การให้อภัยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เสมอ

การให้อภัยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เสมอ ผมเชื่อว่าการอภัยเล็กๆ ที่เราให้ออกไปแก่คนใกล้ตัวและคนไกลตัว ไม่เพียงช่วยเปลี่ยนโลกภายในของเราให้สงบลง ยังช่วยเปลี่ยนโลกภายนอกได้ด้วย

สันติภาพ (หรือจะใช้คำว่า ปรองดอง สมานฉันท์ หรือคำอะไรก็แล้วแต่) ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากภายในใจเรายังเต็มไปด้วยความแค้นแน่นฝังลึก ไม่ให้อภัยกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แรงบันดาลใจความเห็น (0)