วันนี้เป็นครูเวรประจำวันพุธจึงต้องมาโรงเรียนแต่เช้า  เพื่อมาดูแล    นักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและดูแลความเรียบร้อยทั่วๆไป