สแกนดิเนเวีย Scandinavia : เมืองที่ไฝ่ฝันอยากจะไปสักครั้งหนึ่งใช่ไหม?

เย็นเยือกและเยือกเย็น

ข้อมูลทั่วไปของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย

ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียนั้น เป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศที่หนาวจัด อากาศมลภาวะน้อยมาก ต่างจากประเทศยุโรปอื่นๆ กล่าวขานว่าเป็นดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน (พระอาทิตย์เที่ยงคืน ซึ่งจะเห็นได้ชัดในช่วงฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม) ตั้งอยู่ทางตอนบนสุดของทวีปยุโรปประกอบไปด้วยประเทศ เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์ โดยรวมทั้งประเทศในสแกนดิเนเวียแล้วเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในยุโรปแต่มีประชากรอาศัยอยู่น้อยมาก โดยมีพื้นที่ประมาณ 1.2 ล้านตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 463,000 ตารางไมล์ มีประมาณ 24 ล้านคนเท่านั้น หรือคิดเป็น 4 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งยุโรป[1]

สังเกตได้ชัดว่าธงชาติประเทศในสแกนดิเนเวียจะเป็นรูปเครื่องหมายบวก (+) เหมือนกันทุกๆธง แต่สีจะต่างกัน

ภาพรวมคร่าวๆของแต่ละประเทศ และรูปสถานที่ท่องเที่ยว

ประเทศในสแกนดิเนเวียประกอบจริงๆแล้วมีแค่ 3 ประเทศคือ สวีเดน นอเวย์ และเดนมาร์ก แต่ถ้าเป็นกลุ่มประเทศนอร์ดิก (Nordic Countries) ก็คือกลุ่มประเทศยุโรปตอนเหนือ จะมีประเทศ สวีเดน นอเวย์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ รวมไปถึงเขตอธิปไตยในหมูเกาะต่างๆ เช่น เกาะกรีนแลนด์ เกาะแฟโรว์ และเกาะโอลานด์ Greenland, the Faroe Islands, and the Åland Islands[2]

Aurora in Finland


Footnote

[1] http://wikitravel.org/en/Scandinavia

[2] รวมเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในสแกนดิเนเวีย โปรดดู http://www.goscandinavia.com/usa/en-us/menu/scandinavia/go-scandinavia.htm

Footnote Image

http://wikitravel.org/en/Image:Aurora_finland.jpg

http://wikitravel.org/en/Image:Scandinavia.png

http://wikitravel.org/en/Image:Norden_flags.jpg

http://wikitravel.org/en/Scandinavia

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมโลกความเห็น (0)