบคุณผอ.กับอ.เอกชัย สำหรับความรู้ใหม่นะคะ ดีใจที่ กศน.เราให้โอกาสคนมากขึ้น

รายได้เท่าไร จึงจะเลี้ยงตนเองได้

เรื่องนี้แล้วแต่จะอ้างอิงทฤษฎีใด เช่น อ้างอิง “ค่าจ้างขั้นต่ำ”

ถ้า อ้างอิง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ข้อ 6. วรรคสอง ( สำหรับผู้ที่วุฒิใดก็ได้ ) และข้อ 7/1 ( สำหรับทหารเกณฑ์ )  ระบุว่า   “กรณีจำนวนเงินที่ได้รับ.. รวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละแปดพันหกร้อยสิบบาท”

จึงพอจะสรุปได้ว่า รายได้ที่เพียงพอแก่การครองชีพ คือเดือนละ 8,610 บาท

อย่างไรก็ตาม การกำหนดเกณฑ์ “อาชีพที่เลี้ยงตนเองหรือครอบครัวได้” นี้ ควรกำหนดโดย “คณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา” ของสถานศึกษา ( ไม่เกิน 5 คน )

 ขอบคุมากคับอยากรู้เรื่องนี้มานานแล้วเพราะมีผู้สนใจที่จะสมัครมาถามผมมาก แต่ไม่สาารถให้คำตอบเขาได้ชัดเจน เลยไม่กล้าที่จะให้ข้อมูลเขาไปกลัวผิดพลาดแล้วจะเกิดผลเสียต่อ กศน. แต่ตอนนี้กระจ่างแล้วครับ

ปากเกร็ดมีผู้มาสมัครบ้างแล้วค่ะ

  • ผอ.ครับ
  • ลองให้คุณครู กศน ใช้ 
  • http://www.classstart.org
  • ในการสอนบ้างหรือยังครับ

ขอบคุณครับ ดร.ขจิต สนใจเหมือนกันครับแต่ยังไม่มีเวลาศึกษาอย่างจรืงจัง เมื่อฟื้นฟูเครื่องมือ ICT. ในนนทบุรีได้ ok. แล้ว รบกวน ดร.ขจิตมาให้คำแนะนำนะครับ

นับว่าป้นนวัตกรรมทางการศึกษาได้เลย

กศน.อำเภอบางใหญ่มีคนรอสมัคร 8 เดือน จบ ม.ปลาย หลายคนค่ะ

  • สวัสดีค่ะ ผอ.  
  • ขอบพระคุณค่ะ สำหรับความรู้ใหม่ๆ  ที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นค่ะ

ใครสนใจเรื่อง
"ให้จังหวัดเป็นผู้จ้างบรรณารักษ์, ถ้า พรบ.ผ่าน ครู กศน.จะเป็นอย่างไร, บรรจุครูผู้ช่วย, ลาพักผ่อนได้ 40 วัน, ออกใบ รบ.ภาษาอังกฤษ, เทียบโอนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ, เทียบระดับ-รายได้อาชีพ, ลืมรหัส IT เก่า, วุฒิที่ กคศ.กำหนดฯ, เครื่องแบบฯ"
ดูได้ที่
http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/nfeph999

  • ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ กศน.ทุกท่านค่ะ

 

สวัสดีค่ะ ดร.ดิศกุล ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องาน กศน.ค่ะ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

ขอบคุณ ผอ.ที่ให้ข้อมูลกระจ่างขึ้นกว่าเดิมค่ะ แม้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ไม่ใช่เรื่องยากที่กศน.จะปฎิบัติค่ะ

สวัสดีค่ะ ก้อยอยากทราบว่า ที่ต้องมีอาชีพอย่างน้อย 3 ปี คือ อย่างก้อยทำงานที่เก่ามาประมาณ 2 ปี 6 เดือน แล้วปัจจุบันทำงานที่ใหม่มาประมาณ 10 เดือน อย่างนี้ได้หรือเปล่าค่ะ หรือต้องทำงานที่ปัจจุบัน 3 ปีเลยค่ะ แล้วที่เขตบางคอแหลม สามารถสมัครได้ที่ไหนบ้างค่ะ

ขออนุญาตตอบคุณนันทกาบางส่วนก่อนท่าน ผอ.ดิศกุลนะครับ
ถ้าเป็นแบบ "จบ ม.6 ใน 8 เดือน" ต้องรออีกนิดจึงจะรู้ว่ารับทุกอำเภอ/เขต หรือรับที่ไหนบ้าง ส่วนอาชีพนั้นเปลี่ยนที่ทำงานได้ 

ขอบคุณค่ะ คุณเอกชัยที่ตอบข้อสงสัยค่ะ ถ้าอยากได้รายละเอียดมากกว่านี้ต้องเข้าไปศึกษาที่ไหนดีค่ะ คือตอนนี้อยากเรียนให้จบ ม.6 เร็วๆๆนะค่ะ อยากไปเรียนต่อนะค่ะ แล้วใน 8 เดือนนี้ เราต้องไปเรียนทุกวันหรือเปล่าค่ะ อยากทราบรายละเอียดนะค่ะ

คุณนันทกาครับ ไม่ต้องเรียนทุกวันครับ จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ปรึกษา ประเมินผ่าน. 9 วิชาก็จบ วิชาไหนไม่ผ่านจึงเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะจัดให้ ติดต่อ กศน.จังหวัด/อำเภอทุกแห่งที่อยู่ใกล้บ้านได้ครับ

คือผมอยากทราบว่า จะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ครับ และค่าสมัครเท่าไหร่

ผมต้องการที่จะเรียนต่อในหลักสูตรนี้ครับ ต้องทำอย่างไรบ้าง

ผมอยู่จังหวัดสิงห์บุรี จะสมัครได้ที่ไหน ครับ

ขอบคุณครับ

"คาด" ว่า จะรับสมัครปลายเดือน มิ.ย. ค่าสมัคร 1,500 บาท สมัครที่ กศน.อำเภอ ครึ่งจังหวัด คืออำเภอเว้นอำเภอ แต่ผมจำไม่ได้ว่าที่สิงห์บุรีอำเภอไหนบ้าง ( รอดูรายละเอียดอีกหน่อยครับ ยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้อีก )

ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลที่ให้มา ยังไงผมก็จะรอติดตามข่าวสารต่อนะครับ

อยากเรียน แต่ผมมีข้อสงสัยอยู่คือว่า ตอนนี้ผมเรียน ม.ต้นที่นี่อยู่ เทอมนี้เทอมสุดแล้วแล้ว

ผมจะยังสามารถ สมัครเรียนในหลักสูตรนี้ได้มั้ย ครับ

ขอบคุณครับ

เพิ่มเติมนิดนึงครับ ที่เรียนอยู่ คือ กศน. นะครับ

ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินเทียบระดับ ต้องไม่ได้กำลังเรียนสายสามัญอยู่ครับ

ขอบคุณ อ.เอกชัยครับที่ช่วยตอบให้

ไม่ทราบว่าช่วง ปลาย มิถุนายน นี้ คือวันไหนเหรอครับ ที่เป็นไปได้อ่ะครับ จะได้เตรียมพร้อมถูก

คอยประกาศที่ชัดเจนก่อนครับ ใจเย็น ๆ ส่วนกลางกำลังเร่งพัฒนาพวกหนังสือเรียน ข้อสอบ อยู่ ยังไม่เสร็จเรียบร้อย จึงยังกำหนดวันไม่ได้ อาจเลื่อนเป็นเดือนกรกฎาคม...

อยากเรียนช่วยแนะนำที่ว่าที่ไหนเปิดรับสมัครบ้างครับ จะได้ไปสมัคร

รบกวนน่อยนะค่ะ .. บังเอินหนูมีคำถามค่ะถ้ารายได้หนูไม่ถึง 8,610 บาท/เดือน หนูไม่มีสิทที่จะได้เรีบน ม.6 -8 เดือนจบหร๋อค่ะถ้าหนูอยากเรียนแต่หนูไม่มีอาชีพเรียนได้ไหมค่ะหรือว่ามีรายได้ไม่ถึง เช่น เลี้ยงเด็ก รายได้ประมาน 5000 เรียนได้ไหมค่ะแล้วต้องมีสลิปเงินเดือนเพื่อยื่นในการสมัครรึป่าวค่ะ ที่ถามมาทั้งหมดอ่านข้อความข้างบนก็ม่ายเข้าใจเลยอ่ะค่ะ ยังติด ๆ อยู่นิด ๆ คือ เรื่องเงิน 8,610 บาท คือต้องเปนรายได้ต่อเดือนหร๋อค่ะถึงจะเรียนได้

"การเทียบระดับการศึกษา" เป็นช่องทางสำหรับผู้ที่มีอาชีพเท่านั้นครับ ผู้ที่ยังไม่มีอาชีพต้องเข้าช่องทางอื่น เช่น เรียน กศน.ขั้นพื้นฐานแบบพบกลุ่มหรือแบบอื่น ๆ
         ในระเบียบไม่ได้กำหนดว่าต้องมีรายได้ 8,610 บาท/เดือน เลยครับ ในระเบียบบอกแต่ว่า มีอาชีพที่เลี้ยงตนเองหรือครอบครัวได้ ซึ่งไม่ชัดเจน แต่ละ กศน.อำเภอ จึงพิจารณาแตกต่างกัน ผมเพียงแต่นำวิธีพิจารณาของบาง กศน.อำเภอ มาเล่าให้ฟังเท่านั้นเอง หลายอำเภอก็ไม่ได้กำหนดที่ 8,610 บาท   อย่างเช่นที่ กศน.อำเภอผักไห่ กำหนดให้เฉลี่ย 7,940 บาท/เดือน โดยให้นำรายได้ทุกอย่างมารวมด้วยได้

สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วหรือยังค่ะ หรือจะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่มีกำหนดการหรือยังค่ะ แล้วะเปิดรับสมัครที่เขตใหนบ้างค่ะ รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ยังไม่กำหนดวันเปิดรับสมัครครับ ต้องแก้กฎกระทรวงให้สามารถข้ามระดับ ( วุฒิประถม เทียบเป็น ม.ปลายเลย ) ก่อน

ขอบคุณ อ.เอกชัยครับที่ช่วยตอบคำถามครับ

เรียนคณะคุณครูทุกท่านดิฉันมีวุฒิ ม ห้า นะค่ะอยากทราบว่าเรียนต่อ มหกต้องใช้เวลานานเท่ารัยค่ะ

ตอนนี้เปิดรึยังค่ะ อยากเรียนมากเพื่อนำวุฒิไปศึกษตาต่อค่ะ ต่อปวส.ได้ไหมค่ะ รบกวนตอบทางเมล์ให้ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณมากคร่ะ

รบกวนด้วยนะค่ะ

กราบเรียน ผอ ครับ ผมพึ่งปลดทหารมาเมื่อเดือนเมษายน 2555 และตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทโรงพิมพ์ ต้องการจบ ม.6 โดยเร็ว เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถสมัครเรียนได้ที่ไหนใน กทม ครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบพระคุณครับ

ขอบคุณครับ ถ้ามีใครถามจะได้ตอบได้ในเบื้องต้นครับ

คือ ตอนนี้ผมติดตามรายละเอียดมาอย่างต่อเนื่องเลยครับ เพราะต้องการเข้าเรียน แบบ 8 เดือนให้จบ เอาวุฒิโดยเร็วครับ จะไปใช้ทำโครงงานและเข้ามหาลัยที่ ออสเตรเลียครับ แต่ติดที่ วุฒิ ม6 อย่างเดียว ตอนนี้ก็อยากรู้ครับว่า ร่า่งกฏกระทรวงไปถึงไหนแล้วครับ และจะเปิดรับสมัคร ตอนไหน เร็วนี้ หรือ เดือนตุลา เพราะที่คิดไว้แล้วก็คือ หลักสูตรตอนนี้ก็อนุมัติแล้ว และรอแค่ร่างกฏกระทรวง ซึ่งยังไง เรียน8เดือนก็เปิดไม่พร้อมหลักสูตรอื่นอยุ่แล้ว ก็น่าจะเปิดภายในเดือนกันยายนและน่าจะจบช่วงเมษายนหรือพฤษภาคมแน่นอน หรือ ตอนไหน บอกหน่อยครับ เพราะผมหวังพึ่งหลักสูตรนี้จริงจริงครับ กลัวความล่าช้าในการดำเนินเอกสารจะทำให้ตัวผมไปไม่ถุกอ่ะครับ เพระาตอนนี้ โครงงานเข้ามหาลัย และหลายอย่างก็พร้อมแล้ว

มหาลัยของผมที่ออสเตรเลียจะเปิดช่วง มีนาคม และ กรกฏาคม ถ้าผมเริ่มเรียนได้ในเร็วนี้ก็จะสามารถ ดำเนินการเรื่องเรียนของผมได้แบบไม่ลังเลใจได้ครับเพราะตอนนี้ก็นานแล้วที่ผมรอมา ขอความร่วมมือให้เปิดรับสมัครในเร็ววันด้วยครับ

ด้วยความเคารพ

ปกาศิต ทิพจร

ที่กทมเปิดให้เรียนแบบจบ 8 เดือน หรือยังค่ะสมัครเรียนได้ที่ไหนค่ะ

อยากทราบว่าเปิดรับสมัครหรือยังแล้วมีขั้นตอนสมัครยังไงบ้าง ผมอยู่กรุงเทพที่ไหนเปิดรับสมัครบ้างแถวลาดพร้าวมีไหมแล้าจบไปสมัครงานแบบคนจบการศึกษาแบบปกติได้ไหม ขอบคุณครับ

ยังไม่เปิดรับสมัครครับ
เทียบระดับไม่มีเกรด สมัครเรียนต่อได้เฉพาะ สถานศึกษา/สาขา ที่ไม่ดูเกรดเดิม เช่น มหาวิทยาลัยเปิด, ราชภัฏ(บางสาขา) 

คือ สถานที่ จะรับสมัครนี่ เป็นที่ไหนบ้างเหรอครับ อยากทราบจริงๆครับ แล้วต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรหรือไม่ครับ ต้องการวุฒิมากครับ เพราะจะไปสมัครงาน ตอนนี้ ม.3 หางานยากมากครับ ยังไงรบกวนตอบทางเมล์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

เรียนแบบเทียบ 6 เดือน กับ8เดือน จบม6 แล้วเรียนพรีดีกรี ราม ต่อปอตรี ที่รามได้ไหมคะ

หลักสูตรจบใน8เดือน ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วใช่มั้ยคะ รับสมัครอย่่างเดียวหรือว่าดำเนินการเรียนการสอนด้วยแล้วคะ ขั้นตอนในการที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้ หนูต้องทำอย่างไรบ้างคะ รบกวนช่วยตอบทีค่ะ ข้องใจมากๆๆ

คืออยากทราบว่า 1.3 อาชีพที่ไม่มีหลักฐานและไม่มีทั้งนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา ให้ใช้หนังสือรับรองของผู้เกี่ยวข้องที่เชื่อถือได้ เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน-ผู้นำชุมชน-ข้าราชการ

ถ้ามีข้าราชการ จะให้ท่านออกหนังสือรับรองให้ประมาณไหนอะค่ะ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมค่ะ

อยากทราบว่าเขตตลิ่งชัน หรือบางกอกน้อย มีการเรียนกศน.แบบ 8 เดือนจบหรือป่าวคะ ตอนนี้หนูอายุ 19 ปี บริบูณ์ มีความต้องการจบ ม.6 เพื่อนำวุฒิไปศึกษาต่อ อาชีพเป็นพนักงานเฝ้าร้านอินเตอร์เน็ต (แต่เป็นกิจการของที่บ้าน)ทำมาประมาณ 4-5 ปีแล้ว ได้เงินเดือน เดือนละ 6,000.- บาท มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์พอประมาณ แบบนี้หนูสามารถเรียนได้รึ๊ป่าวคะ แล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ ? เริ่มเปิดรับสมัครเมื่อไหร่คะ ? ถ้าต้องการสมัครต้องไปสมัครที่ไหน ? รบกวนตอบคำถามให้หน่อยนะคะ ว่าหนูสามารถเรียนในโครงการ ม.6 8 เดือนจบนี้ได้รึ๊ป่าว (หนูหวังกับโครงการนี้มาก ๆ เลยคะ)

ทุกท่านครับ โดยหลักการสมัครได้ที่ กศน.อำเภอ/เขต ทุกแห่งครับ ตอนนี้รอรายละเอียดแนวทางให้กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติก่อนครับ ให้เตรียมรอไว้ก่อนเมื่อประกาศใช้จะรีบเผยแพร่โดยเร็วครับ

สวัสดีคับ ตอนนี้อายุ 19 มีวุธ ม.3 แล้วถ้าผมยังไม่มีรายได้ล่ะคับ ไม่มีอาชีพถึงสามปี จะเรียนก.ศ.น ได้มั๊ยคับ

สวัสดีครับคุณกิตติศักดิ์ชัย คุณสามารถเรียนกศน.ได้ครับ จะเรียนทางไกลหรือแบบพบกลุ่มก็ได้ครับ แต่สำหรับวิธีเทียบระดับการศึกษานี้ไม่ได้ครับ

คนที่ใช้วุฒิการศึกษาปลอมเยอะมากครับที่เอาไปสมัครงาน ได้ทำงาน และกำลังทำงานอยู รัฐบาลจะมีแบบนี้ตั้งนานแล้วนะครับ เฉพาะท่านที่อายุ 20 ขึ้นไป ผมเรียน กศน 5ปีแล้วครับไม่จบซักที ไม่มีเวลาไปเรียน ไม่มีเวลาไปเข้าค่ายต่างๆเลยครับ ลางานก็ยากมากเขาไม่ค่อยจะได้ลา เลยไม่จบซักทีครับ ท้อจนไม่อยากเรียนเอาวุฒิจริงแแล้ว ถ้ารัฐบาลช่วยประชนแบบนี้ได้ก็จะดีครับ

มีอีกเรื่องครับ สมมุติคนที่ใช้ ว. ปลอมและทำงานอยู่ (การประเมินแบบเก่า ที่ต้องประเมินที่ทำงาน (ประเมินสถานประกอบการก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากที่พนักงานของตนเข้าไปประเมิน ) ( การประเมินใช้ไม่ได้แน่ครับที่ทำงานรู้มีหวังไม่ได้ทำงานแน่ครับ )

คุณbkครับ เตรียมแจ้งประสาน กศน.อำเภอ/เขต กศน.จังหวัดในการสมัครเรียนได้แล้วครับเดือนหน้าจะมีการเปิดตัวโครงการครับ

ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งครับ ผมจะเตรียมตัวเลยครับ

ตอบคุณแมวเล็ก

หนังสือรับรองทาง กศน. จะมีแบบฟอร์มให้ครับ ในแบบฟอร์มจะให้ผู้รับรองระบุอาชีพของผู้สมัคร วันเดือนปี ที่เริ่มประกอบอาชีพ สถานที่ประกอบอาชีพ ฯลฯ โดยผู้สมัครจะต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับรอง โดยเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยครับ

สวัสดีค่ะ. ดิฉันเคยเรียนปวส ที่กศนแห่งหนึ่ง เรียนได้2ปี ไปสอบทุกครั้ง จากนั้นก็ไม่ได้ไปเรียนอีกเลยเนื่องจากย้ายมาอยู่อีกจังหวัด ขณะที่ย้ายมายังไม่ทราบผลการเรียน และไม่ได้รับผลการเรียน2ปีที่ได้เรียนไป. ดิฉัน อยากจะทราบว่า (1)ข้อมูลการเรียนว่าเคยเรียนวิชาใดไปแล้วบ้างและผลการเรียนทึ่เคยสอบ รวมถึงรายชื่อของดิฉันจะยังอยู่ที่กศน นั้น มั้ยคะ (2) ดิฉันจะกลับไปเรียนต่อจากที่เคยเรียนมาโดยไม่ต้องเริ่มเรียนใหม่ได้มั้ยคะ. หรือต้องเริ่มเรียนใหม่เลย ช่วยตอบหน่อยค่ะ

เรียนสอบถามครับ ความคืบหน้าการเปิดโครงเป็นอย่างไรบ้่างครับ ตอนนี้ยังเห็นเปิดรับการประเมินเทีบยระดับแบบเก่าอยูเลยครับ ขอบพระคุณครับ

ตอบคุณจันทิมาครับ คุณสามารถกลับไปเรียนต่อที่ กศน.เดิมที่เรียนได้ครับข้อมูลการเรียนยังคงอยู่ในระบบทะเบียนครับ. ไม่ต้องเริ่มเรียนใหม่

ตอบคุณ bk ครับ กำหนดเปืดตัวโครงการ ม.6. แปดเดือน. ในวันที่ 21. พ.ย 55 นี้ที่อืมแพคเมืองทองธานี กศน.ปต่ละจังหวัดต้องนำนักศึกษานี้ไปร่วมงานจังหวีดละ 20 คนครับ จึงเปิดรับสมัครแล้วครับ

ขอเปลี่ยนแปลงวันเปิดตัวโครงการ ม.6 แปดเดือน _จาก 21 พย. เป็น 21 ธันวาคม 2555 ครับ

อยากทราบว่าเรียนหลักสูตร8เดือนนี้สามารถเข้าเรียนในมหาลัยรามคำแหงได้ไหม และคณะที่สามารถเลือกเรียนได้เหมือนกับการเทียบระดับแบบเก่าหรือไม่ ถ้าทำงานเป็นลูกจ้างร้านขายของมาเกิน5ปีใช้อะไรเป็นหลักฐานการทำงาน เคยลงเรียนมอต้นกศนไว้เมื่อเกือบสิบปีที่แล้วแต่เข้าเรียนไม่กี่อาทิตย์ก็ไม่ได้เข้าเรียนอีก ยังสามารถใช้วุฒิประถมสมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้ไหม

1. ผ่านการเทียบระดับทั้งสองแบบ สามารถเรียนต่อ มสธ. และ ม.รามคำแหง ได้ ( ม.ราชภัฏ เรียนได้ในบางสาขา )

2. ทำงานเป็นลูกจ้างร้านขายของ อาจใช้หนังสือรับรองจากเจ้าของร้านหรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นหลักฐาน

3. ยังสามารถใช้วุฒิประถมสมัครเทียบระดับนี้ได้ครับ 

ขอบคุณ อ.เอกชัยครับที่ช่วยตอบคำถาม

ชักจะหวั่นใจกับโครงการนี้แล้ว คนไม่เห็นด้วยก็เยอะ แล้วหนูจะได้เรียนไหม ความหวังสุดท้ายฝากไว้กัยโครงการนี้แล้วให้เรียนปกติคงไม่ไหวจะเอาเวลาที่ไหนไปเรียนทำงาน7วันอย่างงี้ ขอให้ผ่านด้วยเถอะ

โครงการนี้มีแน่นอนครับจะเปิดตัวในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 นี้ครับ โดยได้เชิญนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการครับ

จะไปเรียนเฉพาะทาง ด้านอื่นก็ไม่ได้ ถ้าไม่วุฒิการศึกษาขั่นต่ำ ม.6 เสมือนปิดกั้นทางด้านความรู้การศึกษาในระดับอื่น เปรียบเทียบกับต่างชาต์เช่น อเมริกามีการสอบวัดผล หรือที่เรียกว่า GED คือการสอบและรับวุฒิไปเลย (เสีย 20,00 กว่าบาทคนไทยก็สอบได้ ) เพื่อประชาชนที่ขาดแคลนเวลาและทางด้านอื่นๆ และเพื่อสะดวกต่อการศึกษาในด้านอื่น ซึ่งแต่ละท่านมีความชอบของแต่ละด้านไม่เหมือนกัน

สนับสนุนโครงการนี้ครับ ไม่งั้นก็มีวุฒิการศึการปลอมเกลื่อนต่อไป

เรียน ท่าน ผอ

คือดิฉันได้จบ SPM มาจากประเทศมาเลเซียมาประมาณ 6 ปีที่แล้ว ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยเราก็คล้ายๆ ม.6 ค่ะ ตอนแรกมีแผนว่าจะเอาวุฒิการศึกษาที่ได้มาจากที่โน่นไปเทียบเพื่อที่จะเรียนต่อราม แต่ทีนี้ติดปัญหาอยู่ตรงที่ชื่อที่เราใช้เรียนที่โน่นจะเปนอีกชื่่อนึง ซึ่งถ้าเราต้องการเอามาเทียบที่ไทย เราต้องมีใบเปลี่ยนชื่อกำกับไปด้วย แต่ว่าเอกสารตัวนี้ได้สูญหายไปแล้ว ดิฉันเลยตัดสินใจทำงานไปก่อน และที่ๆทำล่าสุดทำมาประมาณ 2 ปีครึ่ง

อยากเรียนถามท่านว่าในกรณีเคสของดิฉัน พอจะมีโอกาศที่จะเรียนต่อ กศน ได้มั้ยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เรียนสอบถาม ครับพอดีได้ติดามข่าวสาร และระเบียบการสมัครคือต้องทำงานมาแล้ว3ปี ซึ่งกระผมได้เปลี่ยนงาน และได้มาทำงานที่ใหม่ได้2ปีกว่าแล้วจะสามารถสมัครได้หรือป่าวครับ ขอบคุณครับ

ระเบียบการสมัครยืดหยุ่นได้หรือป่าวครับ

อยากทราบว่า วันที่ 20 นี่กำหนดเปิดตัวโครงการจริงๆๆ ไม่มีเลื่อนแล้วใช่ไหมครับ ผมก็หวังอย่างนั้นแหละครับ และถ้าเปิดตัววันนั้น จะได้สมัครตอนไหนครับ คือผมอยุ่หาดใหญ่อ่ะครับ อยากสมัครให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และหลังสมัครนี่ จะมีปฐมนิเทศหรือตรวจสอบพูดคุยอะไรหรือปล่าวครับ ส่วนตอนเปิดเรียนนี่จะเปิดเดือน มกราคม ปีหน้าใช่ไหมครับ และ เรียน8เดืือน ไม่มีปิดเทอมใช่ไหมครับผม เพราะต้องการเอาวุฒิไปเรียนต่อต่างประเทศ ปริญญา ช่วง กันยายน อ่ะครับ ขอรายละเอียดด้่วยครับ ไม่อย่างงั้น ถ้ามีอะไรผิดพลาดกับโครงการนี้อีก ผมก็คงต้องทำใจกับระบบ กศน ที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วหล่ะครับ เพราะนี่เล่นเลื่อนมาเป็นปีแล้ว

ประชาชนที่จะเข้าสู่โครงการนี้ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีองค์ความรู้ และมีอาชีพที่เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี  โดยมีหลักการสำคัญที่มุ่งเน้นให้คนที่มีงานทำมีอาชีพอยู่แล้ว มาประเมินวัดความรู้เพื่อรับวุฒิ ม.ปลาย ขณะที่การศึกษาปกติมีหลักการในการจัดการศึกษาเพื่อนำวุฒิการศึกษามาใช้ในการสมัครงาน


ผมว่าน่าจะใช้เพียงหนังสือรับรอง จากทางบริษัทของตนที่ทำงานอยู่ก็เพียงพอนะครับ ซึ่งหนังสือหนังที่ออกจากบริษัท ก็สามารถใช้ในด้านอื่นๆอยู่แล้ว มีการตรวจสอบอย่างชัดเจนจากสบันการเงินต่างๆ เช่น การยื่นกู้ต่อแบงค์ธนาคาร แต่หากจะรับคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องทำงาน3ปีขึ้นไป อย่างเดียว ซึ่งจะมีการตรวจสอบว่าผู้สมัครทำงานมาแล้วกี่จะตรวจจากทางประกันสังคมมากกว่า ซึ่งสามารถขอหลักฐานได้เลย

แล้วถ้าผมทำงานแบบ รับงานขาอีกที และได้เงินจากเจ้านายโดยตรง โดยที่ไม่มีหลักฐานอะไร มีแต่ งานเก่าๆๆ ให้ดูจะได้ไหมครับ เพระาไมไ่ด้ใช้บัญชี หรืออะไรเลย เขียนเว็บไซร์เสร็จก็เอางานไปส่งและเอาเงินสดมาเลย 3ปีกว่าๆๆ มีว่างบ้าง แต่ก็รับงานประจำ แบบนี้จะได้ไหม และ ถ้าอายุ 19 อ่ะครับจะเรียนได้ไหม เพระาปีหน้าต้องเรียนต่อมหาลัย ที่ ตปท พอดี ช่วงกันยายน และ พฤาภาคม ปีหน้า ก็ 20 พอดี ผมหวังว่าคงอนุโรมได้นะครับ

พอดีว่าพึ่งจะสมัครเรียน กศน ม.4 เทอมแรกไปแล้วเพิ่งรู้ว่ามีโครงการนี้เลยอยากทราบว่าจะต้องทำยังไง ต้องเรียนให้จบเทอมก่อนหรือว่าสามารถสมัครเรียน กศน ม6 8เดือนได้เลยค้ะหนูอยู่ที่กาญจนบุรีไม่ทราบว่าจะสมัครที่ไหนได้บ้างพอดีว่าอยากจะจบเร็วๆจะได้ไปต่อ มหาลัยราฎชพัดกาญจนบุรีได้ป่าวค้ะ

 ผมเรียน กศน ม.3 ยังไม่จบ เหลืออีก 2เทอม ผมสามารถสมัครเรียน แบบใหม่ได้ป่าวครับ

ตอบคุณRungthip ครับ

     คุณสามารถเรียน กศน.ได้ครับ หากมีวุฒิเดิมเป็นหลักฐานำมาเทียบเพื่อเรียนต่อยอด. แต่ถ้าหาหลักฐานไม่ได้ก็ต้องเรียนระดับประถมศึกษาใหม่โดยการเทียบระดับการศึกษาครับ สอบถามได้ที่ กศน.จังหวัด/อำเภอทุกแห่งครับ

ขอบคุณคุณbk ครับ การทำงานต่อเนื่อง3ปีอาจจะสองที่เป็นกรณีที่คณะกรรมการคงต้องวินิจฉัย เป็นเรื่องใหม่แต่เชื่อว่า กศน.มีความยืดหยุ่นให้ผู้เรียนได้ประโยชน์ครับ ข้อเสนอคุณน่าสนใจครับ

คุณju ครับ 20 ธ.ค.นี้เปิดตัวโครงการครับ ที่ต้องล่าช้าเพราะต้องรอแก้กฏหมายที่มีขั้นตอนมากมายไม่ใช่ กศน.ไม่มีประสืทธิภาพครับ 

คุณศักดาครับ

สามารถใช้วุฒิ ป.6 มาสมัครได้ครับ แต่ต้องลาออกจากการเรียน กศน.เดิมก่อนจึงสมัคร แบบใหม่จบ ม.6. ใน 8. เดือนได้ ทั้งนี้ต้องดูคุณสมบัติอื่นๆด้วยครับ 

คุณจิราพรครับ คุณต้องลาออกจากการเรียน กศน.เดิมก่อนจึงจะสมัครแบบใหม่ ม6ใน8 เดือนได่ ครับ ต้องศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนนะครับ การจบใน 8 เดือนต้องผ่านการสอบ9 วิชา หากไม่ผ่านหมดการจบก็จะล่าช้าออกไปต้องเกิน 8 เดือน ครับ

คุณกนกการครับ กรณีงานถ้าแสดงหลักฐานการมีงานทำก็น่าจะไม่ยากจากผลงานที่คุณทำ. แต่อายุไม่ครบ 20 ปีเป็นหลักเกณฑ์ จะทำให้ขาดคุณสมบัติไปครับ ต่องรอให้ อายุครบ 20 ปีก่อนครับ

ผอ.คะของอ้อยมีผู้สมัครเข้าไปฟังรายละเอียด 1 คนค่ะในวันที่ 20 ธ.ค. แต่ยังสงสัยอยู่ว่า แบบเดิมข้อ 1.3 พระภิกษุสมัครไม่ได้ แต่ ข้อ 2.5 หรือพระภิกษุ แสดงว่าพระภิกษุสมัครได้ใช่ไหมคะ เพราะพระท่านมีความสนใจมาสอบถาน 2 ภาคเรียนแล้วค่ะ

 พอดีว่าแถวบ้านหนูมีผู้หญิงคนหนึ่ง ตอนนี้เขาอายุ 20 ปี เขาอยากเรียนหนังสือมาก แต่เขาเรียนหนังสือไม่จบชั้น ป.6 อะค่ะ น่าจะเหลืออีก1 เทอม แล้วแม่เขาเสียชีวิตตอนนั้น เลยไม่มีใครส่งเขาเรียนหนังสือ แล้วทุกวันนี้เขาก็ทำงานเป็นคนงานก่อสร้างกับญาติของเขาเพื่อเลี้ยงตัวเขาและน้องของเขาอีก2คนอะค่ะ แล้วแบบนี้เขาจะมีโอกาสเรียน กศน หลักสูตร 8 เดือนนี้หรือป่าวค่ะ หรือว่าเค้าต้องไปเรียน กศน เทียบชั้นประถมใหม่เลย แล้วถ้าต้องไปเรียน กศน เทียบชั้นประถมเนี้ยอะค่ะ ต้องเรียนกี่ปีค่ะ ช่วยตอบคำถามหนูด้วยนะค่ะ หนูอยากให้เขาได้เรียนหนังสืออะค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ

ขออนุญาตช่วยตอบในเบื้องต้นนะครับ

ตอบ ครูอ้อย
เขาเปลี่ยนเป็นพระภิกษุเรียนไม่ได้อีกแล้ว สรุปว่าเทียบระดับแบบเดิม กับแบบจบ ม.6 ใน 8 เดือน คุณสมบัติเหมือนกัน ต่างกันแค่แบบเดิมประกอบอาชีพมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี แต่แบบใหม่นี้ประกอบอาชีพมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีครับ

ตอบ คุณ BY
การเทียบระดับแบบจบ ม.6 ใน 8 เดือน ต้องจบ ป.6 เรียบร้อยแล้วนะครับ
การเทียบระดับแบบเดิมมีการเทียบระดับประถม ( ป.6 ) แต่การเทียบระดับนี้สำหรับผู้ที่มีความรู้แล้วมาเทียบระดับเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเรียน ถ้าคิดว่าจะผ่านเพราะมีความรู้แล้วก็ลองไปสมัครเทียบระดับประถมแบบเดิมก่อน 
ถ้าจะใช้วิธีเรียน กศน. ( เรียน ไม่ใช่ เทียบ ) ก็สมัครเรียนระดับประถม โดยลาออกจากที่เคยเรียนเพื่อให้ได้หลักฐานว่าเคยเรียนผ่านแค่ไหนแล้ว อาจจะได้เรียนเพิ่มไม่นาน ( ปกติเรียนประถม กศน. ใช้เวลา 2 ปี แต่อาจจบไดเ้ร็วกว่านั้น ถ้าเคยเรียน/เคยมีความรู้บางส่วนแล้ว )

เรียนถามครับ ปัจจุบันอายุ 50 กว่า เมื่อก่อนจบ มศ.3 ปี 2517 แล้วเรียนต่อจบ commerceหลักสูตร 3 ปี ซึ่งไม่สามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ เพราะนำมาเป็นวุฒิ มศ.5 (ม6ในปจจุบัน)ไม่ได้ เพราะกระทรวงไม่เทียบให้ สามารถเรียน กศน. จบม6 ใน8เดือน ได้หรือไม่

และต้องแสดงหลักฐานการทำงานอย่างไร หากปัจจุบันทำงานอิสระส่านตัว

งั้นผมรอสมัครอย่างเดียวเลย ยังไงก็ต้องเอาให้ได้ ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม

ตอบคุณเวช
ได้ครับ ถ้าประกอบอาชีพมั่นคงมาแล้ว 3 ปี อาชีพอิสระก็พยายามหาหลักฐานให้ได้ เช่น หลักฐานการเสียภาษีประจำปี, หนังสือรับรองของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ..

ไม่ทราบว่าหลักสูตรนี้ใช้วุฒิ ม.3 สมัครได้ไหมครับ

อยากทราบว่ากศน.จบม.68เดือนต้องมีคุุณสมบัติยังไงบ้างคะ และสมัครเมื่อไรที่ไหนคะ

ตอบคุณ รชต
ใช้วัฒิ ม.3 สมัครได้ครับ

ตอบคุณสาย
คุณสมบัติคือ
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครรับการประเมิน
3. มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาระดับประถมศึกษา
4. ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ หรือการศึกษานอกระบบที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ
5. มีประสบการณ์การประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
6. ต้องประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่จะสมัครเข้ารับการประเมิน

ที่จริงสมัครได้แล้ว เพราะเขาจะให้ผู้สมัครไปร่วมพิธีเปิดโครงการ 20 ธ.ค.ด้วย แต่ไปสมัครหลังวันที่ 20 ธ.ค.ก็ได้
สมัครได้ที่ กศน.ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา 470 อำเภอ/เขต ทั่วประเทศ ( ดูได้ที่ https://dl.dropbox.com/u/109014048/leveleduc470.pdf  )

เดือนเพ็ญ ปัตติโชติชัย

อยากทราบว่าถ้าวุฒิประถมศึกษาหายและไม่สามารถกลับไม่ขอรับที่โรงเรียนเดิมได้จะมีโอกาสได้เรียนต่อไหมค่ะ

เอกสารยืนยันการทำงานเป็นแบบไหนค่ะ อยากทราบตัวอย่าง

ถ้าสมัครในรอบแรกไม่ทันจะเปิดรับสมัครอีกทีเมื่อไหร่คะ 

 ถ้าไม่มีหลักฐานว่าจบ ป.6 ก็สมัครเรียน ม.ต้น หรือเทียบระดับ ม.ปลาย ไม่ได้หรอก
เรื่องหลักฐานการทำงาน เคยตอบแล้วครับ แล้วแต่ลักษณะงาน เช่น หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการ/เจ้าของร้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน หลักฐานการเสียภาษีรายได้จากการทำงาน บัตรประจำตัวพนักงาน ...
จะมีการเปิดรับสมัครปีละมากกว่า 1 ครั้ง

ขอบคุณ อ.เอกชัยครับที่ช่วยตอบคำถามแก่ผู้สนใจ

ไม่ทราบว่าตอนนี้ปิดรับสมัครรึยังครับ  เพราะการประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ เลยไม่รู้ แล้วจะเริ่มเรียนเมื่อไหร่ครับ สมัครตอนนี้ยังทันมั้ย

 ยังไม่ปิดรับสมัครครับ ถ้าอ่านข้อความเห็นต่าง ๆ ในหัวข้อนี้ก็จะรู้คำตอบ

ต้อง 3 ปีเท่านั้นเหรอครับ 2 ปี กว่าได้ไหมครับ

 คอยให้ครบ 3 ปีแล้วมาสมัครครับ

แล้วถ้างานที่ทำช่วงสองปีแรกไม่มีหลักฐาน หรือ ชิ้นงานเหลือแล้ว แต่มีชิ้นงานในปีที่ผ่านมา แบบนี้จะสมัครได้ไหมครับ เพราะผมทำเว้บไซร์และ มีหลักฐานคือเว้บ เก่าๆๆ เมื่อปีที่แล้วและปีก่อนที่ทำไว้อ่ะครับ จะได้ได้ไหมครับ 

 อยากทราบว่าวุด ม3 สมัครได้ไหมคับ ตอนนี้ผมทำงานอย่างเดียวเลยอยากเรียนให้จบ

คุณ Lek ปรึกษากับศูนย์ฯที่รับสมัครนะครับ ว่าควรจะใช้หลักฐานอะไร

คุณอนุพรครับ ตอบแล้วนะครับในหัวข้อนี้แหละ ว่าวุฒิ ม.3 สมัครได้

รบกวนถามหน่งยคับ ถ้าสอบประเมิณผ่านก่อน8เดือนจะได้รับวุฒิเลยไหมคับ

ผมเปนลูกจ้างร้านอาหารมา3ปีกว่าแล้วคับ แต่ผมอายุ19ปีคับ เกินวันที่9สิงหาคมปี2536

สามารถสมัครได้ไหมคับ ปี2556เปิดรับสมัครเดือนไหนคับ

จะมีการเปิดรับสมัครเรื่อย ๆ ปีละมากกว่า 1 ครั้งครับ แต่ครั้งแรกยังไม่ได้กำหนดเลยว่ารับถึงวันไหน ถ้าผ่านประเมินครบ 9 วิชาเมื่อไรก็รับวุฒิเลย อาจน้อยกว่าหรือมากกว่า 8 เดือนก็ได้ แต่ต้องภายใน 5 ปี

 คูณ pong ครับ ไม่ทราบว่าคุณพอจะสะดวกแอดเฟสบุคผมไหมครับ พอดีผมเคสเดียวกับคุณเลยครับ เลยอยากจะมีไว้ติดต่อเผื่อผลที่สมัครมันคนละแบบกัน 

ถ้าเกิดผมเรียนแบบแปดเดือนแล้ว มีอยู่ช่วงนึงไป ต่างประเทศซักสองเดือนแบบนี้พอจะเรียนทางไกลได้ไหมครับ หรือไม่ก็รับงานล่วงหน้า ในช่วงอยู่ที่ ต่างประเทศอ่ะครับ

อยากเรียนต่อ ในระบบ กศน นะคะ แต่ติดตรงทีว่า ไม่ได้อยู่เมืองไทย เคยไปสมัครรเรียนแล้วแต่เรียนไม่จบเพราะย้ายทีอยู่อาศัยมาอยุ่ต่างประเทศ อยากทราบว่ามีระบบการศึกษา กศน ทางอินเตอร์เน็ต บางมั้ยคะ และถ้ามีจะต้องทำอย่างไรบาง.....อยากเรียนต่อนะคะ ถ้าไม่เป็นการรบกวนกรุณาช่วยให้คำแนะนำด้วยนะคะ หรือจะติดต่อทาง E-mail

Teerak_1987@Ymail.com 

ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

คนไกลบ้าน

ตอบคุณนิรัน
แต่ละวิชาใช้ข้อสอบฉบับเดียวกันทั่วประเทศ ต้องกำหนดสอบวันเดียวกัน แต่ละคนจึงเลื่อนสอบยาก ถ้าไปต่างประเทศในช่วงสอบวิชาใดก็จะไม่ผ่านวิชานั้น ไม่จบใน 8 เดือน ต้องรอสอบครั้งต่อไปครับ

ตอบคุณ pkk
อยู่ต่างประเทศจะเรียน กศน. ลองติดต่อที่สถาบันการศึกษาทางไกล http://www.dei.ac.th/

แล้วในระหว่างเรียนมีวีธีที่เราจะจบก่อน 8 เดือนไหมครับ แบบสอบก่อนถ้าพร้อมอ่ะครับ

ที่ออกแบบไว้ ก่อนเรียนให้สอบ 9 วิชาก่อนเลย ไม่ผ่านวิชาไหนจึงเรียนเฉพาะวิชานั้น ถ้าสอบและประเมินครั้งแรกผ่านทั้ง 9 วิชา ก็จบเลย

อยากทราบว่าเปิดรับสมัครเรียนหรือยังค่ะ หนูยุ กทม. เขตบางนาอะค่ะ จะไปสมัครที่ไหนค่ะ

สมัครที่ไหน เคยตอบแล้วในหัวข้อนี้แหละ ผมเคยตอบว่า

คุณสมบัติคือ
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครรับการประเมิน
3. มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาระดับประถมศึกษา
4. ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ หรือการศึกษานอกระบบที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ
5. มีประสบการณ์การประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
6. ต้องประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่จะสมัครเข้ารับการประเมิน

สมัครได้ที่ กศน.ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา 470 อำเภอ/เขต ทั่วประเทศ ( ดูได้ที่ https://dl.dropbox.com/u/109014048/leveleduc470.pdf )

ที่จริงยังไม่ได้รับสมัครอย่างเป็นทางการ อดใจรออีกนิด เขากำลังจะเชิญสถานศึกษาทั้ง 470 อำเภอ/เขต ไปประชุมชี้แจงรายละเอียดให้เข้าใจ

ความเห็นของสถานประกอบการ (ผมลองถามเพื่อนที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการเล็กๆ)

เมื่อเห็นว่าพนักงานของตนเทียบการศึกษาแล้วจะมีความรู้มากขึ้นและระดับวุฒิการศึกษามากขึ้น

ทางพนักงานอาจจะเรียกร้องเพิ่มเงินค่าตอบแทนมากขึ้ึน และอาจเปลี่ยนงานได้ทุกเมื่อ เมื่อได้วุิฒิการศึกษา

การประเมินสถานประกอบการ หรือที่ทำงาน ทางสถานประกอบการอาจจะไม่เต็มใจ ซึ่งเขาให้ความเห็นว่า

การใช้ชีวิตประจำวัน และทำงาน ก็เหมือนการเรียนเสริมประสบการญ์อยู่แล้ว

 (แต่ต้องจำใจ เพราะมาจากภาครัฐ ซึ่งปฏิเสษไม่ได้! )  (ซึ่งเรียกได้ว่า เจ้านายเห็นแก่ตัว)

แต่ถ้า ไม่ต้องประเมินสถานประกอบการ เพียงแต่มีหลักฐานการทำงาน หรือหลักฐานอื่นเช่น รูปถ่ายฯ

ซึ่งก็น่าคิด ว่าผู้สมัครผู้นั้นมิได้ทำงานอยู่ที่สถานประกอบการนั้นจริง แต่ก็มีการตรวจสอบ ยกตัวอย่างเช่น

ธนาคารโทรมาสอบถามเพื่อปล่อยสิ้นเชื่อ  เพียงแค่นั้น ผู้ที่ถูกธนาคารถามถึง (จากฝ่ายบุคคล หรือ เจ้านาย)

ว่าได้ทำงาน ณ สถานประกอบการนั้นจริง ก็จะได้สิ้นเชื่อของธนาคารอย่างง่ายด่าย

(เพียงแค่สลิปเงินเดือน)   (ในส่วนตัว ผมว่าปัญาเรื่องการเงินน่าจะมาก เรื่องการเรียน)

(เขาต้องตรวจสอบเพื่อจะให้เงิน (ยืม)   แต่ทำไมการเรียนต้องตรวจสอบเพื่อจะให้เรียน.......)


คือตอนนี้หมดเขตแร้วใช่ไม๊ค่ะ

คุณ B K ครับ
โครงการนี้มุ่งช่วยยกระดับการศึกษาให้แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพ ( ขาดโอกาสทางการศึกษาเพราะไม่มีเวลาเรียน ) โดยทำงานเลี้ยงชีพอยู่ในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และสาขาบริการ ซึ่งมีการเรียนรู้จากประสบการณ์และการทำงานจริง ( Learning by working : LBW ) ซึ่ีงได้ทั้งความรู้และผลผลิตทางเศรษฐกิจต่อสังคมที่เป็นรูปธรรม ใช้ชีวิตในการทำงานเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัว ใช้วิชาชีพเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในฐานะผู้ใช้แรงงาน ผู้ผลิตและผู้ให้บริการ จนไม่มีเวลาเรียนในระบบ   เพื่อให้เขามีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับโอกาสทางการศึกษาด้วยความเป็นธรรม โดยนำความรู้และประสบการณ์จากการทำงานมาเทียบระดับเป็นวุฒิการศึกษา ครับ
ส่วนผู้ที่ไม่ได้ทำงาน จะมีโอกาส/มีเวลาเรียนวิธีอื่น ๆ อยู่แล้ว

คุณ บุษบา ครับ
ถ้าคุณอ่านข้อความเห็นอื่น ๆ ในหัวข้อนี้ คุณก็จะรู้คำตอบแล้ว ถ้าผมตอบคุณซ้ำซากอีกคุณก็คงจะไม่เห็นคำตอบอีกแหละ

ที่บอกว่าก่อนเรียนให่สอบเก้าวิชาก่อนเลยนั้นคือ สอบหลังสมัครเสร็จนแล้วและดูว่าไม่ผ่านวิชาไหนจึงเรียนใช่ไหมครับ และถ้าสอบผ่านหมดเก้าวิชาจะได้วุฒิเลยไหมครับ หรือยังไง และมีวิชาอะไรบ้างครับผม

ใช่ครับ หลังสมัคร พบครูที่ปรึกษาประมาณ 3 สัปดาห์แล้วก็สอบก่อนเลย ใครไม่สอบจะเรียนก่อนก็ได้ ใครสอบผ่านทั้ง 9 วิชา ( ยาก มีทั้งภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ์ ) ก็จบเลย ส่วน 9 วิชามีอะไรบ้าง ก็อยู่ในเนื้อหาของ ดร.ดิศกุล บนกระทู้นี้ไงครับ

คนต่างด้าว  สามารถเรียนได้ไหมครับ  

ผมเรียน จบ ม.5 ครับ แต่ตอน ม.6 เรียนติด 0 ติด ร. อยู่ประมาณ 6 ตัว

สามารถเอาวุฒ ม.6 ที่มีตัว 0 กับ ร. มาขอเทียบจบได้มั้ยครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นหลักสูตร 8 เดือนนี้อ่ะครับ

อันไหนก็ไ้ด้ พอจะมีทางมั้ยครับ หรือผมต้องใช้แค่วุฒ ม.3 แล้วเริ่มเรียน ม.4 - ม.6 ใหม่ครับ

พอดีจะกลับมาเรียนให้จบ ม.6 แล้วไปต่อมหาลัยครับ

สวัสดีค่ะ ขอสอบถามหน่อยค่ะ พอดีอ่านข้อมูลจากเว็บ http://www.krukorsornor.com/news-id1443.html

เห็นทางเว็บระบุว่าวิธีเทียบระดับมีด้วย 3 วิธี ระบุว่า นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานกศน.กล่าวว่า การยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบ ม.6 มี 3 แนวทาง ได้แก่ 1.เทียบและเรียนจบม.6 ภายใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปทุกกลุ่มที่ขาดโอกาสทางการศึกษา มีงานทำเป็นหลักแหล่งมีความชำนาญในงานและมีหลักฐานเชิงประจักษ์เข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยการเข้ารับการเทียบโอนและเรียนเพิ่มเติมในสถานศึกษา โดยจะวางแผนการเรียนรู้ให้เป็นรายบุคคล ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบ หรือประเมินได้ตามความพร้อม เมื่อผ่านการทดสอบครบทุกรายวิชาที่กำหนดก็จบชั้น ม.6 2.เทียบระดับการศึกษา เป็นการนำผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือประสบการณ์การทำงาน มาขอรับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับประถมมัธยมต้น และมัธยมปลาย จะมีการประเมินใน2 มิติ คือ ประเมินด้านประสบการณ์จากสภาพจริงในการประกอบอาชีพ โดยจะมีคณะกรรมการลงไปประเมิน และสัมภาษณ์ นอกจากนี้ จะประเมินด้านความรู้ ความคิดซึ่งจะประเมินโดยการทดสอบ และ 3.การเรียนพบกลุ่ม/เรียนทางไกล เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผู้เรียนจะต้องมาลงทะเบียนเรียน ปกติจะใช้เวลาเรียน 2 ปีแต่ กศน.ปรับปรุงให้เทียบความรู้ส่วนหนึ่ง ทำให้เรียนจบได้เร็วขึ้นกว่าเดิม 1 ปี หรือ 1 ปีครึ่ง ตอนนี้หนู อายุ 18 ปีค่ะ ไม่ได้ทำงานและตอนนี้กำลังศึกษา กศน.แบบพบกลุ่มอยู่ค่ะ ศึกษาได้ 1 เทอมแล้วค่ะ

