ภาพด้านซ้าย คือ ภาพวาดเก่ามีอายุกว่า 600 ปี เป็นภาพปรมาจารย์จางซันฟง(เตียบ่อกี้)ผู้คิดค้นรวบรวมท่ารำไท้เก๊ก อดีตศิษย์วัดเส้าหลิน ซึ่ง ปรามาจารย์ตั้กม้อ พระภิกษุพุทธนิกายมหายาน (ลัทธิวัชรญาน-ตันตรญาน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1100

ภาพด้านขวามือ คือ ภาพถ่ายหลวงตามหาบัว (ซึ่งท่านเคยบอกว่าเป็นการเดินจงกลมในท่าพุทธรำพึง)