นี่ไม่ใช่ผมคิดขึ้นเองนะครับ   ผมเอามาจากหนังสือ "การเมืองคืออะไร  หนทางรอดของมนุษย์คือธรรมิกสังคมนิยม  และพุทธทาสลิขิตข้อคิดทางการเมือง"  หน้า 175  ในหัวข้อ  การพัฒนาประเทศไม่สำเร็จเพราะเหตุไร?   โดยท่านเขียนคำตอบไว้ 7 ข้อ   ข้อที่ 4 เขียนว่า
          ครูแทบทั้งหมดไม่ยอมรับภาระปูชนียบุคคล

วิจารณ์  พานิช
 31 ส.ค.49