หนูสนใจเทียบระดับแบบที่ 3 ค่ะ ที่ระบุว่า สามารถเทียบความรู้ได้ส่วนนึงจึงทำให้เรียนจบเร็วขึ้น 1 ปี หรือ 1 ปีครึ่ง

หนูเลยอยากได้รายละเอียดหน่อยค่ะ ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง และมีวิธีการเทียบยังไงบ้างคะ ช่วยอธิบายให้หน่อยนะคะ


ขอบคุณมากค่ะ

คุณกิดครับ
ดูคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครนะครับ ผมตอบคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า 2 รอบแล้ว

คุณ LOTUS LOTUSLOVE ครับ
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า แบบที่ 1 นั้น กฤษฎีกาให้เปลี่ยนจากอายุ 18 ปี เป็น 20 ปีแล้วนะ
ส่วนการเรียนแบบที่ 3 การเทียบความรู้ให้จบเร็วมีหลายแบบ เช่นเคยเรียนในระบบแล้วไม่จบก็เอาที่เรียนแล้วบางส่วนมาเทียบเป็นผลการเรียน กศน.บางวิชา หรือประกอบอาชีพบางอาชีพก็เทียบได้เป็นผลการเรียนบางวิชา เช่น เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องที่ เป็น อสม. ผ่านการเป็นทหารเกณฑ์ 2 ปี ฯลฯ หรือแม้แต่แค่มีความรู้ในวิชาใดก็ขอสอบเทียบความรู้ในวิชานั้นตั้งแต่ต้นเทอมเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเรียนวิชานั้นซึ่งเมื่อต้องเรียนน้อยลงก็จบเร็วขึ้น คุณต้องปรึกษารายละเอียดกับ กศน.ที่เรียนอยู่ครับ ส่วนกลางกำหนดนโยบายให้ผู้มีความรู้ในวิชาใดขอสอบเทียบความรู้ในวิชานั้นได้ตั้งแต่ต้นเทอม แต่บาง กศน.อำเภอก็ยังไม่ได้ทำ

คุณ 2BGAME ครับ
ถ้าเรียนผ่าน ม.5 แล้ว น่าจะเรียน กศน.ขั้นพื้นฐานแบบพบกลุ่ม/ทางไกล ( ตามแบบที่ 3 ที่คุณ LOTUS LOTUSLOVE ถาม ) นะครับ โดยนำผลการเรียน ม.5 มาเทียบความรู้ คงจะเรียนเพิ่มเพียง 1 - 3 ภาคเรียน ก็จบ ถ้าจะสมัครแบบที่ 1 ( จบ ม.6 ใน 8 เดือน ) ก็ได้ แต่ต้องมาสอบใหม่หมดทั้ง 9 วิชา

ไม่ทราบว่าถ้าสอบผ่านหมด9 วิชาตั้งแต่ครั้งแรก จะจบแล้วได้วุฒิเลยไหมครับผม

คือหนูเรียนจบม.5แล้วค่ะ  แต่ว่าติด ร 2ตัว สามารถเรียนต่อม.6ได้เรียนมั้ยค่ะ  หรือว่าต้องเรียนมัธยมปลายใหม่ค่ะ  ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

คือผมอายุ 22 จบ ม.3 ทำงานมา1ปีแล้วได้เงินเดือนประมาณ 10000ต้นๆ จะสมัครเข้าโครงการนี้ได้หรือป่าวคับ

แต่ผมสมัคร กศน แบบธรรมดาไปแล้ว จะเปรียนมาเป็นแบบใหม่ได้ไหมครับ แล้วเปิดรับสมัครหรือยังครับ แล้วรับสมัครที่ไหนครับ รบกวน ช้วยตอบทีครับ คืออยากเรียนต่อครับ

 สวัสดีครับผม คือผม มีวุฒ ป.6 แล้วจะเรียน ลัด 8 เดือนได้ไหม แล้วก็ เรียนลัดนี้ เราเรียนทางไกลได้ไหม ครับ คือบางทีหยุดงานไม่ได้เลยครับ แล้วหลักฐานเราต้องเอา หลักฐานการทำรึว่าการเงิน ที่ได้จากการทำงานมาไหมครับผม ยังไงช่วยรบกวนตอบกลับด้วยนะครับผม ขอบพระคุณมากครับ

เรียนกศน ม.ปลายแบบพบกลุ่ม ถึงระดับม.5 เทอม 2 แต่ไม่ได้เรียนต่อ 3 ปี สามารถนำที่เรียนผ่านมาแล้วไปเทียบความรู้ส่วนหนึ่งแบบที่ 3 (อ้างจากโพสคุณ Lotus Lotuslove) เพื่อให้จบเร็วขึ้นได้มั้ยครับ แต่ตอนนี้ที่กศน บอกว่าเปลี่ยนหลักสูตรใหม่แล้ว ในกรณีนี้จะมีวิธีไหนที่สามารถทำให้จบเร็วขึ้นถ้าต้องลงเรียนใหม่ ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

ขอขอบคุณ อาจารย์ เอก กศน.ผักไห่ มากๆค่ะ หนูขอรบกวนขอสอบถามเพิ่มเติมอีกหน่อยค่ะ หนูอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความให้หนูหน่อยค่ะ ขอสอบเทียบตั้งแต่ต้นเทอม หมายความแบบที่หนูคิดหรือเปล่าคะ คือถ้าสมมุติตอนนี้หนูเรียนวิชา A อยู่ เทอมหน้าหนูจะเรียนวิชา B (แต่หนูมีความรู้ในวิชา B ) ก่อนจะลงทะเบียนหนูก็บอกขอสอบเทียบวิชา B ในช่วงต้นเทอม (คือเดือนที่ 4 หรือ 5) ถ้าหนูสอบผ่านก็ไม่ต้องลงเรียนวิชานี้ใช่มั้ยคะ ไปลงวิชาอื่นแทน หรือว่า หากตอนนี้หนูกำลังเรียนวิชา A อยู่และหนูมีความรู้ความสามารถในวิชา A คือช่วงเดือนนี้เลยค่ะ เดือนธันวาคม มกราคม แบบนี้หนูขอสอบเทียบความรู้เลยได้มั้ยคะ หรือว่าต้องเรียนให้จบก่อน แล้วขอสอบเทียบวิชาที่เรายังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และต้องขอสอบเทียบช่วงต้นเทอมเท่านั้นแบบที่หนูกล่าวไปข้างต้น

รบกวนอาจารย์ อีกครั้งนะคะ (หนูไม่แน่ใจว่าอาจารย์พอจะเข้าใจมั้ยคะ หนูอ่านวนหลายๆรอบก็มีสับสนบ้างค่ะหนูต้องขออภัยอาจารย์ล่วงหน้าด้วยนะคะ ถ้าเขียนแล้วทำให้เข้าใจยากค่ะ)

ขอบคุณค่ะ

หนูขออนุญาตช่วยตอบนะคะ หนูไม่มีความรู้หรือไม่ได้ไปประชุมมานะคะ อาศัยจากการอ่านเอาค่ะ หนูขอตอบให้รู้คร่าวๆก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวรออาจารย์และผู้มีความรู้มาคอนเฟิร์มอีกทีนะคะ

ตอบ คุณ ธีรวุฒิ ถ้าคุณธีรวุฒิ สนใจสมัครแบบเข้าร่วมโครงการแบบ 8 เดือนจบไม่น่าจะสามารถสมัครได้ค่ะเพราะว่า กศน. หลักสูตรนี้จะต้องทำงาน 3 ปีขึ้นไปค่ะ ในส่วนของการสมัครหนูคิดว่าน่าจะเปิดรับสมัครแล้วนะคะ ในส่วนของการรับสมัครลองโทรไปสอบถาม กศน.เขตดูค่ะ จะต้องไปสมัครในเขตเดียวกับเขตที่ทำงานนะคะ เช่นทำงานเขต ราษฏร์บูรณะ ก็ต้องไปสมัครที่เขต ราษฏร์บูรณะ ค่ะ

ตอบ คุณ เอกราช วุฒิ ป.6 สามานำไปสมัครเรียนแบบ 8 เดือนได้ค่ะ แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่เค้ากำหนดไว้ค่ะ คือ อายุ 20 ปีขึ้นไป , ทำงานมาแล้ว 3 ปีขึ้นไปค่ะ , สัญชาติไทย , ไม่เป็นนักเรียนอยู่ในระบบและนอกระบบค่ะ ในส่วนของหลักฐานหนูคิดว่าต้องนำมาแสดงเป็นหลักฐานให้เค้าดูค่ะและต้องเป็นหลักฐานที่ชัดเจนอย่างเช่น ใบรับเงินเดือน ตั้งแต่วันที่รับเงินเดือน (เช่นรับเงินเดือนตั้งแต่ ปี 51 หรือ 52)แล้วใบรับเงินเดือนล่าสุดที่สามารถระบุได้ว่าเราทำงานกับบริษัทนี้มาเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไปแล้วค่ะ ในส่วนของการเรียนแบบไหนรออาจารย์หรือผู้รู้มายืนยันอีกทีนะคะ หนูเดาว่าน่าจะเป็นการพบครูที่ปรึกษาในระยะเวลาที่เค้ากำหนดค่ะ แล้วเราก็ศึกษาจากหนังสืออยู่ที่บ้าน พอมีความรู้ในระดับนึงก็ขอสอบเพื่อเอาวุฒิค่ะ (เดานะคะ)

เรียนคุณเอกราช ครับ ต้องมีหลักฐานทางการเงินจากการ ได้รับเงินเดือน ตั้งแต่ปีแรกครับ คือ 3ปี  อายุการทำงานต้อง 3ปี ขึ้นไป ด้วยนะครับ หลักฐานเช่น   สลิปเงินเดือน นะครับ ป.6 เรียนเทียบ ม.6  ได้ครับ ส่วนเรื่องเรียนทางไกลนั้น คุณเอกราชต้อง สอบถาม ทาง http://www.dei.ac.th/ ครับ

อยากเห็นระเบียบการสมัคร และแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน เร็วๆจังครับ

to ผู้ดูแลความสงบ

ใช่เลยคุณ  สลิปมันแสดงวันที่เราเข้างานด้วย ไม่แน่ใจโทรหาฝ่ายบุคคล ก็จบเรื่องครับ

กัณนิกา ศิริรัตน์

อยากทราบว่าถ้าจะสมัครเรียน กศน 8เดือนจบ ม.6 แล้วอยากทราบว่าเรียนทุกวันหรือว่าอาทิตย์ละ1วันค่ะ เพราะหนูต้องทำงานด้วยคะ แต่ที่สำคัญคืออยากเรียนมากเรยคะ เพราะการศึกษาน้อยทางเลือกการทำงานก้อน้อยไปด้วยค่ะ


กศน.แบบพบกลุ่มถ้าเรียนพวกโรงเรียนวิชาชีพเช่นเรียนคอมพิวเตอร์ หรือ อื่นๆ สามารถนำมาเทียบความรู้ได้มั้ยคะ

น่าจมีแนวสอบแบบ GED เลย ไม่ผ่านก็คือไม่ผ่าน ไปอ่านหนังสือมาใหม่  ไม่ปิดกั้นคนมีที่ทำงาหรือไม่ทำงานด้วย


ถ้าประกอบอาชีพค้าขาย (อาหารตามสั่ง) จะสามารถสมัครเรียนได้มั้ยค่ะ แล้วต้องไปเรียนทุกอาทิตย์เหมือนหลักสูตรเดิมรึป่าวค่ะ

ได้โทรไปสอบถามที่เขต ราษฏร์บูรณะ มาค่ะ เปิดรับสมัคร วันที่ 1- 30 เมษายน 56 จบแล้วสามารถตเรียนต่อ ราม ได้เลย แต่หนูมีวุฒิ ปวช ชั้นปีที่ 2 นะค่ะ เรียนไม่จบเทอม ที่2 ของปีสุดท้าย คือเรียนมา 5 เทอมแล้ว แต่เทอมที่ 6ไม่จบแล้วกลับไปเรียนใหม่ แต่เวลาเรียนบางวิชาต้องเรียตอนเช้า ทำให้ไม่มีเวลาเพราะต้องทำงาน แล้วอยากถามว่า หนูสามาถใช้วุฒิ ปวช สมัครได้ไหมค่ะ หรือต้อง ใช้วุฒิ ม.3 เพราะ ม.3 หนูต้องกลับไปขอที รร. เก่า เพราะจบมาหลายปีแล้ว  รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

อ่าว แล้วนี่ตกลงไปเปิดรับเอาตอนเดือนเมษาปีหน้าเลยเหรอครับ ไม่ใช่ช่วงนี้เหรอเห็น เปิดตัวกันตอนนี้ แล้วทำไมเปิดรับสมัครมันนานไปถึง เมษาปีหน้าเลยอ่ะครับ แบบนี้ก็แสดงว่าที่ผ่านมา มันเลื่อไปเป็นปีเลยนะครับ นานมาก ผิดหวังจริงๆๆ ขอออกมาบอกแบบเป็นทางการหน่อยครับ ว่าตกลงเปิดรับสมัครตอนไหน แล้วทำไมต้องเป็นเมษา 

ผมว่าต้อง เอาวุฒิ ม3 นะ

ไปแจ้งความวุฒิหาย แล้วตรงไปที่โรงเรียนเลยวันเดียวก็ได้ ผมเคยแล้ว

เคยเรียนม.ต้น มาหลายปี แต่ไม่ได้สอบบางวิชาเทอมสุดท้าย จะเรียนแบบ8เดือนจบมอ.6ได้เลยไหมคะ?


ขอทราบเบอร์โทรที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้หน่อยนะคะ  ยุ กทม ค่ะ ขอบคุณค่ะ

สนใจอยากเรียนค่ะ แต่ทำงานยังไม่ถึง 3เดือนค่ะ แล้วจะเรียนได้ไม๊ค่ั 

ตอนนี้หนูอายุ18มีแค่วุฒิม3เรียนได้แค่ม5หนูท้องเลยต้องออกเรียนอยากทราบว่าหนูจะเรียนม6แปดเดือดได้หรือไม่แนะนำด้วยค่ะและหนูก็ไปสมัครที่กศน  ตอนเดือนตุลาคมทางกศน   บอกว่าเรียนประมาณ1 ปีถึงจะจบเริ่มเรียนพ.ค2556หนูต้องทำไงคะ

อยากทราบว่า ถ้าผมจะเข้าเรียน ม.6 แบบ 8 เดือน โดยมีวุฒ ม.3แล้ว อายุเกิน20 แล้ว แต่ตอนนี้ มา เป็นทหารกองประจำการ ได้1 ปี แล้ว ผม จะเรียนแบบ 8 เดือนได้ รึป่าว ครับ อยากเอาวุฒิไป สอบ เข้า รร.นส.ทบ อ่ะครับ

 สมัครทันหรือป่าวล่ะเนื่ยจะเรียนต่อ ม.6  จบ ม.3 แล้วสอบได้นักธรรมชั้นตรีเรียนแล้ว


จะสมัครทันป่าวล่ะนี้อยากเรียนเอาวุฒ ม.6 แล้วไปเรียนวันไหนบ้าง


สวัสดีค่ะ ดิฉันจบ ปวช. ปวส. และปริญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ตอนนี้ดิฉันได้แต่งงานและมาอยู่ต่างประเทศและยังไม่ได้ทำงานเลยหลังจากเรียนจบ  ตอนนี้ต้องการศึกษาต่อ โดยจะเรียนปริญาตรีใบที่ 2 แล้วทางมหาลัยในต่างประเทศเขาต้องการวุฒิ ม.6 เท่านั้น จึงอยากทราบว่าดิฉันจะต้องทำอย่างไงถึงจะได้มาซึ่งวุฒิ ม.6 สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือทำอะไรได้บ้าง อย่างไร

รบกวนอานดานบนดวยครบ

คือว่าดิฉัน มีวุฒิ ม. สาม ค่ะ ต่อวุฒิ ม. หก อยากให้จบเร็วๆนิกี่เดือนค่ะและต้องไปสมัคที่ไหนค่ะ


สามีจบป 6 อายุ 45 ปี สามารถสมัครเข้ารับการศึกษาได้เลยไหมค่ะ และเริ่มรับสมัครเมื่อไร 


คือว่าผมมีวุธ ม.2 เรียนได้ใหมครับแล้วต้องทำยังไงครับตอนนี้ผมอายุ25ปีครับ

วุฒิ ม3 ก็สมัครได้นี่ครับ ผมอ่านเขามาตอบอยู่    อ่านด้าน บนๆ บ้างนะครับ ไม่ใช่ ถามๆอย่างเดียว

เรื่องการเปิดรับสมัคร ก็สอบถาม เรื่อยๆครับ เขาเพิ่งเปิดโครงการไม่เดือนยังไม่ปิดรับหรอกครับ

ต้องมีประสบการณทำงาน 3 ปี ?? แล้วถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวหล่ะคะ จะทำไง ตอนนี้ อายุ20 ปี มีวุฒิ ป6 เปิดร้าน wrap รถ และขายสติ๊กเกอร์เกี่ยวกับรถยนต์ แล้วแบบนี้จะเอาหลักฐานประสบการณ์การทำงานจากที่ไหนไปยื่นคะ 

