ผมเคยไปดูงานนิทรรศการฯ เลยถ่ายภาพเกี่ยวกับ โอ่งรั่ว...โอ่งชีวิตไว้เพราะน่าสนใจ  มาวันหนึ่งค้นอินเตอร์เน็ตจึงได้พบข้อความ เลยนำมาประกอบกันให้ได้อ่านอย่างลงตัว

"โอ่งรั่ว...ชีวิตนั้นก็เหมือนโอ่งใบน้อยแต่เพราะหลงติดค่านิยมฟุ้งเฟ้อที่สังคมมอมเมา

มองวัตถุรอบๆ ตัวล้วนเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิต

หนักกว่านั้นก็คือการหลงติดจมปลักอยู่กับอบายมุขที่ทำให้หาเท่าไหร่ก็ไม่พอกิน

โอ่งชีวิตจำเป็นต้องอุดรูรั่ว ป่วยการกล่าวถึง การส่งเสริมอาชีพเสริมเพราะดำเนินชีวิตอย่างผิดๆ ถมเท่าไหร่ ก็ไม่รู้จักเต็ม

"ทำมา" ไม่ใช่ "หากิน" แต่ "ห่ากิน"หมดต่างหาก"

สำรวจรูรั่วและหาทางอุดรูรั่ว...โอ่งชีวิต จะได้มีกินมีใช้(บอกตัวเอง)ครับ