วันนี้เรามีประชุมคณะกรรมการบริหารประจำวันจันทร์บ่าย     หลังจากเราคุยกันเรื่องเงินเดือนลูกจ้าง     การควบคุมจำนวนเจ้าหน้าที่   การประเมินผล   การใช้ BSC เป็นเครื่องมือติดตามควบคุมการพัฒนาตามหน่วยงานต่างๆ

ดิฉันเล่าถึงการไปประชุมที่สปสช.และแผนการดูแลผู้ป่วยเอดส์     หัวหน้างานอายุรกรรม หัวหน้ากลุ่มการรักษาและคณะกรรมการบริหารมีข้อเสนอที่จะให้ยุติการให้ยาต้านโครงการนภาโดยเราจะมีจดหมายน้อยๆที่ไม่ปิดซองให้คนไข้ได้รับทุกคนว่าเราจะหยุดแจกยาตั้งแต่เดือนตุลาคมและขอให้ไปติดต่อหน่วยงานที่ลงทะเบียนบัตร30บาท     กลุ่มคนที่ไม่มีบัตรและต้องการรักษาที่บำราศต่อคงต้องซื้อยาเองค่ะ

ทางสถาบันมอบให้คุณเยาวรัตน์และหมอปรีชาเป็นคนร่างจดหมายที่จะแนบให้ผู้ป่วยทุกคน

ปํญหาหมอไม่ส่งคืน   คนไข้ไม่ยอมไปคงต้องมาแก้ไขเป็นรายๆโดยยึดประโยชน์คนไข้และความเป็นไปได้และความอยู่รอดของสถาบันด้วย