วราลักษณ์ แป้นจันทร์

กำลังจะสมัครงานค่ะ แล้วจะสมัครเรียนได้ป่าวค่ะ

อยากเรียนจังเขาเริ่มรับเมื่อใหร่ครับ หลักฐานมีอะไรบ้างครับ

เจริญพร ท่าน อาจารย์ดร. ดิศกุล และ เอกชัย คือตอนนนี้ ผมเป็นสามเณรอยู่ อายุ19ปี จะครบ20 ในวันที่ 31 มีนาคม 2556

อยากจะเรียน กศน หลักสูตร จบม.6ใน8เดือน หรือ หลักสูตรที่ เทียบโอนแล้วเร็ว เพราะว่า

ตอนนี้เด็กจบแค่ ป.6 เลยไม่ได้เรียนต่อ แต่เคยเรียน กศน ม.ต้น ไว้ เหลืออีก 2-3 วิชา

แต่ขาดช่วงไม่ได้ไปเรียนต่อให้หมด อยากจะทราบว่า จะต้องไปลงเรียนใหม่หรือเปล่า

หรือไปรอเรียนต่อให้จบ ในรายวิชาที่ค้างไว้ หรือว่า พระภิกษุ-สามเณร สามารถเรียนได้หรือป่าว

คือ ลูกเณรอยากจะเรียนต่อ วุฒิทางธรรม ลูกเณรได้ นักธรรมชั้น ตรี-โท มาแล้ว

หาก ท่านอาจารย์ดร. ดิศกุล  และเอกชัยได้อ่านแล้ว ตอบข้อสงสัยด้วยนะครับ ขอบคุณครับ


สนใจจะเรียนหลักสูตร8เดือนค่ะ แต่อ่านเจอว่าต้องมีงานทำไม่ต่ำกว่า3ปี ถ้าทางบ้านทำธุรกิจส่วนตัว และตนเองก็ช่วยกิจการทำงานที่บ้าน จะสามารถสมัครได้ไหมค่ะ และต้องสมัครเขตที่ตนเองทำงานอยู่ใช่หรือไม่ค่ะ แล้วถ้าไปสมัครจะต้องใช้เอกสารใดบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนสอบถามหน่อยครับ เกี่ยวกับรายได้อ่ะครับ ของผมมันไม่มีหลักฐานชัดเจน แต่งานที่ทำรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละหมื่น  พูดง่ายขับรถรับจ้าง แล้วจะสมัคเรียนได้ไหมครับ

ตกลงพระภิกษุสามารถเรียนได้ไม ถ้าได้ขอลายละเอียดคัฟ

อยาก ถาม ว่า โครงการ นี้ มีทุก ปี รึ ปล่่าว หรือ ว่า แค่ ปี นี้ ปีเดียว??


ขอโทษนะครับ ไม่ทราบว่าเรียนจบหลักสูตร6-8เดือน สามารถเอาวุฒิไปสอบตำรวจได้มั้ยครับ

ไม่เป็นรูปเป็นร่าง ทั้งที่เปิดโครงการและออกสื่อไปแล้ว ควรที่จะเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่การดำเนินงานทุกอย่างช้าหมด รายละเอียดไม่ครบถ้วน

แผนการไม่เฉียบขาด ไม่มีกำหนดรับสมัคร ระเบียบปรับเปลี่ยนจน ไม่เป็นที่ชัดเจนสู่สายตาและไม่ตรงกับที่วางแผนไว้ (แผน จากรูปด้านบน)
แล้วถ้าอายุ 23ปี จะเรียนได้ เปล่าครับ

 อยากได้วุฒิมาเลื่อนขั้นที่ทำงาน ตอนนี้ก็เรียน กศน. อยู่ที่สมุย แต่ไม่ค่อยได้ไปเรียนเพราะต้องทำงาน

อยากรู้ว่ามีการเรียนทางคอมหรือจดหมายบ้างมั้ย อยากได้วุฒิ ม.6 มากเลย

โครงการนี้เริ่มหรือยังค่ะ ท้าสนใจเรียนจะสมัครได้ที่ไหนค่ะ 

โครงการนี้ทั่วประเทศรึป่าวค่ะ 

น.ส.อริสรา ชุ่มจิตต์

อยากจะทราบว่า กศน.แถวสัมมากร112 ตรงให้ใกล้บ้างค่ะ เขตบางกะปิอ่ะ และขอเบอร์ติดต่อด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

มีการแก้ไขสาระสำคัญใหม่ดัง บันทึกต่ดไปนี้ครับ http://www.gotoknow.org/posts/511785

หนุยากทราบว่ากรณีที่ออกจากงานมาเพราะความจำเป็นท้าไปสมัครเรียนต่อม.6 ได้ใหมค่ะ

เป็นเรื่องที่ดีคะสามารถจบม.6ได้ใน8เดือน

สวัสดีครับ 

ถ้าประสบการณ์ทำงานไม่ถึง 3 ปี ประมาณ 2 ปีกว่า จะสมัครได้ไหมครับ อยากเรียนมากครับ แล้ววันเปิดรับสมัครรอบถัดไปวันที่เท่าไหร่ครับ ขอบคุณมากครับ

อยากทราบว่าแบบ ประเมิน 9 วิชา ใน 4 หมวด ถ้าประเมินผ่้านหมด จบเลย หรือ ว่าต้องเรียน 8 เดือนเหมือนกันครับ

อยากเรียนต้องทำไงบ้างค่ะ แล้วหากจะสมัครต้องติดต่อใครจ้า

ต้องยอมทำผิดกฏหมายเพิ่อให้ได้ทำงาน

ผมใช้วุฒิการศึกษาปลอมสมัครงาน และยังคงทำงานอยู่ในสถานประกอบการนั้นอยู่

อยากเรียนให้ได้วุฒิการศึกษาจริงมากๆคิดมานานแล้ว และไปเรียน กศน ทางไกล

ก็ไม่จบเสียทีเพราะเวลาไม่มี จะลาไปสอบหรือไปทำกิจกรรมก็ไม่ได้เพราะไม่รู้

จะแจ้งกับสถานประกอบการอย่างไร อายุเริ่มเยอะแล้ว อยากเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วย

แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรดี ผมติดตามข่าวสารกับทาง กศน ว่าจะเปิดโครงการ แบบจบเร็ว

มานานแล้ว จะได้รับทราบว่าเปิดแล้วแต่การประเมินแบบเก่านั้นต้องไปประเมินสถานประกอบการ

ด้วย ซึ่งผมไม่กล้าที่จะเข้าประเมินแบบเก่า เพราะนั้นจะทำให้ผมไม่ได้ทำงานที่นั้นอีกเลย

และคงอับอายกับการกระทำที่ผิดกฏหมายเช่นนี้ และตอนนี้ยังสำนึกผิดอยู่

ผมเชื่อว่ายังคนแบบผมอีกมากครับ อยากให้ทาง กศน เปิดโอกาสทางการศึกษาแบบ

ที่ช่วยคนที่เป็นแบบผมอยู่ ซึ่งมีอีกมากครับ  

และผมเชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาวุฒิการศึกษาปลอมได้มากเลยทีเดียวครับ


ด้วยความเคารพ ครับ

ยอมทำผิดเพื่องาน

ผมใช้วุฒิการศึกษาปลอมสมัครงาน และยังคงทำงานอยู่ในสถานประกอบการนั้นอยู่

อยากเรียนให้ได้วุฒิการศึกษาจริงมากๆคิดมานานแล้ว และไปเรียน กศน ทางไกล

ก็ไม่จบเสียทีเพราะเวลาไม่มี จะลาไปสอบหรือไปทำกิจกรรมก็ไม่ได้เพราะไม่รู้

จะแจ้งกับสถานประกอบการอย่างไร อายุเริ่มเยอะแล้ว อยากเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วย

แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรดี ผมติดตามข่าวสารกับทาง กศน ว่าจะเปิดโครงการ แบบจบเร็ว

มานานแล้ว จะได้รับทราบว่าเปิดแล้วแต่การประเมินแบบเก่านั้นต้องไปประเมินสถานประกอบการ

ด้วย ซึ่งผมไม่กล้าที่จะเข้าประเมินแบบเก่า เพราะนั้นจะทำให้ผมไม่ได้ทำงานที่นั้นอีกเลย

และคงอับอายกับการกระทำที่ผิดกฏหมายเช่นนี้ และตอนนี้ยังสำนึกผิดอยู่

ผมเชื่อว่ายังคนแบบผมอีกมากครับ อยากให้ทาง กศน เปิดโอกาสทางการศึกษาแบบ

ที่ช่วยคนที่เป็นแบบผมอยู่ ซึ่งมีอีกมากครับ  

และผมเชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาวุฒิการศึกษาปลอมได้มากเลยทีเดียวครับ

ด้วยความเคารพ ครับ


ผมใช้วุฒิการศึกษาปลอมสมัครงาน และยังคงทำงานอยู่ในสถานประกอบการนั้นอยู่

อยากเรียนให้ได้วุฒิการศึกษาจริงมากๆคิดมานานแล้ว และไปเรียน กศน ทางไกล

ก็ไม่จบเสียทีเพราะเวลาไม่มี จะลาไปสอบหรือไปทำกิจกรรมก็ไม่ได้เพราะไม่รู้

จะแจ้งกับสถานประกอบการอย่างไร อายุเริ่มเยอะแล้ว อยากเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วย

แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรดี ผมติดตามข่าวสารกับทาง กศน ว่าจะเปิดโครงการ แบบจบเร็ว

มานานแล้ว จะได้รับทราบว่าเปิดแล้วแต่การประเมินแบบเก่านั้นต้องไปประเมินสถานประกอบการ

ด้วย ซึ่งผมไม่กล้าที่จะเข้าประเมินแบบเก่า เพราะนั้นจะทำให้ผมไม่ได้ทำงานที่นั้นอีกเลย

และคงอับอายกับการกระทำที่ผิดกฏหมายเช่นนี้ และตอนนี้ยังสำนึกผิดอยู่

ผมเชื่อว่ายังคนแบบผมอีกมากครับ อยากให้ทาง กศน เปิดโอกาสทางการศึกษาแบบ

ที่ช่วยคนที่เป็นแบบผมอยู่ ซึ่งมีอีกมากครับ  

และผมเชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาวุฒิการศึกษาปลอมได้มากเลยทีเดียวครับ

ด้วยความเคารพ ครับ


แล้วถ้าต่อม.3ที่ กศน.จะรับมั้ยอ่ะค้ะ ตอบด้วยค่ะ  ???

็เปิดรับสมัคอีกวันไหนคะแล้วเปิดหลักสตูรนีีทั่วประเทคเลยไหมแล้วสมัคได้ทีไหนคะ

คืออยากทราบว่าหนูเรียนจบ.ม.1แล้วแต่ไม่จบ ม.2เทอญ2อ่ะค่ะแล้วตอนนี้หนูก็ไม่ได้ทำงานคืออยู่บ้านเฉยๆอ่ะค่ะแล้วอย่างงี้หนูจะเรียนได้มั้ยค่ะเพราะว่าอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้อ่ะค่ะไม่อยากเป็นภาระของแฟนค่ะแล้วคิดว่าคงดีกว่าถ้าได้เรียนจนจบ ม.6 ได้เป็นความจริงอ่ะค่ะช่วยตอบด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะช่วยบอกวิธีและต้องเตรียมอะไรบ้างคุณสมบัติของหนูมีแค่นี้จะเรียนได้มั้ยกับหลักสูตรแบบใหม่อ่ะค่ะ

ตอนนี่ ผมอายุ 16 เดือนมิถุนา 56 นี่จะ 17 เรียนไม่ได้หรอ พอดีผมเลิกเรียนตอน ม.2 ติดเกมส์มากเมื่อก่อน ตอนนี้อยากเรียน แล้วอะครับ กศน จำกัดอายุด้วยหรอ จะเอาวุติ ม.3 ม.6

อยากเรียนแต่ไม่มีเวลา หนูหยุดงานเฉพาะวันพุธอ่ะค่ะหนูมีวุติป 6อ่ะค่ะอยากเรียน มีคำแนะไม่ค่ะ

อยากจบม.6 แบบเร่งรัดหรือไวที่สุดมีไหมค่ะ มีช่วยแนะนำทีค่ะด่วนมากๆ

อย่างนี้ก้อแย่สิคะถ้าอายุไม่ถึง20อ่ะคะ

คือผมอยากรู้ว่า จะทำให้ได้ วุฒิ.ม.6 จะต้องไปนั่งเรียนหรือป่าวครับ คือ ผมต้องทำงานครับ คงไม่มีเวลาไปนั่งเรียนครับ จะทำยังไงได้บ้างครับ 

ไปดูมาเค้าติดป้ายว่าถึง31มค56พอดีเพิ่งทราบข่าวถ้าจะสมัครตอนนี้ทันไหมคะ แล้วอาชีพที่ทำอยู่ไม่มีสลิปเงนเดือนเพราะเป็นผับสมัครได้หรือปล่าวทำม่9ปีแล้วคะ

http://www.gotoknow.org/posts/511785 เห็นในนี้บอกว่าต้องอายุ20ปีขึ้นไป อายุ18ปีไม่ได้หรอค่ะ

ผมอายุ17มีวุติม.3 อยากได้วุติม.6 เรียนแบบพบกลุ่มได้ไหมค้าบ


วุฒิป.6ก็เรียน8เดือนใช่มั้ยค่ะ อยากรู้มากเรยค่ะ

คือแฟนมีวุฒิป.6ก.ศ.น.จะสมัครได้มั้ยค่ะ


คือหนูอายุ 22 มีวุฒิ ม.3 แต่อยากจบภายใน 8 เดือน แต่หนูไม่มีประสบการณ์ทำงาน อย่างนี้พอจะเปนไปใด้มัยคะ

โคราชสมัคได้ที่ไหนครับ ไปถามเค้าบอกว่าเป็นโครงการ แล้วถ้าเปิดรับสมัคที่โคราชจะเปิดตอนไหนครับ

ตอนนี้หนูอายุ 16 ปีค้ะ เรียน กศน.  ตำบล ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ เขาให้หนูเรียน 2 ปี ถึงจะจบได้ หนูอยากทราบว่าทำไม?  ถึงนานจังค้ะ???

ผมไปสอบถามที่ กศน.อ.เมืองเชียงใหม่ตอบแบบไม่อยากตอบตอบแบบถามไปทีเอาใบปลิวให้แล้วเดินหนีบอกไปอ่านดูแล้วกันทำงานรึยังผมบอกผมเปนเจ้าของกิจการแต่ตอนนี้หยุดสักพัก(3เดือน)เพราะต้องรับงานอื่นแล้วจะกลับมาทำอีกเขาบอกก็ตอนนี้ไม่ได้ทำอ่าวแล้วแบบนี้ผมจะไปขอหนังสือรับรองการทำงานจากใครคับนิมันน่าจะเปิดโอกาศให้มากกว่านี้ประเมิน9วิชาคนหลายคนก็ฉลาดพอที่จะเรียนได้แต่ขาดคุณสมบัติใหนๆจะเปิดกว้างกันแล้วเอาให้มันสุดๆไปไม่ดีกว่าเหรอคับ

ทหารเกณฑ์เรียนได้มั้ยคับเพราะทหารเกณฑ์ไม่ใช่ว่าจะมีเวลาเหมือนคนทั่วไปซึ่งในค่ายทหารก็มีสอยอยู่แต่หลายคนเกือบทั้งหมดก็ไม่ได้เรียนไม่ได้สอบเพราะต้องทำงานอย่างอื่นเช่นเข้าเวรไปบ้านเจ้านาย

สมัครได้ที่ไหนเริ่มเรียนเมื่อไหร่

หนูเรียนม5ไม่จบแต่หนูอยากเรียนให้จบทันเพื่อนเพื่อไปสอบเข้ามหาลัยได้แต่หนูอายุเพิ่ง16ปีสมัครเรียนได้ไหมค่ะ


สอบถามนะค่ะ คือแฟนหนูตอนนี้เป็นทหาร เรือ อยู่ค่ะ 

เป็นทหารเกณฑ์ต้องอยู่เรือ ตลอด จะเรียนได้มั้ย และต้องใช้เวลาในการไปเรียน เสาร์-อาทิตย์ 

หรือยังไงค่ะ ช่วยอธิบาย

คะขอสอบถามอาจารยเรองคาใชจายคาลงทะเบยน คาสมครเทาไหรคะ

ขออภัยค่ะอาจารย์...พิมพ์ข้อความอ่านและแปลไม่ออกคือภาวิณีจะถามว่าการสมัครนี้ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนต้องชำระเงินทางไหนชำระเท่าไหร่ค่ะขอโทษที่รบกวนค่ะอาจารย์พอดีสนใจม.ปลาย 8 เดือนอย่างมากเลยค่ะขอบคุณอาจารย์ไว้ ณ ที่นี้ด้วยแล้วกันนะคะ ด้วยความเคารพ

จันทร์เพ็ญ พันธมาศ

มีคำถามอยากถามค่ะ ว่าการสมัครกศน.หลักสูตร 8 เดือน สมัคยังไงค่ะ ต้องติดต่อกับใครหน่วยงานไหน อยากทราบจริงๆ ขอความอนุเคราะห์ตอบคำถามด้วยค่ะ

