วันนี้ผมได้รับเชิญจากท่านคณบดีเป็นอาจารย์ตัวเล็กๆร่วมประชุมกับกรรมการมูลนิธิแพทย์แผนไทยซึ่งมีท่านอาจารย์นพ.เฉกเป็นประธาน มีท่านอาจารย์คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมด้วย

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับโอนโรงเรียนเข้ามาไว้ในโรงพยาบาลมาประมาณ 2 ปี อ.ทวี เลาหพันธ์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโรงเรียนในขณะนี้ได้เล่าให้ที่ประชุมฟังถึงผลการดำเนินงานซึ่งเป็นที่น่าพอใจยิ่ง ขณะนี้โรงเรียนเปิดหลักสูตรปริญญาตรีการแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับ มีการดำเนินการจัดหน่วยผลิตยาที่กำลังขอมาตรฐาน GMP ครับ สถานที่สวยงามและทันสมัยมากๆบนตึกอดุยเดชวิกรมชั้น 13

การที่ได้ร่วมประชุมครั้งนี้ทำให้ผมได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของโรงเรียนแพทย์แผนไทย และความทุ่มเทของท่านอาจารย์แผนไทยและอาจารย์ทวีในการผลักดันให้การแพทย์แผนไทยได้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลดังที่ท่านอาจารย์อวย เกตุสิงห์หวังไว้

เหตุที่ผมได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วยเข้าใจว่าเนื่องจากขณะนี้ทาง R2R โรงพยาบาลศิริราชเข้าไปร่วมกับโรงเรียนเพื่อพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ ซึ่งโดยส่วนตัวผมเห็นว่ามี research opportunity อย่างมากมาย ทั้งในส่วน การวินิฉัย การรักษา และการติดตามผลการรักษา การวิจัยที่ผมคิดว่าน่าจะทำอันดับแรกๆเลยคือ descriptive study ครับ อย่างไรก็ดีก็มีหลายโครงการซึ่งสามารถขึ้นมาถึงระดับ one group experimental (before-after) study หรือถึงระดับ RCT ได้ครับ ตอนนี้เราจัดให้มีการสนทนาร่วมกันระหว่างกลุ่มอาจารย์แพทย์แผนไทยกับ R2R ทุกวันอังคารและพฤหัสฯเวลา 17 น ถึงประมาณ 2 ทุ่มครับ ต้องขอบคุณอาจารย์เชิดชัย อาจารย์กุลธร และทีมงานของ R2R ทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยครับที่ทำให้การประชุมสนทนากันนี้ดำเนินไปได้อย่างดี คงต้องดูผลกันต่อไปครับ