การเดินทาง
ของหิงห้อยช่วงนี้
เดินทางบ่อยมาก
หายเงียบจาก Blog ไปนาน
ตอนนี้กลับมาแล้วค่ะ กลับมาแล้วนำอะไรมาฝาก

             ขอนำวิธีการทำงานอย่างไรให้มี
ความสุข
มาฝากค่ะ ทุกคนที่ทำงานในแต่ละวัน
ทำงานอย่างมีความสุขไหม ก็อาจจะมีทั้งความสุข
และความทุกข์ ความกังวล ความเครียด ลองสำรวจ
ตัวเราซิ หนึ่งสัปดาห์ในการทำงานของเรา ใจเรา
เป็นอย่างไร มีความสุข ทุกข์ เครียด ชั่งน้ำหนักดูซิคะ สุขมากกว่า หรือทุกข์มากกว่า

ถ้าถามผู้เขียน ก็จะบอกว่ามีความสุขกับการทำงานค่ะ

             วิธีการที่จะทำให้มีความสุข คือ
คิดอยู่ในใจบ่อยๆ ว่างานที่เราทำอยู่จะเกิด
ประโยชน์กับผู้อื่นมาก เหนื่อยหน่อยก็ไม่เป็นไร วางแผนงานให้ดีทุกขั้นตอน เขียนใส่กระดาษโครงการ /กิจกรรมนี้ต้องทำอะไรบ้าง แบ่งงาน ติดตามงาน และเช็คงานตามรายละเอียดที่บันทึกไว้ ทำใจสบายๆ บางครั้งเพื่อนร่วมงาน
หรือเจ้านายทำให้เราทุกข์ใจ ให้ใช้หลักธรรม พรหมวิหาร 4   เข้ามาพิจารณาเพื่อสร้างให้ใจเกิดความสบายและเดินหน้าทำงานต่อไป วิธีที่กล่าวมานี้จะทำให้มีความสุขกับการทำงานและภูมิใจกับผลของงาน

             ดังเช่นในวันที่ 1กันยายนที่ผ่านมาได้จัดสัมมนาเรื่องการมีส่วนร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรให้เกียรติมาเป็นประธาน ได้เชิญภาคีที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ มาจัดสัมมนากลุ่ม งานผ่านไปด้วยดีได้ชิ้นงานที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไป

  ผู้เขียนได้ใช้วิธีการสร้างความสุข
ในการทำงานดังกล่าวข้างต้นพบว่า
มีความสุขและมีกำลังใจในการทำงานต่อไป

             ท่านใดมีวิธีอื่นๆอีกแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาบ้าง
นะคะ สวัสดีค่ะ

 

 

ข้อมูลความหมายของพรหมวิหาร 4 จาก learntripitaka.com
ขอขอบพระคุณค่ะ