ตอนนี้น้องยุแถวพระประแดงค่ะ อยากทราบว่า กศน.ที่นี่รับหรือเปล่าค่ะ และน้องขายเสื้อผ้าตามตลาดไม่มีนายจ้าง ไม่มีใบรับรองการทำงาน สามารถสมัครเรียนได้ไหมค่ะ ตอนนี้อายุ 22 ปีค่ะ วุฒิ ม.3 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

คือหนูอายุ24ปีสมัครได้หรือเปล่าคะ คือมีวุตม.3กศนคะ

หนูมีวุฒิ  ป  6  แต่งานหนูเปลื่ยนมาบ่อยจะเรียนได้ไหมคะ

เคยเรียนภาคปรกติแล้วไม่จบค่ะเลยเทียบโอนเข้ากศน.เรียนจบต่อม.ปลายเรียนและสอบไปแล้วค่ะเทอมนึงแตพอต้องการวุฒิไปทำงานกลับไม่มีให้คะ่แล้วบอกว่าหลักฐานหายคะเหลือข้อมุล ม.ต้นแค่เทอมเดียวเลยถามไปว่าต้องทำไงตอบกลับมาว่าต้องเีรยนใหม่ ม.ต้น เข่าอ่อนเลยเสียเวลาเรียนเป็นปี แถมแนะนำให้ไปสอบเทียบวัดระดับชั้นคะ เลยสมัครเรียนแถวบางเขนเขาให้ไปลงทะเบียนที่มีนบุรีเสียเงิน1500+ค่าสมัคร2500ไดหนังสือมา6เล่มให้อ่าน เขาบอกว่าจะติดต่อกลับว่าสอบวันไหนแล้วเงียบหายไปเลยแน่ใจค่ะว่าโดนหลอก ตอนนี้เห็นยังรับสมัครอยู่เลยค่ะ

กศน.อำเภอกุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

รบกวนท่านครับ ไม่ทราบว่าท่านมีระเบียบการไหมครับ ช่วยแนะนนำด้วยนะครับ

รายละเอียดระเบียบการ โทร.หรือไปถาม ที่จุดรับสมัครเลยครับ

รับสมัครใน 470 แห่ง(อำเภอ) ไปสมัครได้แล้ว ทั้ง 470 แห่งเข้าใจและกำลังรับสมัครแล้ว รุ่น 1/56 จะปิดรับสมัครไม่เกินสิ้นเดือน เม.ย.56  ค่าสมัครคนละ 1,500 บาท ใครประกอบอาชีพอยู่ในเขตของแห่งไหนใน 470 แห่งนั้น ก็ต้องไปสมัครที่แห่งนั้น สมัครข้ามเขตไม่ได้ ( ดูรายชื่อ 470 แห่ง ได้ที่ https://dl.dropbox.com/u/109014048/leveleduc470.pdf )

มีการเปลี่ยนแปลง จากที่เคยบอกว่าสมัครแล้ว เดือนที่ 2 ( มิ.ย.) สอบครั้งที่ 1 เลย ใครผ่านวิชาไหนก็ไม่ต้องเรียนวิชานั้น เขากลัวว่าสอบเร็วจะไม่ผ่านกัน แล้วจะหมดกำลังใจ จึงเปลี่ยนไปสอบครั้งที่ 1 ในเดือนที่ 4 ( ส.ค.) วิชาไหนไม่ผ่าน ให้สอบครั้งที่ 2 ในเดือนที่ 8 ถ้าสอบครั้งที่ 2 ก็ยังผ่านไม่ครบ 9 วิชา จะไม่จบใน 8 เดือน แต่สะสมวิชาที่ผ่านไว้ได้ 5 ปี วิชาที่ไม่ผ่านต้องสมัครใหม่ในรุ่นต่อไป ไม่ว่าจะเหลือกี่วิชาค่าสมัครใหม่ก็ 1,500 บาทอีก

ขออนุญาตแจ้งข่าวค่ะ

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา  2556

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี (ประเภทต่างๆ) 

ประจำปีการศึกษา  2556

1.การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี

2.การรับสมัครผู้เข้าศึกษาเพื่อเตรียมศึกษาสำหรับปริญญาตรี (Pre-Degree)

3.การรับสมัครนิสิตนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

4.การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต 

-จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์    18 มี.ค.2556 - 30 เม.ย.2556

-จำหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ณ อาคาร สวป. ชั้น 1    18 มี.ค.2556 - 13 พ.ค.2556

(เว้นเฉพาะวันที่ 13-16 เม.ย.56)

- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 

13 ก.พ.2556 - 13 พ.ค.2556

- รับสมัครทางไปรษณีย์     18 มี.ค.2556 - 10 พ.ค.2556

- รับสมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช    4 - 13 พ.ค.2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-310-8614-24

หรือ

http://www.sbuyd.com/product_detail.php?id=3827


หากปัจจุบันกำลังศึกษา ที่กศน ระดับมอปลาย เพราะอายุงานไม่ครบ 3ปี แต่หากปีหน้าอายุงานครบพอดีจะสมัครโครงการนี้ได้ไหมค่ะ เพราะกลัวซ้ำซ้อนน่ะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ปีหน้าถ้าจะสมัครโครงการนี้ ก็ต้องลาออกจาก กศน.ม.ปลายออกมาก่อนครับ


สวัสดีค่ะ หนูเรียนจบม.3 ตอนนี้อายุ22ปีค่ะ อยากเรียนให้จบม.6มากๆค่ะหนูอยากทราบว่าที่หาดใหญ่มีการรับสมัครแบบเรียนแค่8เดือนจบ รึป่าวค่ะ แล้วอีกอย่างคือ หนูทำงานอยู่ด้วยค่ะ ที่ทำงาน เค้าให้ หยุด เดือนละ 2วันเองค่ะ และไม่ให้หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ ค่ะ <<ช่วยตอบทีนะค่ะ  ถ้ายังไงจะได้รีบไปสมัครค่ะ>> หนูอยากเรียนให้จบจะได้ไม่มีคนมาดูถูกหนู..เหมือนที่แล้วมา...ค่ะ  ขอบคุณค่ะ....

1.เรียนหลักสูตรนี้จะมีปัญหาในการไปเรียนต่อมหาลัยมั้ยค่ะ อ.เอกชัย

2.ค่าใช้จ่ายสามารถผ่อนชำระระหว่างเรียนได้มั้ยค่ะ  

3.แล้วเราต้องสอบ N-net  อีกมั้ยค่ะ1. เนื่องจากการเรียนแบบนี้ไม่มีเกรด จึงเรียนต่อมหาวิทยาลัยแบบที่ต้องดูเกรด เช่นแอดมิชชั่น ไม่ได้ ต้องเรียนต่อแบบที่เขาไม่ดูเกรด เช่น มสธ. รามคำแหง ราชภัฏบางสาขา

2. ค่าใช้จ่ายเพียง 1,500 บาท ผ่อนชำระไม่ได้

3. แต่ละวิชามีการสอบภาคทฤษฎี 70 % ซึ่งสอบโดย กศน. 50 % สอบโดย สทศ. 20 % การสอบโดย สทศ.นี้ก็ลักษณะเดียวกับ N-NET

อยากทราบว่า ราชภัฏบางสาขา มีที่ไหนบ้างหรอคะ

อยากมีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ว่าจะลงเรียนแบบ 2 ปี หรือ 6 เดือน ดีอะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

"สาขา" ในที่นี้คือ สาขาวิชาเอกครับ ต้องถามราชภัฏแต่ละแห่งว่าสาขาวิชาเอกใดของแห่งนั้นที่ไม่ดูเกรดเฉลี่ยเดิม เช่น สาขาการพัฒนาชมชน

ยังเปิดอยู่มั้ย มีปวช.2 อยู่ สามารถโอนได้มั้ยค่ะ

อีกอย่างไม่มีเวลาไปเรียน สามารถลงเรียนทางไปรษณีย์หรืออินเตอร์เน็ตได้มั้ยค่ะ

เรียนถามคุณครูเอกชัยครับ ว่า

Mindmap 

 ด้านบนยังใช้ในการเทียบระดับแบบใหม่ที่กำหนดออกมาหรือไม่ครับ  

หรือใช้ Mindmap ใหม่ครับ  อยากเห็นครับ

ในบันทึกนี้มีคำตอบพวกนี้หลายรอบแล้ว เช่น "มีการแก้ไขสาระสำคัญใหม่ดังบันทึกต่อไปนี้ครับ http://www.gotoknow.org/posts/511785"

ถึงผมจะตอบอีกหลายรอบ คุณก็คงไม่เห็นไม่อ่านอีกแหละ


ดิฉันทำงาานอยู่ต่างประเทศอยากจบ ม .6 จะเรียนได้ไหมค่ะแต่ถ้าให้กลับไปสอบไทยบอกได้เลยค่ะว่ารำบากถ้าต้องกลับไปสอบหลายครั้งวิธีไหนที่ฉันจะสามารถจบได้มั้ยค่ะ

ขอบคุณคร๊าบ  กระทู้ยาวมากครับ....

ในสมุทรปราการมีที่ไหนรับสมัครหลักสูตรกศนฺ8เดือนบ้างค่ะจะรีบไปสมัครก่อนสิ้นเดือน

บ้างยังไม่เปิดรับสมัครเลยครับ เห็นเขาว่ายังไม่พร้อมครับ  ใน กทม ครับ

1.สอบ9 หมวดวิชา มีคะแนนเก็บมัยค่ะ หรือสอบอย่างเดียวท้ังหมดไม่มีคะแนนเก็บ 2.การสอบแบ่งออกเป็น2ครั้ง ถ้าครั้งแรกลงทั้ง9 ตัวเรยได้มัย หรือจำกัดจำนวนที่ลง 3.นำวุฒิที่จบไปต่อ ปวส.ได้มัย

อายุ25แล้ว แต่ยังมีแค่วุฒป6 มีอาชีพเปนของตัวเองคะ จะติดต่อสมัคเรียนได้ยังไงคะ       แต่จะไปทำงานข้างนอกบ้าน แต่เขาไช้วุฒ ม 3 ขึ้นไป มีแค่ป6 ทำงานที่ไหนก็ไม่ได้   อยากมีวุฒคะ ตอ้งทำไงดีคะ


เดินตรงศูนย์ กสน เลย สอบถามเขาดูครับ

คือผมอายุ19ปี มีวุฒิม3 อยากเรียนแบบ 8เดือนจบจะได้มั้ยครับ แล้วต้องทำยังไงมั้งครับ

ช่วยบอกทีน่ะครับ

คือผมมีวุฒิ ป.6

อายุงานจะครบ 1 ปี ในวันที่ 2 พ.ค. นี้

ไม่ทราบว่าจะสมัครได้รึไม่คับถ้าเคยเรียน ปวชมา 3 ปี แล้ว ติด 0 อ่ะ ครับ แล้วแก้ยังไม่หมด แต่อยากจบก่อนอ่ะ ครับ เพราะต้องต่อมหาลัย เรียนแบบ ไว้ๆได้ไมครับ 

อยากเรียนให้เส็จไว้ๆ อ่ะ ครับมีวิธีไมครับ มีวุติ ม.3 เคยเรียน ปวช. มา 3 ปี มีวิธี เรียนไว้ๆไมครับ

ส้ม สวัสดีค่ะหนูอายุ23ปีค่ะทำงานมา4-5ปีแล้วค่ะเป็นธุระกิจของครอบครัวค่ะพี่สาวเป็นเจ้าของร้านแต่หนูเรียนจบแค่ป.6จะเข้าเรียนโครงการ8เดือนได้ป่าวค่ะ

lung

เรียน กศน8เดือน ลงเรียนมหาลัยสวนดุสิตได้ไหมค่ะ

ไปสมัครกศน.หลักสูตร8เดือนมาเมื่อเดือนเม.ย.56 สมัครเรียบร้อยและจ่ายเงินแล้ว แต่ทางกศน.โทรมาบอกว่าเรียนไม่ได้ ต้องไปสมัครที่จ.เกิดของตน เวลาสมัครไม่ใช่ให้เทียบเขตที่เราประกอบอาชีพเหรอค่ะ ช่วยตอบกลับเมลนี้หน่อยค่ะ

ไปสมัครกศน.หลักสูตร8เดือนมาเมื่อเดือนเม.ย.56 สมัครเรียบร้อยและจ่ายเงินแล้ว แต่ทางกศน.โทรมาบอกว่าเรียนไม่ได้ ต้องไปสมัครที่จ.เกิดของตน เวลาสมัครไม่ใช่ให้เทียบเขตที่เราประกอบอาชีพเหรอค่ะ ช่วยตอบกลับเมลนี้หน่อยค่ะ

ไม่ทราบว่าจะมีเปิดรับสมัครเรียน กศน.ม.6 จบ 8เดือนอีกเมื่อไหร่ค๊ะ เนื่องจากเรียนจบ ม.3 ทำงานตำแหน่งพนักงานช่วยเหลืออคนไข้มา 11ปีตอนนี้ทางโรงยาบาลเปิดรับสมัครศึกษาต่อผู้ช่วยพยาบาลต้องใช้วุฒิม.6หรือเทียบเท่า ม.6 ดิฉันจึงอยากเรียนเพื่อนจะได้เรียนต่อผู้ช่าวพยาบาลค่ะ

ขอคำแนะนำค่ะ หลานสาวตอนนี้กำลังเรียน ม.6 แต่มีความจำเป็นจะต้องตามแม่ไปอยู่ประเทศนอร์เวย์(ต้องเดินทางไม่เกินกลางเดือนพฤศจิกายน) แต่ต้องการให้หลานได้เรียนจบม.6..... ที่กศน.มีสอบเทียบ ม.6 ไหมค่ะ หรือว่ามีที่เรียน กศน.ในประเทศนอร์เวย์ไหมค่ะ หรือว่ามีคำแนะนำอะไรที่ดีกว่านี้ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

อายุ 50 กว่าแล้วเรียนได้มั้ยครับ

@คุณNok ครับ

อายุ50ปียังเรียนได้ครับ ไม่มีข้อจำกัด

@คุณ YU ครับ. ต้องนำผลการเรียนที่เรียน ม.6 ไปแล้วมาเทียบโอนที่กศน.แล้วเรียนต่อในวิชาที่เหลือครับก็จะจบ ม.6 ได้ ที่ประเทศไทย สำหรับกศน.ที่นอร์เวย์ไม่มีไปจักสอนครับสมัครที่ไหนค่ะ อยากเรียน

อยากสมัครเรียนต้องทำไงบ้าง

ผมเคยเรียนที่ ระดับ ปวช. 2ปี ลาออกตอนปี 3 มีใบรับรองผลการเรียนจากสถาบัน แบบนี้ผมสามารถไปเทียบโอนหน่วยกิจได้ใหมครับ และต้องใช้ระยะเวลาการเรียนนานใหมครับ รบกวนตอบทาง Mail. ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ.

