JJ2012V4_11 หลังปีใหม่ ร่วมใจพัฒนา ร่วมสงกรานต์ปัญญา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สงกรานต์ปัญญา

 ๑๓ โรงพยาบาล ๘๘ ชีวิต รวมมิตร ร่วมจิตร เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน โรงพยาบาล เรียนรู้ หลักสูตร HA001V2012 พื้นฐานการพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ สำหรับบุคลากรใหม่ ที่ทำงานไม่เกิน ๒ ปี

 จัดโดย HACC คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วม กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 บรรยากาศการเรียนรู้ สองวัน

 

 เริ่มตั้งแต่ BAR นำพาชีวิต ร่วมคิดสร้างสรรค์

 

 ๒๔ ท่าน ต้องการความรู้ และเข้าใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพ พื้นฐาน

 ๑๔ ชีวิต ต้องการรู้ HA มากขึ้น

 ๑๐ ชีวิตต้องการนำความรู้ไปปฏิบัติจริง

 JJ เริ่มด้วยการบูรณาการ จาก เอกสาร ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ที่ เชื่อมโยง การเรียนรู้ การศึกษา และ การพัฒนาระบบสาธารณสุข ในศตวรรษที่ ๒๑

 จากนั้น ท่าน ผอ. HACC รศ.นพ.อภิชาติ ได้กล่าวนำบันไดสามขั้นของการพัฒนา

 ช่วงบ่ายเราแบ่งทีมงานเป็นสามชุดเพื่อเรียนรู้ ในคุณภาพการบริหาร คุณภาพในส่วนงานพยาบาล และ คุณภาพของสายสนับสนุน

 วันที่สอง เข้มข้มมากขึ้น เพราะ ทุกท่านต้องการพัฒนา ปรับตนเอง มาตรงเวลา และ เรียนรู้ร่วมกันจนเลยเวลาอาหารกลางวัน

 เคล็ดวิชาของการพัฒนาเพื่อให้ผ่านการประเมิน ได้รวบรวมมาเป็น หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการเรียนรู้

JJ2012

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

กราบสวัสดีปีใหม่ไทยเจ้าค่ะอาจารย์หมอข่าวสด :)