AAR คุณอำนวย สพท.นนทบุรี เขต 1

กล่าวโดยสรุป AAR วันนี้กระชับและได้สาระมากทีเดียว
   เมื่อวันที่ 5 ก.ย.เราได้ประชุมคุณอำนวย จาก 6 CoPs (ประจำเดือน) ที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  แต่ละ CoPs ก็มาเล่ารายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกัน  โดยมี รองฯสุพจน์(CKO) เป็นประธาน มีคุณกัญจณัฐ(หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน)และคณะ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกลางจาก สพท.เข้าร่วมด้วย
      รองฯสุปรียา จากโรงเรียนวัดปากน้ำฯ แกนนำชุมชนเรื่อง"การพัฒนาพหุปัญญาผู้เรียน"  ได้เล่ากิจกรรมที่ทำภายในโรงเรียนคือ ได้จัดสัมมนาครูในโรงเรียน และหาวิทยากรมาเสริม โดยครูได้พยายามสอดแทรกเรื่องพหุปัญญาในการสอน  การจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ที่มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาพหุปัญญาตามความถนัด รวมทั้งมีการประกวดแข่งขันด้วย  ส่วนกิจกรรมที่ทำกับเครือข่ายได้ประชุมสัมมนาเมื่อวันที่ 25 ส.ค.(ผมได้ลงบล็อกไปแล้ว)  รองฯสุปรียาบอกว่ากิจกรรมต่อไปเราจะไปดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่โรงเรียนอื่นๆเพิ่มขึ้น
       ครูวรรณพรรณ และรองฯผ่องใส โรงเรียนสตรีนนทบุรี แกนนำชุมชนเรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้" ได้เล่ากิจกรรมที่ทำอย่างเป็นระบบ  เกิดการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยกันมากมาย (ผมได้ลงในบล็อกมาตามลำดับแล้ว)  และวันที่ 21 กันยายน  จะจัด "ตลาดนัดวิจัย" ของชุมชนนี้ที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี จะมีทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นในห้องประชุม และนำเสนอผลงานวิจัยที่แสดงนวัตกรรมต่างๆที่เป็นชิ้นงานให้ดูอย่างกว้างขวาง  ก็ขอเชิญชวนร่วมงานด้วย
      โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ (ครูโรจนะ)แกนนำชุมชนเรื่อง "การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ" ได้จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนรอบหนึ่งแล้ว  ขณะนี้กำลังจะขยายผลไปสู่เครือข่ายและทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
       โรงเรียนศรีบุณยานนท์  แกนนำชุมชนเรื่อง "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" ซึ่งมีรองฯจีรพันธ์เป็นหัวหน้าคณะ  แต่วันนี้ครูนงเยาว์มาเล่าแทน ได้เล่าถึงการทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายและในโรงเรียนอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่องและคึกคักมาก (เคยเขียนในบล็อกมาแล้ว) จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตอนนี้เกิดนวัตกรรมอย่างน้อย 2 อย่าง คือได้ปรับแบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กระชับขึ้น และได้ลงลึกทดลองพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นแกนบูรณาการกับทฤษฎี VCและ BM. ทำนำร่อง 12 ห้องเรียน มีการพบกันแลกเปลี่ยนกันเป็นประจำ  วันที่ 12 กันยายนนี้จะ AAR.ของชุมชนนี้กัน อยากเรียนเชิญ สคส.มาเป็นกำลังใจด้วย(ถ้าว่าง)
       โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์(ครูสุภรัตน์หรือครูอิ่ม) ซึ่งเป็นแกนนำชุมชนเรื่อง "ICT เพื่อการเรียนรู้"
ได้เล่าถึงการดำเนินงานว่าจะแทรกกระบวนการ KM ลงในงานปกติทุกงาน ต้องการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมมากกว่าติดยึดรูปแบบ เพื่อไม่ให้ครูกังวลเรื่อง KM และงานก็กำลังเดินไปอย่างได้ผล   และวันนี้ได้ทำร่วมกับเครือข่าย(เขียนลงในบล็อกถัดไป)
        จากนั้นเรา ได้ประชาสัมพันธ์/คุยกัน/ตกลงกันหลายเรื่อง เช่น
        -เล่าเรื่องการไปดูงาน KM ที่กรมราชทัณฑ์
        -เล่าเรื่องข้อเสนอแนะจากการประชุม 6 หน่วยราชการที่ผ่านมา
        -งานนิทรรศการ ICT จังหวัดนนทบุรี วันที่ 22 กันยายน ที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
        -Video conference คั้งที่ 3 เรื่องการวิจัย วันที่ 14 กันยายน ซึ่งเชิญโรงเรียนสตรีนนทบุรีไปนำเสนอ
        -งานมหกรรม KM ที่ไบเทค บางนา  วันที่ 1-2 ธันวาคม  เราอยากส่งเป็นภาพรวมของ KM สพท.
        -การวางแผน KM ปี 50  สพท.จะจัดงปม.ให้ ขอให้แต่ละชุมชนเขียนแผนมา  อยากให้ลงลึกพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเพิ่มขึ้น และมุ่งขยายเป็นเครือข่าย เพราะ Milestone ปี 49 มุ่งนำร่องที่แกนนำ 6 CoPs  ปี 50 ขอให้พยายามขยายให้ครอบคลุมเครือข่ายทุกแห่ง
        -นัดประชุมคุณอำนวยครั้งต่อไปวันที่ 2 ต.ค. 9.00นที่ศรีบุณยานนท์
            กล่าวโดยสรุป AAR วันนี้กระชับและได้สาระมากทีเ ดี ยว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#kmสพท.นนทบุรีเขต1

หมายเลขบันทึก: 48556, เขียน: 06 Sep 2006 @ 08:25 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)