ศิริลักษณ์ เป็ดทอง


และถ้าอายุไม่ถึง20ต้องทำยังไง

 

ตอนนี้ยังมีเปิดรับสมัครหรือป่าวคับ

แร้วจะสมัครยังไงคับ สมัครที่ไหน ต้องเตรียมอะไรบ้างครับ

ขอพูดเรื่องคนคุมสอบครับ

 

วันนี้กระผมไปสอบมา รู้เครียดมากคัรบเพราะเจออาจารย์ หรือพนักงานคุมสอบที่เข้มงวดมากๆ ไม่นึกถึงสถานภาพของผู้เข้าสอบเลยไม่มีจิตบริการ ไม่มีเมตตาจิต ไม่คำนึงถึงสภาวะของผู้เข้าสอบแต่ละคนเลยว่าเป็นอย่างไร คือยึดติดกับหลักการมากเกินไป ถ้าเป็นการคุมสอบนักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาในระบบก็ว่าไปอย่าง เพราะบุคคลเหล่านั้นเขามีอาชีพศึกษาเขามีความเป็นมืออาชีพ แต่นี้มีใครบ้างคุณลุงอายุเกือบ60ปีอย่างงี้ คุณป้าขายกับข้าวอย่างงี้ คุณน้าเมื่อวานไปไถนามาเล็บยังติดขี้โคลนอยู่เลย คุณพี่เข้ากะดึกเลิกงานตีสองแล้วมาสอบ ขอสอบก็ยากพอสมควร ทุกคนมีจุดประสงเพียงแค่อยากยกระดับความรู้และภาวะวุฒิการศึกษาเพียงเท่านั้น บ้างครั้งจึงใช้เวลาว่างจากงาน มาอ่าน มาศึกษาตำราหนังสือ และ แบ่งเงินที่ต้องจุนเจียครอบครัวบางส่วนมาสมัครเรียน แต่นี้อะไรเจอพนักงานคุมสอบหน้าเครียดเลย เร็วนะครับเข้าห้องช้าปรับตกเลยครับ ทุจริตปรับตกครับ ทำข้อสอบเร็วๆนะครับ เหลือห้านาทีครับสองนาทีครับ คุณลุงก็หายใจผงาบผงาบ คุณป้าก็เกาหัวจนฟู เก็บครับเก็บเสร็จไม่เสร็จก็เก็บ แล้วมีการบ่นช้าอย่างงันช้าอย่างงี้ส่งข้อสอบไม่ทัน ทั้งที่ห้องอื่นเขายังนั่งอยู่เต็มห้องเลย แล้วบางทีก็เหลือเวลามากพอสมควร อันนี้ที่ผมพูดขอเจาะจงห้องเลยห้องสอบห้องที่7ของกสน.ม.6/8อ.เมืองลำพูนวันที่27-28 กรกฎาคม 2556 ที่พูดไม่ใช่อะไรครับ ไม่ได้อยากให้มีการทุจริต หรือปล่อยปละจนไม่มีระบบไม่ใช่ แต่อยากให้มีการยืดหยุ่นหรือมองให้มันต่ำกว่าหลักการ หรืออุดมการลงมาหน่อยนึง เพื่อให้เหมาะกับสภาวะครับ ที่สำคัญการเรียกบุคลากรครับ อยากจะฝากบอกคนคุมสอบบอกว่า คนที่คุณคุมหนะรุ่นพ่อรุ่นแม่คุณทั้งนั้นกรุณาอย่าเยอะสิครับ

ขอสอบถามหน่อยน่ะค่ะคือหนูอยากเรียน แบบใหม่ ค่ะ ตอนนี้หนูก็จบม.3มานานแล้ว หนูอยู่ซอย ราม65ค่ะ จะสมัครได้ที่เขตไหน วันไหนค่ะ

แล้วตอนนี้เปิดรับสมัคร มั้ยครับในหลักสูตร ระยะสั้น 6 เดือน อยากจะสมัครครับ เพราะตอนนี้ปฎิบัติหน้าที่ อยู่ในป่าในเขา สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นานๆที ค่อยได้ออกมาเล่นเนต เลยไม่ทราบข่าวสารครับ ทำอย่างใรดีครับ อยากจะเรียน

ในปีการศึกษา 2556 นี้ เปิดรับช่วงใหนบ้างครับ เดือนใหน วันใหน ยังไงครับ

 

คือหนูจบม.3 แล้วถ้าหนูเรียนจะจบภายในกี่เดือน หรือว่า8 เดือนเหมือนเดิมค่ะ

สมัครสอบเมื่อไรค่ะ

 

6/8/56ตอนนี้รับสมัครยุรึป่าวคะ...เเร้วต้องเตรียมหลลักฐานอะรัยไปบ้าง

ค่าใช้จ่ายเท่ารั่ยคะ..แร้วเปิดรับสมัครตลอดเวลาหรือเฉพาะเดือนกรกฎาคมคะ

ปล.หนูอยู่คลองหลวงปทุมธานีไปที่ กศน.คลองหลวง เรยรึป่่าวคะ...รบกวนช่วยตอบนะคะ

ตอนนี้หนูอายุ19จะ20ค่ะ แต่อยากจบม6เร็ว เพราะเพื่อนรุ่นเดียวกันตอนนี้จะจบกันหมดแล้ว แร้วตอนนี้หนูไม่ได้ทำงานอะไรเพราะมานั่งเรียนเก็บปวช3ณที่วิทลัยอาชีวแห่งหนึ่งแร้วมันนานกว่าจะจบ แร้วเสียค่าใช่จ่ายอะไรไหมค่ะ แร้วถ้าหนูสมัครหนูต้องเรียนอีกกี่ปีค่ะถึงจะจบเทียบเท่าม6 ค่ะ แร้วหนูก้อเคยเรียนมาบ้างค่ะ แร้วถ้าจบม6เทียบเท่าแร้วไปต่อมหาลัยต่างๆๆได้ป่ะค่ะแร้วจะมีเกรดยอมรับป่ะค่ะ แร้วเรียนนี่เราเลือกเรียนหรอค่ะว่าจะเรียนวันไหนเวลาไหนหรอกค่ะ

ให้ข้อมูลด้วยนะค่ะ คือ อยากทราบจริงๆๆค่ะ ไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้นะค่ะ

 

ขอบคุณอย่างจริงนะค่ะที่ให้ข้อมูล

 

 

สวัสดรคะอยากถามว่า......ถ้าเราเรียนกศน.แล้ว 1ปีแล้วอยากเทียบโอนไปเรียน 8 เดือนได้ไหมคะ และ จริงๆแล้วกศน.เรียนจบกี่ปีคะ 2ปีหรือ3ปีกันแน่ ........และอยากรู้ว่าถ้าเราเป็นลูกจ้างร้านเสริมสวยสามารถเรียนหลักสูตร8เดือนได้ไหมตะ และอยากรู้ว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างเวลสเรสไปสมัครจริงๆเพราะและอยากรู้ว่า.......สามารถเข้ามหาลัยได้ไหมคะ ถ้าจะสอบแกทแพทแล้วไปแอดตามมหาลัยหลักสูตร8เดือนทำได้ไหม........ถ้าเป็นลูจ้างเฉยๆไม่มีใบประกอบการค้าถ้าเราจะไปสมัครได้หรือปล่าวหรืออะไรยังไงช่วยตอบหน่อยนะคะตอนนี้เครียดมากๆ ........ C

คือว่า ผมบวชเป็นพระอยู่แล้วอยากเรียน กศน ม.ปลายไปด้วย จะเรียนแบบไหนได้บ้างครับ เปิดรับสมัครวันไหน ค่าใช่จ่ายเท่าไหร่ครับ จ.นครพนม อ.ปลาปาก บ.หนองฮี

หลักสูตรจบม.6ภายใน8เดือนสามารถนำไปเรียนต่อ ม.รามคำแหงได้ไหมค่ะ 

สวัสดีค่ะคือมีเรื่องอยากถามค่ะคือตอนนี้อายุ 25 ปี ค่ะ อยาก เรียนต่อ กศน ม.6ใน 8 เดือนแต่ไม่ได้หยุดวันอาทิตย์เลยไม่มีเวลาไปเรียนจะทำยังไงดีค่ะแล้วอายุงานก็เกิน 3 ปีแต่ไม่ได้ทำอยู่ที่เดียวกันคือย้ายที่ทำงานนะค่ะ อย่างนี้จะมีสิทธิ์เรียนไหมค่ะ ขอคำตอบด่วนนะค่ะ อยากเรียนจริงๆค่ะ รบกวนตอบทางอีเมลให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุนค่ะ

ขอสอบถามนิดนึงค่ะ สรุปว่าตอนนี้โครงการ เรียน กศน. วุฒิ ม.6 แบบ 8 เดือนเปิดรับสมัครแล้วหรือยังค่ะ? หนูสนใจเรียนค่ะ จบ ม.3 เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อายุ 21 ปี สนับสนุนโครงการนี้นะค่ะ เพราะส่วนตัวสำหรับหนูคิดว่า บางทีเรียนปีครึ่ง ถึง สองปีมันนานไปหน่อย เอาเวลาไปทำงานเก็บเงินเรียนต่อมหาลัยดีกว่า

ยังไงรบกวนตอบกลับ หรือแจ้งกลับด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ผมอายุ17ปีผมอยากจะเรียนแบบ8เดือนพอจะมีทางไหน ไหมครับ พอดีหาข่าวมาเยอะแต่ไม่ค่อยแน่ใจขอบคุณมากครับ

มีีค่าใช่จ่ายอะไรไมค่ะรึเรียนฟรีทุกอย่างค่ะ

อยากค่าใช้จ่ายอะไรไมค่ะหรือหรือเรียนฟรีตลอดหลักสูตรค่ะฦ

ขอโทษนะค่ะหนูขอถามนิดหนึ่งค่ะ! หนูไปทำงานที่ต่างประเทศพอกับมาถึงที่ไทยหนูได้ทำนากะป้าคนล่ะครึ่งพอดีมีคนบอกว่าไปเรียนกศน8เดือนได้วุฒิมอ6หนูจึงไปสมัคเรียนมาได้เสียค่าลงทะเบียน1500บาทมีการทำรายส่งถึงวันสอบหนูก้อไปสอบพอวันที่28ที่ผ่านมามีครูกศนมาประเมินสรุปคือว่าหนูไม่ผ่านค่ะเค้าบอกว่านู๋ไม่มีอาชีพเป็นของคนเองแล้วเค้าถามหนูมาว่าจะเอาวุฒิมอ6ไปทำอะไรหนูได้ตอบไปว่าจะเอาไปเรียนต่อเค้าบอกไม่สามารถทำได้เพราะเรียน8เดือนไม่มีเกรดที่จะสามารถเทียบเรียนต่อได้ค่ะ หนูควรจะทำไงดีค่ะตอนนี้หนูอายุ23อยากจะเรียนจบเร็วๆค่ะ

อยู่เขตราชเทวีค้ะอยากทราบว่าเรียน ม6/8เดือนจบ จะเปิดรับสมัคร อีกเมื่อไหร่ค่ะแล้วทำงานไม่ถึง3ปีเรียนได้ไหมค่ะแต่เงินเดือนถึงค่ะแล้วจะไปสมัคร ได้ที่ไหนมั้งค่ะแล้วใช้หลักฐานอะไรมั้งค่ะช่วยตอบด้วนนะค่ะ แล้วอายุ32เรียนได้ไหมค่ะหนูมีวุฒิ ม3 จบมาจาก กศน ใช้สมัครได้ไหม่ค่ะ

ตอนนี้อายุ29ปีฝันและหวังมาตลอดว่าจะเรียนให้จบม.6 เรียน ก.ศ.น ไม่เคยจบเรียนมาหลายที่ในจังหวัดค่ะ แต่ก็ไม่จบ ไม่ได้ไปเรียนเพราะหยุดงานไม่ได้ เรียนๆไปจนจะจบแต่ก็ไปสอบครั้งสุดท้ายไม่ได้ เรียนตั้งแต่อายุ18-19จน20-22ได้โดยประมาณ และสุดท้ายก็เรียนไม่จบ ตอนนี้เพิ่งออกจากงานที่เก่ามา หนูทำงานมาปีครึ่งค่ะ แล้วก็มาซื้อเฟรนไซร์ไอติมทอดของตี๊ดอกสเดาขายค่ะขายดีมาก ก็เลยอยากทราบว่ากรณีแบบนี้ ต้องไปเรียนหลักสูตรแบบเดิมหรือป่าวคะ อายุก็มากแล้ว เพราะไปหาสมัครงานที่ไหนเค้าก้อดูวุฒิขั้นต่ำม.6ทั้งนั้นม.3มีบ้างเป็นบางที่ไม่มีโอกาศเติบโตยาก หางานทำยาก ลำบาก ฝากด้วยนะคะ เพราะส่วนมากที่อยากเรียนอยากสอบเทียบส่วนมากแล้วก็หน้าจะเป็นกลุ่มที่รักความกล้าวหน้าอยู่แล้วถึงอยากจะไปสมัครเพื่อไปศึกษาต่อทางใดทางนึง อยู่กับสังคมได้อย่างไม่อาย กราบขอบคุณมากค่ะ และอยากไห้ช่วยหาทางแนะนำด้วนนะคะ

อายุ 29แล้วอ่ะค่ะ เพิ่งออกจากงานมา ทำธุระกิจส่วนตัว อยากเรียนให้จบ ม.6 จะได้ทำอะไรที่ดีกว่านี้

เราต้องเตรียมเอกสารการสมัครอะไรบ้างคะ ?!

รบกวนสอบถามหน่อยนะคับ ผมจะสมัคเรียน สามารถสมัครเรียนได้ที่ไหนบ้างครับ บ้านผมอยู่ บางซื่อ กรุงเทพครับ

ขอถามค่ะดิฉันอาชิพขายเสื้อผ้าอยู่ต่างจังหวัดเรียน ม.6 จบ8เดือนได้ไหมค่ะ ขายเกิน 3 ปีแล้ว อยู่ต่างจังหวัดจะต้องให้ใครเซ็นให้ค่ะ

โครงการนี้เปิดรับสมัครรึยังคะ ที่ไหนบ้างในกรุงเทพค่ะ

สามารถสมัครได้เดือนไหนค่ะ

แล้วถ้าแบบหนูทำงานสามที่ในสามปีหนูต้องขอใบรับรองจากนายจ้างทั้งสามสถานที่ทำงานหรือเปล่าค่ะ

ปัจจุบันโครงการนี้ยังมีอยู่รึป่าวค่ะ สมัครช่วงไหน มีวุฒิ ม.3 ค่ะ เรียนม.ปลายได้แค่ ม.4 สามารถนำมาเทียบโอนได้มั้ย อายุ 18 ปี ต้องมีใบรับรองการทำงานด้วยมั้ยค่ะ อยากเรียนได้วุฒิไปทำงานค่ะ วุฒิน้อยหางานยากค่ะ

สอบถามค่ะ

จบม.3 มา17ปีแล้วตอนนี้อายุ32ปีอยากเรียนต่อแต่ติดที่ว่าไม่มีเวลาไปเรียนมีแบบว่าเรียนและสอบทางไกลไหม?พักอาศัยอยู่ที่อเมริกาค่ะไม่ได้ทำงานอยู่บ้านเป็นแม่บ้านค่ะแต่ที่เมืองไทยทำนาค่ะ

อยากทราบว่า กศน.8เดือน นักเรียนไม่มีรหัสนักเรียนนักศึกษาหรอคะ

ถ้าอยู่ต่างประเทศสามารถเรียนได้ใหมค่ะ? อยากเรียนมากค่ะ

อายุ21สมัคได้ไหมค่ะ

นู๋ยากเรียนแต่ไม่มีวุฒป.6แต่อ่านออกเรียนได้เท่าป. 6แต่ตอนนี้นู๋อายุ21แล้วจะเรียนได้ไหมค่ะ

อยากสอบถาบ ผอ ว่า ถ้าผมเป็น พลทหาร แล้วอยากสอบ นายสิบ แต่ มีวุฒ ป.6 ต้องการเรียนต่อ ให้จบ ม.6 ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหนครับ

เอื้ออังกูร มณีวงศ์

ผมชื่อเอื้อครับ ผมอยู่ จังหวัด ชลบุรี อำเภอบ่อทอง ผมจะสามารถ เรียน กศน. ได้ที่ไหนคับ ผมเรียน จบ แค่ป.6 เองครับ อยากทราบว่า ผมต้องไปเรียนที่ เอาเภออะไร ตำบลอะไร ที่อยุ่ใน จ.ชลบุรี ผมอยากเรียนอยากมีงานทำที่ดีกว่านี้ครับ ที่เรียน ม.6ใน 8เดือน คับ แนะนำผมที่คับ ....

สวัสดีค่ะอยากทราบว่าหนังสือรับรองต้องทำอย่างไงค่ะแล้วให้สมาชิกอ.บ.ตเซ็นรับรองได้ไหมค่ะ

จบหลัก ม.6 ภายในแปดเดือนตั้วนานแล้ว สอบผ่านทั้งทฤษฎีและปฎิบัติเรีบนร้อยตั้งนานแล้วยังไม่เห็นวีแววที่จะได้วุฒิเลยค่ะทำไงดี อยากรีบไปสมัครเรียนต่อค่ะ

สนใจที่จะเรียน กศน ออนไลน์ ค่ะ หนูจะต้องทำอย่างไรบ้าง หนูมีวุฒิ ม.สาม ต้องการได้วุฒิ ม. หกเพื่อเรียนต่อมหาลัย

จะสอบถามว่าเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ค่ะ ดิฉันอยู่ อ.พาน จ.เชียงราย ต้องไปสมัครที่ไหนค่ะ แล้วถ้ามีวุฒิม.3 มาแล้วสมัครได้ป่าวค่ะ

ผม อายุ 18 ปี เรียนหลักสูตร 8 เดือนได้ไหมครับ ???

