หลังจากการเยี่ยมชมคุณภาพ HA  ของชาวต่างชาติ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2549 แล้ว ในวันนี้พี่ติ๋ม (ถนอมจิตต์) โทรมาแจ้งว่าเพื่อนพี่ติ๋มที่  รพ.เจริญกรุงประชารักษ์  อยากขอความรู้เรื่องการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของสถาบันบำราศฯ  ที่มีศูนย์พัฒนาคุณภาพเป็นผู้ประสานงาน  เพราะทีมงานรู้สึกว่าอ่านตำราและทำตามมาตรฐานที่กำหนดในแต่ละบทแล้วก็ยังติดๆ ขัดๆ อยู่

           เรื่องการ ลปรร. ก็น่าจะพอได้ (เพราะครั้งนี้ใช้ภาษาเดียวกัน) แต่กังวลตรงบริบทของแต่ละที่ที่ต่างกัน ซึ่งเราเองยังไม่เชี่ยวชาญถึงขนาดจะให้คำแนะนำที่อื่นได้ ต้องถือเป็นโอกาสพัฒนาและจะได้ตรวจสอบการทำงานของเราด้วย

          สิ่งที่คิดไว้ว่าจะนำมา ลปรร. ในครั้งนี้ คือ สิ่งที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพได้ปฏิบัติจริงๆ ในช่วงเวลาเตรียมการเยี่ยมสำรวจ ซึ่งเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพทุกคนได้ทำงานอย่างหนัก ไม่เว้นแม้แต่วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และหลังเลิกงาน ตั้งแต่การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กำหนดกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ค่านิยมร่วม การจัดทำแผนงานในแต่ละมุมมอง และการติดตามการจัดทำแบบประเมินตนเองระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับ PCT แต่ละทีม รวมทั้งตัวชี้วัดในระดับต่างๆ ด้วย

          คิดแล้วก็สงสัยว่าพวกเราผ่านช่วงนั้นมาได้อย่างไร