กระจกเงาเราไว้ส่องหน้า

ให้รู้ว่าดีเด่นเป็นไฉน

ครูอยากรู้ตัวครูเป็นอย่างไร

เชิญดูเด็กที่ได้สั่งสอนมา

เด็กนั้นไซร้เปรียบได้ดังกระจก

ไม่ต้องยกขึ้นดูก็รู้ว่า

ครูมีลักษณะล้วนควรบูชา

หรือว่าเลวนักหนาน่าอับอาย

อันกระจกบานนี้มีสมบัติ

ภาพแน่ชัดสิ่งเปื้อนไม่เลือนหาย

แต่ถ้าตัวดีแน่แม้ตนตาย

ภาพยังฉายคนเห็นงามเด่นเอย

@..payoa..@