หนูมีคำถามค่ะ ผอ. หนูมีวุฒิ ป 6 แต่อยากเรียนต่อให้จบ ม6 แต่ไม่ทำงาน.จะเรียนภายใน 8 เดือน ได้ไหมค่ะ

สนใจเรียนค่ะ อยู่โคราชจะติดต่อได้ทีไหนค่ะ

หนูจบแค่ป.6ค่ะทางบ้านยากจนแม่ไม่มีเงินส่งเสียจะเรียนได้ไหมค่ะ 8เดือนได้วุฒิม.6 อยากทราบค่ะ ต้อนนี้อายุ21แล้วค่ะสามารถเรียนได้ไหมค่ะ. ขอบคุนลวงหน้าค่ะ

ขอโทดนะครับ อยากทราบว่าผมเป็นพ่อค่าขายเสื้อผ้าตามตลาดนัด ขายมา5ปีแล้วครับ ตอนนี้อายุ24ครับ ผมจะเรียนได้ไหมครับ วุฒิ ป6 ผมมีครับ รบกวนช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ผอ.คับตอนนี้ผมออกจากงานแล้วผมทำงานได้3ปีแล้วคับผมกลับมาทำไร่ผมยังสมัครได้หรือเป่ลาคับผมอยากได้วุติไปหางานทำดีๆๆคับได้หรือเปล่าคับ ช่วยตอบที่ แหละไม่ทราบว่าต้องเรียนทุกวันไหมคับ

วรรณวิชัย พิลารักษ์

ผอครับผมอยากรู้ว่าจบม6กศน8เดือนจะเรียนต่อวิทยาลัยได้มัยครับ

หลักสูตร 8เดือนนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ เดือนไหน ของทุกปีล่ะคับ ขอทราบรายละเอียดหน่อย ขอบคุณมากคับ

ตอนนี้อายุ 23 ปี เรียนจบ ม.3 มา แต่ทำงานที่ใหม่ได้ปีกว่าๆๆและได้ทำงานที่อื่นมาก่อนอยากเรียน หลักสูตร ม.6 ให้จบภายใน 8 เดือน ตอนนี้อยู่แถวบางกะปิ อยากสมัครเรียนแถวใกล้บางกะปิ มีที่ไหนรับสมัครบ้างค่ะ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ใช้อะไรเป็นหลักฐานบ้างค่ะ ตอนนี้ยังมีรับสมัครอยู่ใหม่ค่ะ และที่ในกทม.มีที่ไหนบ้างค่ะ อยากเรียนมากเลยค่ะ

จะเปิดรับสมัครวันไหนครับ เขตราษฎร์บูรณะมีหรืิอ

เปล่า

ขอประชาสัมพันธ์ครับ

**** ติวฟรี ม6 8เดือน ที่

------>>>>http://somporncet3.blogspot.com/

ณัฐรุจาพร ภูมิรัตนจรินทรื

คือตอนนี้เรียนอยู่ค่ะแต่เหลืออีก สามวิชาค่ะไม่ผ่านต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ค่ะเพื่อที่จะสอบอีกสามวิชาให้ผ่านแต่ข้อสอบมันยากเกินไปค่ะ คณิต อังกฤษ Smes ค่ะ ตอนนี้กลุ้มมากๆเพราะไงก้อคงไม่ผ่านเพราะอ่านอังกฤษไม่ออกเลยค่ะยากมาก

อยากทราบว่าอายุหนู19คร้ เคยทำงานในแห่งหนึ่งนาน2ปีแร้วออกมาทามธุรกิจส่วนตัวคร้จะเข้ารับการศึกษาได้ไหมคร้จบม.6ภายนัย8เดือน

หวัดดีครับ  พอดีผมเห็นแล้วอยากเรียนจะต้องทำยางไรบางครับ

แล้วเรียนทางออนไลน์ได้ช้ไม่ครับ

แล้วผมจะสมัครที่ไหนถึงจะได้ครับ

พอดีทำงานยุผมอยากเรียนทางออนไลน์ครับ

ผมอยากเรียนแล้วสมัครที่ไหนช่วยบอกผมที่ครับ

น .ส จุฬาลักษณ์ คำนัน
  • พัทยามีที่ไหนสมัครไหมค่ะ อยากเรียนค่ะ

คือตอนนี้หนูอายุ18จะ19แล้วค่ะ จบแค่ ป.4 แล้วอยากที่จะเรียนต่อ กศนค่ะจะได้มั้ยค่ะ

สมัครได้ที่ใหนคะสนใจมาก รบกวนติดต่อ 0863330549ตามเบอร์นี้เลยค่ะ ตอน นี้ยังรับอยู่รึเปล่าค่ะ

ทำยังไงคะ

สวัสดีค่ะ

สนใจจะเรียนต่อ ม. 3 และ ม.6 ระยะเวลา 8 เดือน ทางไปรษณีย์ อายุ 35 ปี อยู่ สวีเดน สมัครได้ไได้ไหมคะ อยากเรียนมากเลย ได้เสียค่าเรียนไหมคะ ตอนนี้ จบ แค่ ป.6 ขอบคุณมากค่ะ

ผมเรียนจบปวช.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาแล้วครับ แต่ติดปัญหาตรงที่ผมการเรียนต่ำ (ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับ ป.ตรีที่รามคำแหง) ผมต้องการสอบราชการทหาร แต่ติดตรงที่ หากใช้วุฒิปวช.เข้าไปสอบแข่งขันจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.80 แต่หากใช้วุฒิม.6 เกรดเฉลี่ยต้องอยู่ที่2.20 ผมจบปวช.แล้ว แต่ผมอยากได้วุฒิ กศน.ม.6อีก1ใบเพื่อสอบแข่งขัน ไม่ทราบว่าเทียบโอนได้ไม๊ครับ แล้ววุฒิ กศน. มีเกรดเฉลี่ยรึปล่าว

ผมอยากเรียน ให้จบม6 เพราะมีวุฒิแค่ป6 เพราะไม่มีโอกาศได้เรียนเท่าไร ช่วยแนะนำเอาบุญหน่อยครับ

คือผมมีวุฒิป.6แต่ไม่ได้เรียนมาเป็นสิบปีแร้วคับ ผมยังจะเรียนได้อยู่ใหมคับ


นูมีวุฒิม.3ค่ะอยากเรียนให้จบม.ปลายค่ะ ูหนูอยู่ กทม.นะค่ะอยากทราบว่าจะเรียนที่ไหนได้บ้างค่ะแบบจบเร็วๆเลยค่ะขอทราบรายละเอียดหน่อยนะคะ(ขอบคุณค่ะ)

เรียนทางไปรษณีย์ไหมค้ะ ค่าเรียนเท่าไหร่ ขอเบอร์โทรด้วยคะ ขอที่อยู่ด้วยคะ ขอบคุณมากค่ะ

เรียนหนังสือแค่ ป3ค่ะ ตอนนี้ อายุ 38ปีแล้วค่ะ อ่านออกมั่งไม่ออกมั่ง เลยอยากเรียนหนังสือ จะได้อ่านออกเหมือนคนอืนเค้า แต่ไม่รู้เค้าจะรับไม่ เพราะไม่มีวุติ อะไรเลยค่ะ ถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไร ยินดีรับฟังค่ะ

ผมอยากสมัครได้ไหมครับ มีเขตในกทม ไหมครับ พอดีผมพึ่งปลดทหารมาอะครับ วุฒิ ป.6

ชื่อวัลลีค่ะตอนนี้อายุ 19 ปีจบม.5มีวุฒิม.3มีใบเกรดตอนม. 5สามารถเรียน จบ ม 6 ได้มั้ยค่ะเรียนทางไปรษณีหรือผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะมีจบภายใน 1 ปีหรือเร็วกว่านี้มั้ยค่ะ

ตอนนี้ ม.6 ภายใน8 เดือนต่องชลอไว้ก่อนเนื่องจากผู้จบน้อยรัฐบาลต้องลงทุนสูงจึง ให้ไปใช้การเทียบระดับการศึกษาแบบใต่ระดับแทนครับ. สนใจติดต่ิที่ กศน.ทั่วประเทศ

คืออยากเรียนม. ต้นทางไปรษณีย์แบบที่ถูกต้องตามหลักกระทรวงศึกษาธิการแบบ8เดือนจบต้องสมัครยัวไงคะปี2558

จินดารัตน์ เพ็ชรรักษา

ตอนนี้หนูมีวุฒิ ม.3 หนูอยากเรียนต่อ ม.6 อ่ะค่ะ หนูสามารถเรียนต่อที่นี่ได้ใช่ป๊ะคะ แล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรคะ หนูอยากทราบรายละเอียดอ่ะค่ะ

คือเราเรียนไม่จบ ม.6 เทอม 2 อยากทราบว่าถ้าเทียบหน่วยกิจไปเรียน กศน ให้จบ ม.6 เร็วกว่า 8 เดือนได้ไหม คือต้องรีบไปเอาวุฒิไปสมัครเรียนที่ต่างประเทศ

ผมเป็น ทหาร นี้ผมยังเป็นยังไม่ถึง สามปีเลยครับ อยากรู้ว่าผมจะสมัครได้หรือ ป่าวผมต้องการ เรียนให้จบ ม.6 ครับ ผม มีวุฒิ ป.6 นี้ผมสามารถ ไปสมัครได้หรือป่าว อยากรุ้มากครับ ขอโทดที่รบกวนนะครับ แอด ไลน์ฒมา คุยได้หรือป่าวท่าได้ ที่ ไลน์นี้ bankmissu ชื่อแบงค์ครับ

สวัสดีค่ะ อยากเรียนทางไกลแบบ 8เดิอนจบค่ะจะเรียนได้ไหมคะ พอดีเรียนจบแค่ ประถม6 ตอนนี้อยู่เชียงใหม่ค่ะ จะเริ่มสมัครได้เมื่อไหร่คะเรียนทางไปรษณีย์ค่ะ

ลักษณาศิริ สวัสดิ์ภักดีกุล

ดิฉันจบวุฒิม.3อยากเรียนต่อต้องทำอย่างไรบ้างคะ

โครงการ ม.6 แปดเดือน ขณะนี้ได้ยกเลืกการรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วครับ ให้ไปใช้วิธีเทียบระดับแบบไต่ระดับแทน. คือจบประถมไปเทียบ ม.ต้น จับมือ.ต้นไปเทียบ ม.ปลาย ตืดต่อได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดครับ หรือ ขอคำแนะนำจาก กศน.อำเภอทุกแห่งในพื้นที่ครับ


อยากเรียนคะไม่ทราพว่าจะสมัครได้ที่ไหนได้บ้างคะสมัครยังไงค่ะติดต่อกลับด้วยค่ะ 0877227651

  1. คือหนูยังไม่จบม. ปลายค่ะๆเพราะว่าตอนที่หนูรียาม.6เทอม2มันมีปัญหาครอบครัวเลยหยุดเรียนๆไปตอนนี้หนูทำงานอยู่ที่กรุงเทพๆคืออยากจะเรียนให้จบม.6ค่ะๆจะต้องไปสมัครที่ใหนค

เชียงใหม่มีที่ใหนบ้างครับ

  1. มีวุฒม6ครึ่งเทอม แต่ดรอบไว้ ถ้าต้องการสมัครต้องทำไงค่ะ

ผมจบแค่ป.6 เรียนไม่จบม.3 แต่จบนักธรรมตรี แต่ผมอยากได้วุฒิบัตรม.6 มีประสบการในการทำงานมา6ปี อยากเรียนต่อให้จบม.6 ใน8เดือนจะได้มัยคับ หรือมีคำแนะนำในการสมัครยังงัยบ้างครับ

นัฐอิสชญา วินิจโชติรัตน์

ขอโทษนะค่ะ ฉันมีวุฒิแค่ ป.6 อยากเรียนให้จบ ม.6เลยที่เดียวจะใช้เวลานานแค่ไหนค่ะ

ผมอยากทราบว่า ปัจจุบันโครงการสอบเทียบจบ ม 6 8เดือน แต่ ณ ปัจจุบันนี้ ผมมีวุตปอหกผมอยากเรียนให้จบมอหกต้องทำอย่างไรขอคำแนะนำด้วย

เรียน. ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

ผมมีเรื่องรบกวนท่านครับ คือว่า ลูกผมเรียนจบ ม.6 ที่โรงเรียนของรัฐแห่งหนึ่งในตำบล บ่อวิน

อำเภอ ศรีราชา จัหวัด ชลบุรี

ปัญหาเป็นอย่างนี้ครับ

1. ลูกเรียนจบ ม.3 ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งใน อ.บางละมุง ชลบุรี แต่ติดค่าเทอมโรงเรียน ทางโรงเรียนเขาไม่ออกใบจบให้จนกว่าจะชำระหมด

2. โชคดีที่ได้เข้าเรียนต่อ ม.4,5,6 ตามที่กล่าวในเบื้องต้น

3. ปัจจุบัน เรียนจบ ม. 6 แล้ว ทางโรงเรียนเขาก็ไม่ออกใบจบให้เหมือนเดิม ถ้าไม่เอาใบจบ ม.3มาให้

ทางโรงเรียน

4. เป็นเหตุให้ลูกไม่มี ทั้งใบจบ ม.3 และ ม. 6 ไม่สามารถไปทำอะไรได้ แม้แต่จะไปสมัครงาน

5.ผมไม่มีเงินหรือปัญญาที่จะเอาเงินไปเอาใบจบ ม.3 ให้ลูกและตัวเองก็ยังตกงานอยู่

คำถาม

1. ถ้าผมอยากได้ใบจบ ม.3 ที่ กศน.เพื่อเอาไปทางโรงเรียน ให้เขาออกใบจบ ม. 6 จะทำได้ไหมครับ

และต้องทำอย่างไร

ขอความเมตตาด้วยครับ

ขอบพระคุณครับ


ณัฐวรรณ สุวรรณคล้าย

วิไลลักษณ์ นุระธนะ

อยู่แถวรังสิตคะ สมัครเรียน กศน จบบม.3 มาอยากได้วุฒิม.6สมัครเรียนได้แถวไหนคะ


ชื่อมดค่ะตอนนี้ทำงานมา3-4ปีแล้วค่ะอยากเรียนต่อเพราะว่ามีวุฒแค่ป. 6เองค่ะอยู่ กทม ค่ะ


สวัสดีครับ

นครศรีธรรมราช มีอำเภอไหนบ้างครับ

ขอทราบรายละเอียดหน่อยครับ

มีวุฒ ป.6. อยากเรียนทางไกลต้องทำยังงัยบ้างคะ

อยากไปเรียนแต่ไม่รู้ต้องเริ่มยังไงอายุ20แล้วค่ะมีแค่วุฒป.6เองต้องทำไงค่ะสนใจมากค่ะ

สมัครเรียนที่ใหนครับ ทำอย่างไร เพราะน้องจบมัธยมต้น อยากให้จบ ปลายเลย

จบ ป6ใบสุทธิหาย อยากเรียน ม.3ได้มั๊ยครัย

คือผมอยากเรียนต่อให้จบม.6 ภายใน8เดือน แต่ติดอยู่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาว่างเพราะทำงาน จะสามารถสมัครได้หรือปล่าวครับ และสมัครยังงัยที่ไหนครับ ยังเปิดรับสมัครอยู่หรือปล่าวครับ

ตอนนีผมอายุ18จะ19แล้วคับผมอยากจบไวๆๆเพราะว่าเพื่อนผมตอนนี้จะจบม.6แล้วผมอยากเรียนก.ศ.น.ให้จบไวๆช่วยให้คำแนะนำหน่อยนะคับช่วยให้คำแนะนำน่อยผมอยากเรียน

ผมอยากเรียนมากแต่อยากจบไวๆมีคนแนะนำว่ามีที่นี้เขาบอกมาผมอยากจะขอคำแนะนำว่าต้องทำอยากไงแนะนำผมน่อยคับ ตอนนี้ผมอายุ18/19แนะนำน่อยคับ

เชียงรายสมัครเรียนได้ที่ไหนค่ะ

ถ้าจบนักธรรมตรีแล้ว ใจหาย จะเป็นอะไรไหม

สวัสดีคะ สนใจอยากเรียนคะ ยังเปิดรับสมัครอยู่หรือป่าวคะ


มีวุฒิ ป.6 อยากจบ ม.ปลาย ตอนนี้อายุ28 เรียนทางรัดได้ไม่ค่ะอยากไปเรียนต่อไห้สูงๆค่ะแนะนำได้ไม่ค่

ผมอยากเรียนต่อให้จบม6ครับเคยเรียนมาแร้วแต่ม่ได้ไปสอบหนึ่งเทอมครับตอนนั้นเรียนม3ครับ

นิติกร เพชรสังคุณ

ผมอยู่ประเทศนอกเรียนได้ไหมคับ ระดับ ป.6- ม.6

อยากทราบรายละเอียดการเรียนต่อ จบ ม.3 อยากเรียนต่อ ม.6 จบเร็ว แถว จ.กำแพงเพชร มีมั้ยค่ะ

สวัสดีค่ะ ตอนนี้หนูอายุ21ปีแล้ว จบม.3 มานานมากแล้วอยากเรียนต่อจนจบม.6 แล้วได้วุฒิม.6 ต้องทำยังไงได้บ้างคะ พอดีวุฒิม.3 หายค่ะ จะสามารถสมัครเรียน กศน. ได้ไหมค่ะ

จบป. 6อยากเรียนต่อต้องทำไง

สมัคที่ไหนคับ


สมัครเรียนที่ไหนครับ

อยากทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการสมัคร และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ คืออยากแนะนำให้คนในครอบครัวลองสมัคร

อยากทราบว่าตอนน้องชายนี้อายุ 19 ปี เรียนจบ ม.3 แล้วออกมาทำงาาน 7-11 ได้ 1 ปี แล้วอยากจะจบ ม.6 ภายใน 8 เดือน สามารถเรียนได้ไม่

นายสุรินดา. เนินทราย

ขอสอบถามหน่อยนะคับคือสนจัยจะเรียนกศน ม.4-ม6คับอายุจะ25แล้วคับจะสมารเรียนได้ป่าวคับเปิดรับสมัครเดือนไหนคับตอนนี้ก้ทำงานยุจะเรียนแต่วันอาทิตย์ได้เปล่าคับ

นายสุรินดา. เนินทราย

ขอสอบถามหน่อยนะคับคือสนจัยจะเรียนกศน ม.4-ม6คับอายุจะ25แล้วคับจะสมารเรียนได้ป่าวคับเปิดรับสมัครเดือนไหนคับตอนนี้ก้ทำงานยุจะเรียนแต่วันอาทิตย์ได้เปล่าคับ

สนใจต้องการเรียน.ตอนนี้เลยค่ะ.ตอนนี้ต้องการวุฒิ .ม6ค่ะ.ต้องการความมั่นคงในที่ทำงานค่ะ

ทราบว่าในปัจจุบันโครงการนี้ยกเลิกไปแล้ว ถูกต้องมั้ยค่ะ

โครงการนี้ ยกเลิกไปหรือยังคะ

โครงการนี้ยกเลิกแล้วครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท