ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2549 ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ไม่ต้องเดินทางไปแสดงตนต่อหน่วยงานผู้เบิกแล้วนะคะ โดยกรมบัญชีกลางจะตราจสอบการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับบำนาญผ่านทางทะเบียนราชกับกรมการปกครองด้วยตนเองค่ะ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.cgd.go.th