--> แจ้งข่าว...งานสอนสมาธิวิชชาธรรมกาย(ครั้งที่16) ณ วัดโมลีโลกยาราม อาทิตย์ 1 เม.ย.


สมาธิ แจ้งข่าว งานสอนสมาธิวิชชาธรรมกาย ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กทม.(ฝั่งธนบุรี) วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 13.00 น. บริเวณพระวิหาร ดังภาพข้างล่างนี้ เนื้อหาการฝึก คือ 1. หลักสูตร ๔ กายธรรม 2. หลักสูตร ๑๘ กาย ฯลฯ แถมการพูดคุย ปรับพื้นฐานการเรียนรู้วิชชาธรรมกายเพื่อความเข้าใจตามหลักวิชชาที่ถูกต้อง ท่านผู้สนใจโปรด ติดต่อร่วมการฝึกที่เบอร์ 089-2499744 (คุณต้น)พัฒนาใจ

  แจ้งข่าว งานสอนสมาธิวิชชาธรรมกาย ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กทม.(ฝั่งธนบุรี)
   
      วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 13.00 น.
    

    บริเวณพระวิหาร ดังภาพข้างล่างนี้

     
   
      
เนื้อหาการฝึก คือ

      1. หลักสูตร ๔ กายธรรม
    
      2. หลักสูตร ๑๘ กาย
      
    ฯลฯ
      

      แถมการพูดคุย
   
    ปรับพื้นฐานการเรียนรู้วิชชาธรรมกายเพื่อความเข้าใจตามหลักวิชชาที่ถูกต้อง

    
      ท่านผู้สนใจโปรด ติดต่อร่วมการฝึกที่เบอร์ 089-2499744 (คุณต้น)

แผนที่เดินทางโดยละเอียดมาวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร  เข้าไปอ่านได้ที่นี่ 
    
      
http://www.watmoli.org/v3/main.php?url=map

รายละเอียดอื่นๆ อ่านได้ที่ 
http://khunsamatha.fix.gs/index.php?topic=410.0

 

หมายเลขบันทึก: 483185เขียนเมื่อ 25 มีนาคม 2012 16:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 พฤษภาคม 2012 14:45 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

อานิสงค์ของวิชาธรรมกาย

อานิสงส์ทันตาเห็นของการเห็นกายธรรม 1.ทำให้เรียนหนังสือดีขึ้น ความทรงจำดีขึ้น

2. ทำให้พ้นจากอุบัติเหตุทั้งปวง

3. ทำให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ

4. ทำให้มีปัญญาคมกล้า

5. ทำให้ห่างจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งปวง

อานิสงส์ของการเห็นธรรม

การเห็นธรรมนั้น แบ่งเป็น ๒ อย่างคือ การเห็นดวงปฐมมรรคเพียงอย่างเดียวและการเห็นธรรมกาย

ประโยชน์จากการเห็นดวงปฐมมรรคนั้นอย่างหนึ่ง และประโยชน์ของการเห็นธรรมกายนั้นอีกอย่างหนึ่ง

เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยเพียงไร ย่อมขึ้นอยู่กับการเห็นของเราว่า เราเห็นเนือง ๆ หรือเห็นกันชั่วครู่ ความต่างกันอยู่ตรงนี้

ถ้าเราเห็นอย่างชัดเจน และเห็นได้เนือง ๆ ย่อมเกิดอานิสงส์มาก เกิดประโยชน์มาก ในทางกลับกัน หากเราเห็นเลือนรางและเห็นได้ไม่นาน ย่อมได้ประโยชน์น้อย เกิดอานิสงส์น้อยลงไป

ก. อานิสงส์และประโยชน์ของการเห็นดวงปฐมมรรค อย่างน้อย อานิสงส์และประโยชน์จากการเห็นดวงปฐมมรรค มี 18 ประการคือ

1. มีใจเป็นหิริโอตตัปปะ โดยที่ไม่ทราบว่าหิริโอตตัปปะ คืออะไร

2. เปลี่ยนสภาพใจจากแข็งกระด้างเป็นอ่อนโยน จากใจบาปเป็นใจเมตตากรุณา

3. หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ฝันเห็นแต่สิ่งมิ่งมงคล

4. ปราศจากโรคภัย แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ

5. พ้นจากไฟพิษ และคมศาสตรา

6. เทวดาย่อมคุ้มครอง

7. เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์

8. ตายแล้วไปสู่สวรรค์ (ไม่หลงตาย)

9. สุขภาพจิตดี

10. ใบหน้าผ่องใส

11. ไม่แก่เกินวัย

12. ความจำดี

13. ตัดสินใจถูกต้อง ความคิดมีเหตุผล

14. ไม่ฟุ้งซ่าน มีสติ

15. ปกครองตัวเองได้ ไม่หมดอาลัยในชีวิต

16. ทำกุศลขึ้น บุญไม่เสื่อม

17. บริหารงานไม่เหนื่อย แม้เหนื่อยก็สดชื่นคืนสภาพเดิมอย่างเร็ว

18. เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความคิดทันสมัย

ข. อานิสงส์และประโยชน์ของการเห็นธรรมกาย อย่างน้อย อานิสงส์และประโยชน์ของการเห็นธรรมกาย มี 19 ประการคือ

1. ปราศจากทุกข์ ภัย โรค

2. เป็นผู้ช่วยตัวเอง ทำตนให้หมดเวร หนีเวร

3. เป็นผู้ไม่ก่อหนี้ ไม่สร้างเวรให้แก่ตน

4. ชื่อว่าบำเพ็ญตบะ เผาผลาญกิเลสให้หมดไปจากใจตน

5. เป็นการยกสภาพใจ สู่ความเป็นอารยะ

6. เป็นผู้มีใจเป็นพระ เป็นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัย

7. รู้ทางเดินของพระอริยเจ้า ตามหลักมรรค 8 ชื่อว่าเจริญรอยตามยุคลบาท

8. เป็นผู้ตื่นแล้ว เบิกบานแล้ว

9. เป็นผู้ใกล้ตถาคต

10. เป็นผู้มีมิ่งมงคล แม้เห็นสมณะก็เป็นมงคลอยู่แล้ว แต่เห็นธรรมกายเป็นมงคลร้อยเท่าพันทวี

11. เป็นการทำตนให้หมดชาติ หมดภพ พ้นจากเวียนว่ายตายเกิดเข้าไปทุกที

12. เป็นผู้เข้าถึงโมกขธรรม

13. เป็นหน่อเนื้อพุทธางกูร ดำเนินชีวิตเยี่ยงโพธิสัตว์

14. เป็นสุคโต คือมาดีไปดีทุกชาติ ไม่ไปอบายภูมิเลย

15. เป็นผู้เห็นแดนเกษม แจ้งนิพพาน ได้มรรค ได้ผล ได้นิพพาน

16. เป็นผู้สืบศาสนา เป็นทนายแทนพระศาสนา

17. เป็นที่พึ่งของศาสนา ไม่เป็นหนี้ศาสนา

18. เป็นเนื้อนาบุญเขต เป็นเนื้อนาบุญของโลก เป็นทักขิไณยบุคคล

19. ได้เห็นวิชชาที่พระพุทธเจ้าทรงเห็น และได้บรรลุธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุ เช่นได้เห็นวิชชา 3 คือ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ

การเห็นธรรมกาย

มีคุณอย่างเดียว

โทษไม่มีเลย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี